Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Tabakhane görmek

Genel Bilinen: İlim ve irfan yuvalarına, tekke ve dergahlara, her türlü zorluğa göğüs geren kadına, mala; Tabakhanedeki deri ıslatılan havuzu görmek hamama delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Debbağ, Mezbaha.)


Molla Cami: Rüyada tabakhane görmenin tabiri "Mezbaha" görmenin tabirigibidir. Bazen tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere de işarettir. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına işarettir. Bazen de kaba, sert ve kötü ahlaklı birkadına veya necasetten sakınmayan bir kadına işarettir.Bazen de tabakhane görmek, mala işarettir.


Ruyalarda.net: Rüyada tabakhane görülmesi terbiyeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir tabakhanede kendisini derileri incelerken görmesi; o kimsenin bir işe alınması gereken memur veya işçileri veya bir okulda bulunan öğrencileri imtihana çekeceğine işaret şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir tabakhanede derilerin tabağ edildiklerini görmesi; o kimsenin çocuklarını yetiştirmek için onlara özel öğretmenler tutacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada tabakhane görmenin tabiri "Mezbaha" görmenin tabiri gibidir. Çünkü tabakhanede de su, pis koku ve yüzülmüş deri bulunur.
Bazan tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere delalet eder. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına veya cariye yahut köleye delalet eder.
Bazen de kaba, sert ve kötü ahlaklı bir kadına veya necasetten sakınmayan zimmiye bir kadına delalet eder. Bazen de tabakhane görmek, mala delalet eder.