Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Yün görmek

Genel Bilinen: Yün -gerek görülsün, gerek giyilsin, gerekse yığılsın- mal ve dünyalığa, Sert, kalın ve kaba ve ondan mamül bir şeyi giyen kimesye yakışmayan yün üzüntü ve sıkıntıya; Kışın yün satan kimseyi görmek ticaret ve kazanca, yazın görmek üzüntü ve kedere delaleet eder. (Ayrıca Bakınız; Kırpmak.)


Molla Cami: Rüyada deve yünü görmek fayda, rızık, elbise, miras veya miras olmayan mala ya da gasbedilmiş mallara işarettir. Deve yünü, helal maldır.Rüyada birkaç yük deve yününe rastladığını gören kimse, büyük bir mala kavuşur. Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören adam, kıymetli ve çok mal elde eder. Bazen de yün, gümüşe işarettir. Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur.Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine işarettir. Alim bir kimse rüyada yünden elbise giydiğini görse, zühd ve takva ile amel eder. Halkı zühd ve takvaya davet ve insanları ahiret için amel etmeye teşvik eder. Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya işarettir,Ancak yün, sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete işarettir.


Nablusi: Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören adam, kıymetli ve çok mal elde eder. Bazen de yün, gümüşe delalet eder.
Yün, elde edilen koyunun kıymetli ve halk için çok faydalı olduğuna binaen bu çeşit yünden yapılmış giysiden daha iyi bir giysi yoktur.
Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur. Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine delalet eder.
Alim bir kimse rüyada yünden elbise giydiğini görse, zühd ve takva ile amel eder. Halkı zühd ve takvaya davet ve insanları ahiret için amel etmeye teşvik eder.
Rüyada üzerinde hiç bir elbise olmadan koyun derisini giydiğini gören kimseye temiz bir adamdan mal gelir.
Bir kimse rüyada köpeğin yünlü bir şey giymiş olduğunu görse, adi bir kimse, muhterem bir kimsenin malıyla zengin olur. Aslanın yün giydiğini görse, halkın malını zorla ellerinden alan zalim bir sultana delalet eder.
Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya delalet eder. Ancak yün, sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada yapağı halinde yün görmek; şüphesiz helal mala işaret eder. Yün yakan, malını fesada israf eder. Vücudunda yün bittiğini görenin, malı artar. Yünden imal edilmiş eşya; dindar zevceye, iplik haline gelmiş yün; hayırlı mala, bir yastık veya yatağa yün doldurmak; evliliğe işarettir.
Deve yünü; padişah sayesinde mal kazanmaktır. Bir rivayete göre mirasa delalet eder.
Kirmani deve yününü, helal mal ile yorumluyor. Onunla bir şey doldurmak, evliliğe işaret eder. Bundan başka deve yünü de yün gibi yorumlanır. Tiftiğin tabiri de aynıdır.