Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Saman görmek

Genel Bilinen: Saman görmek çok mala, evine saman doldurduğunu görmek ucuzluk ve bolluğa, Bir yerdeki saman çokluğu bolluk ve berekete, Sacancı iğneciye yahut yolculuktan elde edilecek rızka delalet eder.


Molla Cami: Saman, çok mala işarettir. Evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur.Abdulgani en-Nablusi şunu nakletmiştir: ibn-i Şirin (R,A.) uyanıkken gördüğü bir saman yıgınına bakarak "şu samanı rüyada da görmüş olsaydım" buyurduğu rivayet edilmiştir. Bazı tabirciler de, rüyada saman gören, kasa hazırlasın, demişlerdir.Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikare olur. Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır.Çünkü saman toplanmak, dövülmekle elde edilir, demişlerdir.Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete nail olur.Rüyada saman yedigini gören kimse, samanın parasını yer, yahut yokluk,darlık ve açlığa düşer.Rüyada samanı sandık ve kasa gibi samanın konulmadığı yere koymak,yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helak olmasına işarettir.Bazı kere saman, malı sadaka olarak vermeye işarettir.Bir şehirde samanın çokluğu, nebatatın çokluğuna delildir.Buğday samanı, bugdaya. bakla samanı, baklava, nohut samanı da nohuda işarettir.


Diyanet: Rüyada saman görülmesi; nasıl olursa olsun hayra, menfaate, arzu ve isteklerin hâsıl olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında birçok samanı olduğunu görmesi; o kimsenin malının ve nimetinin artacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkasına saman verdiğinizi görmeniz; o kimseye malınızdan bir miktar vereceğinize, rüyanızda saman aldığınızı görmeniz; mal varlığınızın artacağına ve muradınıza ereceğinize delaletle yorumlanır. Rüyanızda bir samanlığa girdiğinizi ve orasının kendi malınız olduğunu görmeniz; sizin zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize, rüyanızda samanlığa ateş düşüp yandığını görmeniz; malınız devlet tarafından elinizden alınacağına veya bir belâya maruz kalarak malınız elinizden çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saman yediğini görmesi; o kimsenin cahil de olsa zengin olacağına işaret eder


Nablusi: Saman, çok mala delalet eder. Evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur.
İbn-i Şirin (R.A.) uyanıkken gördüğü bir saman yığınına bakarak «şu samanı rüyada da görmüş olsaydım» buyurduğu rivayet edilmiştir. Bazı tabirciler de, rüyada saman gören, kasa hazırlasın, demişlerdir.
Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikare olur. Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplanmak, dövülmekle elde edilir, demişlerdir.
Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete nail olur. Rüyada saman yediğini gören kimse, samanın parasını yer, yahut yokluk, darlık ve açlığa düşer.
Rüyada samanı sandık ve kasa gibi samanın konulmadığı yere saman doldurmak, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helak olmasma delalet eder.
Bazı kere saman, malı sadaka olarak vermeye delalet eder. Çünkü saman malm artığına aittir.
Bir şehirde samanın çokluğu, nebatatın çokluğuna delildir.
Saman ile, samanın ekinine delil getirilir. Bundan dolayı buğday samanı buğdaya, bakla samanı, baklaya, nohut samanı da nohuda delalet eder. Onun için samanın azlık ve çokluğundan görülen şey, tabir olarak ekinine ait olur.


Seyyid Süleyman: Rüyada saman görmek; mal, hayır, ni'met, bereket, murat ve zaferdir. Harman mevsiminde, bilhassa buğday samanı olursa; daha hayırlıdır. Rüyasında kendine ait bir samanlığa giren, zengin olur. Dünya ve ahirette arzusuna kavuşur. Samanlığa ateş düşüp yandığını görenin malını; hükumet alır veya bir felaketle karşılaşır. Saman yediğini gören, zengin olur.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Saman rüyası çok mala delalettir. Rivayet olunur ki, Mansur rüyasında iki çuval saman yüklü bir merkebe binerek, köprüden geçtiğini görmüş. Zamanın tabircileri bunu dünya malıyla yorumlamışlardır. Rüya olduğu gibi çıkmıştır.
Tabirciler saman rüyasını, daima malla tevil etmişlerdir. Samanlık, para saklanan kasa veya sandığın temsilcisidir. Bir hayvana saman verdiğini gören, işlerinin iyiliği için çalışır. Samanı sağa sola attığını gören, malını luzumsuz yerlere sarfeder.
Buğday, arpa vs. samanı her halükarda maldır. Saman rüyasının daima hayırla yorumlanacağında bütün tabirciler hem fikirdirler. Samanın tozu bile mala delalettir. Rüyasında kendine ait samandan bir hayvanın yediğini görmek, o hayvanın temsil ettiği şahsın malından yemesine işarettir. Samanı yiyen hayvan faydasız ise; rüya, malın telef olmasıyla yorumlanır. Su üzerinde saman görmek; o suyun ifade ettiği kişinin, içi ile dışının farklı olduğuna delalettir. Suyun üzerinden saman toplayan; suyun, temsil ettiği insandan mal kazanır.
Birine saman verdiğini gören, ona malından bir miktar verir. Saman alan, mal alır. Muradına nail olur.
Sap, yani saman olmamış hububat sapları da saman gibi yorumlanır.