Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Uyuz görmek

Genel Bilinen: Veba hastalığına, Uyuz olmak ve kaşınmak, akraba cihetinden gelecek üzüntü ve sıkıntılara; Uyus hastalığına yakalanmak işlerin düzelmesine, zengin olmaya, zengin için makam ve mevki edinmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada uyuz, veba hastalığıdır. Uyuz olduğunu ve uyuzlarını kaşıdığı halde ondan sarı su ve irin gibi şeylerin çıkmadığını görmek, o kimsenin, akraba ve dostları tarafından gelen üzüntü, keder ve meşakkat içerisinde olmasına işarettir. Eğer uyuz bedeninde ise zahmeti kardeşi ve geçimindendir.Uyuz sağ elinde ise zahmeti geçiminden olur.Eğer uyuz sol elinde ise ortağı yahut erkek kardeşi tarafından ona erişecek üzüntü ve kedere işarettir.Eğer uyuz yanağında ise üzüntü ve kederi kabilesi tarafındandır.Uyuz karnına sirayet ederse üzüntü ve kederi mal ve evladı tarafından olur.Uyuz sulu olursa, üzüntü ve sıkıntı ile elde edilen maldır.Uyuzunu kaşıyıp ellerine bulaştırsa ve yaralasa yine tabir aynıdır. Eğer uyuzda kan ile karışık irin olursa zikredilen şeylerin miktannca eline artan mal geçer. Uyuzdan kendisine zarar gelirse rüya sahibi bir mihnet ve meşakkatta maliyle kendisine yardım edecek birisini ister.Bazıları da, uyuz kaşımak, üzüntü ve kedere ve kötü bir kavmin kendisine eziyet vereceklerine işarettir, dediler. Kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğunu gören, fakir ise işi kolaylaşır ve zengin olur. Zengin isereisliğe işarettir. Bu hastalığı oğlunda görse, oklunun kendisine itaat etmemesine, hanımından görmesi ise hanımının her işinin çirkin ve rüsvay olmasına işarettir. Rüyayı görenin ilişkisi olduğu herkes hakkında bu rüyaaynıdır. Boynunun uyuz oldugunu gören kimsenin üzerine borç birikir. Rüyada uyuz fakirlik ve çoluk çocuk istemektir. Vücudunu kaşıdığını gören kimse, aiie ve akrabaların halini araştırır ve onlardan sıkıntı ve meşakkate girer. Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmetsebebiyle hayra ve üzüntüden kurtulmaya ve rahata nail olur.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında kendisinin uyuz olduğunu görme o kimsenin yakınlarından kendisini üzecek bir haber geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında başka bir kimsenin vücudunda uyuz görmesi; o kimsenin üzüleceğine, işleri hususunda darlığa düşeceğine, görevine son verileceğine ve âmirlerinden keder ve üzüntüye sebep olacak kötü sözler işiteceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada uyuz, veba hastalığıdır. Uyuz olduğunu ve uyuzlarını kaşıdığı halde ondan sarı su ve irin gibi şeylerin çıkmadığını görmek, o kimsenin, akraba ve taallukatı tarafından gelen üzüntü, keder ve meşakkat içerisinde olmasına delalet eder.
Eğer uyuz bedeninde ise zahmeti kardeşi ve geçimindendir. Uyuz sağ elinde ise zahmeti geçiminden olur. Eğer uyuz sol elinde ise ortağı yahut erkek kardeşi tarafından ona erişecek üzüntü ve kedere delalet eder. Eğer uyuz yanağında ise üzüntü ve kederi aşiret ve kabilesi tarafındandır.
Uyuz karnma sirayet ederse üzüntü ve kederi mal ve evladı tarafından olur. Uyuz sulu olursa, üzüntü ve sıkıntı ile elde edilen maldır.
Uyuzunu kaşıyıp ellerine bulaştırsa ve yaralasa yine tabir aynıdır. Eğer uyuzda kan ile karışık irin olursa zikredilen şeylerin miktarınca eline artan mal geçer.
Uyuzdan kendisine zarar gelirse rüya sahibi bir mihnet ve meşak-katta maliyle kendisine yardım edecek birisini ister.
Bazıları da, uyuz kaşımak, üzüntü ve kedere ve kötü bir kavmin kendisine eziyet vereceklerine delalet eder, dediler.
Kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğunu gören, fakir ise işi kolaylaşır ve zengin olur. Zengin ise reisliğe delalet eder.
Tabirce efdal olan insanın uyuzu ve alaca hastalığı yahut yüzünde ve vücudunda çıkan çıban ve sivilceler gibi hastalıkları kendi vücudunda görmesidir.

Bunları başkasının vücudunda görse, rüya sahibinin üzüntüsüne, rütbe ve makamına düşmesine delalet eder. özellikle zikrolunan şeyleri kölede görürse, bu, kölenin rüya sahibine layıkıyle hizmet etmediğine delalet eder. Bu hastalığı oğlunda görse, oğlunun kendisine itaat etmemesine, hanımından görmesi ise hanımının her işinin çirkin ve rüsvay olmasına delalet eder. Rüyayı görenin ilişkisi olduğu herkes hakkında bu rüya aynıdır.
Boynunun uyuz olduğunu gören kimsenin üzerine borç birikir.
Rüyada uyuz fakirlik ve çoluk çocuk istemektir. Uyuz ile beraber kan veya irin olursa, evlad ve ailesi rüya sahibinden maksatlarına erişirler. Kan ve irin yoksa, rüya sahibinin sıkıntısı, meşakkati ve fakirliği uzun ve ailesinin ondan isteği devamlı olur.
Vücudunu kaşıdığını gören kimse, aile ve akrabaların halini araştırır ve onlardan sıkıntı ve meşakkate girer.
Uyumunu kaşıdığı halde teskin olmasa, üzerine zahmet çekip fakat getiremeyeceği bir şey yüklenir.
Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve üzüntüden kurtulmaya ve rahata nail olur.
Uyuz olan kimseyi yolda veya insanların toplandığı yerde görmek mal ile beraber üzüntü ve kedere erişip bununla şöhretlenmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Uyuz olmak; mal, çirkin söz yahut tiksinilecek bir duruma delalettir.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Uyuz olduğunu gören, zahmetle mal kazanır. Kaşıdığı yerden su çıktığını gören, yorulmadan mal elde eder. Vücuttaki uyuzun hemen iyileştiğini görmek; mal husulüne yahut üzüntüden kurtulmaya işarettir. Vücudunda uyuzdan eser kaldığını görmek; mal biriktirmeye delalet eder.