Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Veba görmek

Genel Bilinen: Uyuz hastalığına, uyuz olanınsa veba olmasına; kabirlere ve dinde olmayan şeylere, Bir yerde veba olduğunu görmek, oraya yönetimce yapılacak zulme yahut toplu göçe delalet eder.


Molla Cami: Rüyada halk arasında veba çıktığını görmek, hapis veya şer gibi devlet ricali tarafından insanlara gelecek eza ve cefaya işarettir.Bir kimse rüyada bir şehirde veba hastalığı bulunduğunu görse, o şehirde savaş olur.


Ruyalarda.net: Rüyada salgın halinde veba hastalığı görülmesi; maddî sıkıntıya, yokluğa, pahalılığa, kıtlığa ve felâkete işaret eder.


Nablusi: Rüyada halk arasında veba çıktığını görmek, hapis veya şer gibi sultan tarafından insanlara gelecek eza ve cefaya delalet eder.
Bazen de halkın topluca yolculuğa çıkmalarına veya padişah tarafından istenen borca delalet eder. Bir kimse rüyada bir şehirde veba hastalığı bulunduğunu görse, o şehirde savaş olur.


Seyyid Süleyman: Bir bölgede veba yahut kolera zuhur ettiğini görmek; orada harp, fitne ve ihtilal vukuuna delalettir.
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumları beyan ediyor ve ve-baya veya koleraya yakalandığını görenin, bu illete tutulacağını bildiriyor.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Bu rüya; düşmanlık, kin, öfke, korku ve titreklikle tabir olunur.
Bir kısım yorumcuya göre rüya hayır değildir. Bazı tefsirciler ise bu hastalıklardan birine yakalandığını görenin, şehit olarak vefat edeceğini söylemişlerdir.
Veba yahut kolera sebebiyle ölümler meydana geldiğini görmek; harp sebebiyle bir çok şehitler olacağına işaret eder. Bu hastalıklardan vefat etmiş birinin tekrar dirildiğini görmek; fakirlikten ve hastalıktan kurtulmaya delalettir.
Rüyada veba veya kolera zuhurunu görmek; ismini işitmek herhalde iyi değildir. Ayrıca Bkz. Hastalık.