Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Rehin görmek

Genel Bilinen: Borcuna karşılık bir malı yahut kendini rehin vermek yahut bir ipotek muamelesine maruz kalmak, kılınmayan namaz, tutulmayan oruç ve yerine getirilmeyen diğer dini görevlerden dolayı ilahi ceza ikazına, Bir kimseden rehin olarak bir şey almak, borçluya ssüre tanıyıp ona kolaylık göstermeye, Rehin alındığını görmek fazla günah işlemekten dolayı azap görmeye, Rehin bazen, onu bırakan kimsenin rehin bir şey bıraktığı kimseye suizanda bulunmasına Rehin yolculuğa yahut sıkıntıdan kurtulmaya da delalet eder.


Molla Cami: Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edileceğine işarettir.Yanma rehin olarak bir şeyin bıraktığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.Rehin olarak görülmek, zillet ve rezilliğe muttali olmaya; kalbini birisinin sevgisiyle meşgul etmeye işarettir. Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bununla o kimsenin yüce kadri mahvolur.Bazen de rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizanına, bazen de yolculuğa işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir şey karşılığında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin günahkâr birisi olması hasebiyle âhiretteki yerinin cehennem olacağına delalet eder. Rüyanızda bir başkasına rehin mal bıraktığınızı görmeniz; sizin bir başkasının malını zorla elinde gasb ederek alacağınıza, bazen de kişinin rüyasında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin birisine âşık olacağına, yani birisine çok bağlanıp arkasından gideceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında rehin olduğunu görmesi; o kimsenin tutuklanacağına veya hapse girecek kötü işler yapacağına delaletle tabir olunur


Nablusi: Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edilmesine delalet eder.
Yanına rehin olarak bir şeyin bırakıldığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.
Rehin, bir şeyin sübut ve devamından me'huzdur. Rehin, zilletlere ve rüsvaylıklara muttali olmaya, yahut kendisi ile birisinin diğer bir insanın daima esaretinde kalmayı icap ettirecek bir şeye delalet eder. Bazan da rehin, mihnet ve muhabbetle müptela olmaya delalet eder ki, kişinin kalbi onun sevdiği ve daima kendisiyle meşgul olduğu kimsenin yanında rehin olur.
Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bunuma o kimsenin yüce kadri mahvolur.
Bazan da rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizannı-na, bazan da yolculuğa delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, ihtiyac ve tamahla yorumlanır. Bir kimsenin kendine rehin verdiğini görmek; rehin verenin, rüya sahibine muhtaç olacağına delalettir. Kendisinin rehin verdiğini gören, o şahsa ihtiyacını bildirmek mecburiyetinde kalır. Kendi nefsini rehin ettiğini görmek; günaha girmektir. Rehin rüyasında hayır yoktur.