Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Yıldırım görmek

Genel Bilinen: Bir yere yıldırım düşmesi azaba, hastalığa, yalan haberlere, hoşa gitmeyen sözlere, kıtlığa; Yıldırım günah işleyenler için korkuya yahut ödenecek borca, Bir yere yıldırım düşmesi, oraya zalim bir yöneticinin gelmesine, Yıldırımın bir yere düşüp oraya zaarar vermediğini görmek, devlet adamlarının o yere ilgi göstermelerine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba işarettir. Çünkü yıldırım ölüm manasınadır. Yıldırım, hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberiere ve hoşa gitmeyen sözlere işarettir.Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, borç ve orada çıkaracak kıtlığa işarettir. Yıldırım, günah işleyen kimse için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara işarettir. Yıldırım, feryat etmeye veya mahvolacak veya borçlanılacak büyük bir hususa işarettir.Yıldırım düştüğü yere zalim bir devlet başkanının gelmesine işarettir.Yıldırım çetin bir ölüme, yangına, yıkılma vs. gibi şeylere de işarettir.Hasta olan birisi evine yıldrım düştüğünü görse ölür. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, ölüm haberi gelir. Evinde şüphe verici bir durum varsa, oraya bir vali gelir ve o ev emniyet tarafından nezaret altında bulundurulur.Yıldınmiarın birbiri ardınca evlere düştüğünü görse, eşkıyaların gizlice halk içine girmelerine veya hacı ile mücahidlerin gelmelerine ya da halka ödettirilecek borçlara işarettir.Birbiri ardınca bağ ve bahçelere düşen yıldırımlar, afet, bela, vergi ve oraya zulüm ve fesadın istila etmesine işarettir.Yıldırım, şiddetli korkuya da işarettir. Bir kimse rüyada bulunduğu şehire yıldırım düştüğünü ve oraları yaktığını görse, devlet reisinin o şehire gelmesinden dolayı çıkacak fesatlığa veya o şehirde harp ya da kıtlık olacağına işarettir. Bazı tabirciler, yıldırımın zararsız bir şekilde düşmesi, devlet reisinin o şehire ilgi göstermesine işarettir, şeklinde yorumlamışlardır.


Nablusi: Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba delalet eder. Çünkü yıldırım ölüm manasınadır.
Yıldırım, hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberlere ve hoşa gitmeyen sözlere delalet eder.
Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, borç ve orada çıkaracak kıtlığa delalet eder.
Yıldırım, günah işleyen kimse için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara delalet eder.
Yüdırımlar, çekirge, dolu, fırtına, hastalık, sersemlik, çiçek, veba, sıtma ve ateşli hastalıklar gibi Cenab-ı Hakkın dilediği yere isabet ettirip dilediği yerden de menettiği birtakım afet ve belaya delalet eder.
Yıldırım, feryad etmeye ve melik tarafından meydana çıkacak ve mahvolacak veya borçlanılacak büyük bir hususa delalet eder.
Yıldırım düştüğü yere zalim bir sultanın gelmesine delalet eder.
Yıldırım çetin bir ölüme, yangına, yıkılma v.s. gibi şeylere de de-'alet eder.
Hasta olan birisi evine yıldırım düştüğünü görse ölür, kaybolmuş bir kimsesi varsa, ölüm haberi gelir. Evinde şüphe verici bir durum varsa, oraya bir vali gelir ve o ev emniyet tarafından nezaret altında bulundurulur. Padişahı ziyaret eden kimse ise, padişahın o adam hakkındaki verdiği emirler yerine getirilir. Eğer anlatılanların hiç birisi onda yoksa o kimsenin evini hırsız soyar, yahut evinde yangın çıkar veya yıkılır.

Yıldırımların birbiri ardınca evlere düştüğünü görse, eşkıyaların gizlice halk içine girmelerine veya hacı ile mücahidlerin gelmelerine ya da halka ödettirilecek borçlara delalet eder.
Birbiri ardınca bağ ve bahçelere düşen yıldırımlar, afet, bela, öşür, vergi ve orayı zulüm ve fesadın istila etmesine delalet eder.
Yıldırım, şiddetli korkuya da delalet eder.
Bir kimse rüyada bulunduğu şehire yıldırım düştüğünü ve oraları yaktığını görse, padişahın o şehire gelmesinden dolayı çıkacak fesadlığa veya o şehirde harp ya da kıtlık olacağına delalet eder.
Bazı tabirciler, yıldırımın zararsız bir şekilde düşmesi, padişahın o şehire ilgi göstermesine delalet eder, dediler.


Seyyid Süleyman: Yıldırım düşmesi, o bölgede yaşayanlar için azap işaretidir.
Kirmani demiştir ki: Yıldırım düştüğünü bilhassa yağmur gibi yağdığını görmek; harbe, dolayısıyle kan dökülmesine ve fitne çıkmasına delalettir.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: düşen yıldırımın kendisini yaktığını gören, hükumetten ceza alıp mahvolur yahut bir felakete uğrar ve hastalanır. Yıldırımın isabet etmesi, padişah tarafından korkutulmaya işaret eder. Bir beldeye düşüp yeri yakması, o bölgeyi bir hükümdarın istila edeceğine, şiddetli bir harbe, fitneye veya bulaşıcı hastalığa delalettir. Düşen yıldırımda ateş olmazsa o mahalle girecek padişah, adalet ve barışla muamele eder.
Bir haneye yıldırım düştüğünü görmek; rüya sahibinin bir validen veya hakimden zarar göreceğine, evde hasta varsa; vefat edeceğine, yolcusu varsa; hırsızlarla karşılaşacağına işarettir.