Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Yasemin görmek

Genel Bilinen: Sevince, rahatlık ve diğer hayırlı şeylere, bilgin kimselere; bekar için evlenmeye, diğerleri için üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, Açılmış yasemin bakire rızlarla evlenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada yasemin bulan kimse, sevinç, rahatlık ve hayra nail olur. Yasemin görmek, alimlere işarettir,Yasemin görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya; bekar için, evlenmeye de işarettir. Yaseminin açılmışı bekar kızlarla evlenmeye işarettir. Soğuktan şikayetçi olan kimse, rüyada kendisiyle beraber yasemin bulunduğunu görse, şikayeti gider.


Nablusi: Rüyada yasemin bulan kimse, sevinç, rahatlık ve hayra nail olur. Yasemin görmek, alimlere delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada melekler gökten inerek bir şehirden yasemin topladıktan sonra gittiklerini görse, o şehrin alimlerinin gitmesine delalet eder.
Yasemin kelimesi ümid kesmek manasına gelen «Ye's», yalan manasına olan «Min» kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğinden «yasemin» görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya; bekar için, evlenmeye delalet eder.
Yaseminin açılmışı bekar kızlarla evlenmeye delalet eder.
Soğuktan şikayetçi olan kimse, rüyada kendisiyle beraber yasemin bulunduğunu görse, şikayeti gider. Çünkü yasemin mizacı soğuk olan kimse için iyidir.


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz şöyle bir hadise naklediyor: Bir şahıs Hasan Basri Hazretlerine rüyasında meleklerin gökten indiklerini ve Basra'dan yasemin topladıklarını gördüğünü beyan etmiş. Hasan Basri Hazretler de "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun ulema-yı Basra gittiler" buyurmuştur. Buna göre yasemin, ulemaya (alimlere) delalet eder.
Bazıları ise yasemini, sevinç ve ferahla yorumlamış, bir kısmı ise kelimenin ilk hecesine bakarak rüyanın üzüntüye işaret ettiğini söylemişlerdir.
İbn-i Şirin demiştir ki: Mevsiminde ağacı üzerinde yasemin görenin, bir oğlu olur. Ağacından toplanmış yasemin görmek; kedere delalettir. Birine bir demet yasemin verdiğini gören, o şahısla kavga eder.
İsmail El Eş-as diyor ki: Yaseminin rengi sarı değilse, rüya fena sayılmaz.