Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Su Yolları Ve Kanallar görmek

Nablusi: Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime delalet eder. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur. Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler.
Su yolu hizmetçilere veya kölelere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalet eder. Bazan, su yolu lağıma bazan da çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına delalet eder.
Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye delalet eder. Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk - çocuğunun nafakasını keser. Eğer evli ise, hanımını boşar. Yahut cariyesini ailesi ve kavmi arasından çıkarır. Bazan rüya sahibi, vakfını iptal yahut kölesini azad eder. Yahut kendisinin hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden defeder.
Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur. Veya hayra erişir. Arkın önünün kesilip kapandığını görse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık arız olur. Veya hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer.
Meçhul bir lağıma sidiğini yaptığını gören kimse harama yaklaşır. Yahut hizmetçisi ya da hanımı yüzünden tehlikeye düşer. Lağım evin hizmetçisine delalet eder.
Çünkü halkm pislikleri lağıma akıp gider.
Bazan da su yolu, zina yapmaya delalet eder. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya delalet etmesi, daha fazladır.
Bazan lağım kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü lağırmn tıkanıp kapanması ev halkı için üzüntü ve kederdir. Normal şekilde akıyorsa ev sahibi üzüntü ve kederden halas olur.
Bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve san'atı geçersiz kab * ve bu suretle mahzun olur. Bazan da prostat olmak suretiyle o k.msrçre isabet edecek sıkıntıya delalet eder. Rüyada bir ark kazcîği'-ı ve ondan da su aktığını gören kimse, hile içine girer. Kuyu kazdığını ve su çıkmadığını gören kimse, birisine hile eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında su yolları ve arklar yaptığını gören, halkın malından hile yoluyla faydalanmayı düşünür. Yaptığı su yoluna, başkasının suyundan akıttığını gören, halka ihanet eder. Kendisine ait bir su yolunda su aktığını gören, evlenir. Bostanını arkın suyu ile suladığını gören, her şeyini bir kadın için harcar yahut bir akrabası ile içtima eyler.
Kirmani demiştir ki: Bir evin veya bostanın su yolunun aktığını gören, sıkıntısından kurtulur. Su yolunun kapandığını görenin, durumu bozulur yahutta hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Kime ait olduğu bilinmeyen su yollarında, kullanılmış su aktığını gören; üzülür. Bu suyun içinde girip, pisliğine bulaştığını gören; haram bir iş yapar veya bir hizmetçi kadınla suçlanır. Kullanılmış suyu akıtmak üzere su yolu yahut lağım yaptığını gören, selamete çıkar. Fayda sağlamak maksadıyla temiz su akıtmak için su yolu yaptığını görmek; hayır ve menfaattir.
Abdulgani'en Nablusi diyor ki: rüyada su yolu görmek; rızk ve rızk vasıtasıdır. Su yolu kamuya ait ise, rüya halkın hayatıyla alakalıdır. Şayet hususi ise, rüya sahibinin geçimine delalet eder. Arktaki su, taşmadan akarsa; rüyayı görenin, ferah ve güzel bir hayatı olur. Suyun taşması, halka veya rüya sahibine isabet edecek bir üzüntüye işarettir.
Bazı tabircilere göre, akarsuya malik olduğunu gören, layıksa büyük bir makama gelir ve halktan menfaat sağlar.
İçinde tatlı ve saf suyun bulunduğu arkın bir memleketten geçtiğini ve halkın bundan istifade ettiklerini görmek; o bölge halkı için şifa, ucuzluk, bereket ve ticarette canlılıktır. Suyun bulanık, tuzlu ve zarar vercek derecede taşkın olması, halk için iyi değildir. Su yolu rüya sahibinin evine giriyorsa, tabir buna göre yapılır. Su arkının bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa; evlenir, evliyse; çocuğu olur. Bir hanedeki su yolundan kan akması, o ev sahibesinin kötü ahlakına işaret eder. Su yolunun mecrasından taştığını ve halka zarar verdiğini görmek; orada yaşayanların kötü bir haber alacaklarına delalettir.
Tarlasını sulamak için ark açıp su akıttığını gören, evlenir. Su yolunu tahrip eden, karısını boşar. Su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören, karısını boşar veya vefat eder. Bostan ve tarlasına kan aktığını görenin karısı, başka bir erkekle münasebette bulunur. Su yolundan temiz su içtiğini gören, rahat yaşar. Suyun bulanık olması, korku, üzüntü ve endişelerle dolu bir hayatı haber verir.
Bir kısım tabirciye göre, su yolları; hizmetkarlar ve vücuttaki sinirlerdir. Rüya bunlara göre yorumlanır.