Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Öldürmek görmek

Genel Bilinen:

 • Bir kimseyi öldürmek günah işlemeye yahut korku ve kederden kurtulmaya ya da namazı terk etmeye,
 • Kendini öldürmek bir daha bozmamak üzere tövbe etmeye ve hayra erişmeye,
 • Öldürüldüğünü görmek uzun ömre, çeşitli hayırlara ve mala, öldüreni biliyorsa düşmanına galip gelmeye,
 • Birini boğazlamak o kimseye zulmetmeye,
 • birini boğazlamaksızın öldürmek, ölen kimse için hayır ve mala,
 • Birini öldürdüğünü itiraf ettiğini görmek rütbe ve makama,
 • cocuğunu öldürmek rızka nail olmaya,
 • Savaşta öldüğünü görmek şehadete yahut dünyalığa delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işarettir.Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse "Tövbe-i nasuh" ile tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler.Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin Ömrünün uzun olmasına ve çeşitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına işarettir.Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse "Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık"(Taha suresi. a.40) mealindeki ayet gereğince, korku ve kederden kurtulur.Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.Bir kimse, rüyada öldüreni bilmediği halde öldürüldüğünü görse, dinini ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır.Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve şah damarından kan aktığını görse, maktulün, katilin dilinden hoşlanmayacağı bir şeye düşmesine işarettir. Bazı tabirciler de maktul, katil tarafından bir hayır ve menfaat gelir, şeklinde yorumlamışlardır. Bir kimse rüyada kasden ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, o kimsenin günahkar olduğuna işarettir. Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse, namazın faziletini inkar eder veya onu terkeder, demişlerdir.Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kimse, rızka erişir.Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir.Savaşta öldüğünü gören kimse, şahitlik yapmak arzusunda ise şahitliği kabul edilir. Bazen de o kimse, birçok dünyalığa ve zahiri nimetlere erişir.


  Nablusi: Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye delalet eder.Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse «Tevbe-i nasuh (*)» ile tevbe eder.
  Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse —büyük bir günah işlediğini gören kimsenin bir insan öldüreceğine delalet ettiği gibi — büyük günah işler.
  Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çeşitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına delalet eder.
  Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür.
  Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse «Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık (Sure-i Taha, ayet 40)» mealindeki ayet gereğince, korku ve kederden kurtulur.
  Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.
  Köle olan bir kimse, efendisinin kendini öldürdüğünü görse, azad jdilir.
  Bir kimse, rüyada öldürüldüğünü görse, öldüreni bilmediği halde dinini ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır.
  Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve şahdamarından kan aktığmı görse, maktulun, katilin dilinden hoşlanmayacağı bir şeye düşmesine delalet eder. Bazı tabirciler de maktulu, katil tarafından bir hayır ve menfaat gelir, dediler.
  Bir kimse rüyada kasden ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, o kimsenin günahkar olduğuna delalet eder.

  Rüyada bir kişiyi öldürdüğünü ikrar ettiğini gören kimse bir rütbeye erişir. Zira (Musa) dedi: «Rabbim, hakiykat ben onlardan bir cana (kıydım), öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarını» (Sure-i Kasas, ayet 33) mealindeki ayete binaen, Hz. Musa (A.S.) suçunu ikrar ettikten sonra rütbeye kavuşmuştur.
  Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse, namazın faziletini inkar eder veya onu terkeder, dediler.
  Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kimse, rızka erişir.
  Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir.
  Rüyada savaşta öldüğünü gören kimsenin, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine delalet eder. Bazan da bu rüya, sahibinin yaralanarak, boğularak veya karın ağrısından öleceğine delalet eder.
  Savaşta öldüğünü gören kimse, şahitlik yapmak arzusunda ise şahitliği kabul edilir. Bazan da o kimse, birçok dünyalığa ve zahirî nimetlere erişir.
  (*) Bir daha bozmamak üzere edilen Tevbe.


  Seyyid Süleyman: Rüyada bir kimseyi öldürmek; ona iyilik etmektir. Kendisinin katl edildiğini gören, uzun bir ömür sürer.
  Kirmani bunlara ilaveten şunları söylüyor: Bir cemaatin zulmü sonunda katl edildiğini gören, devlet idarecilerinden hayır ve menfaat görür. Bir kimseyi zulmederek öldüren, asi olur ve Allah-ü Teala birini ona musallat eder.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Evladını öldürdüğünü gören, helal rızka kavuşur. Bir rivayete göre, mal ve makam için evladına zulmeder. Öldürdüğü kişiden kan aktığını görenin, eline mal geçer. Öldürdüğü adamın kanı içinde yuvarlanan, onun malından faydalanır. Öldürdüğü insandan beyaz kan çıktığını görenin, dini gider. Öldürüldüğü halde katili bilmeyen, şeriate pek uymaz. Kendini öldüreni tanırsa, düşmanına galip gelir. Öldürdüğü kişinin karnından pislik aktığını gören ona, kötülük yapar.
  Tanımadığı birini öldüren, düşmanını yener ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini öldürdüğünü gören, tevbeye muvaffak olur. Boynu vurulmak suretiyle öldürüldüğünü gören, bütün sıkıntılarından kurtulur, büyük mala nail olur. Köle ise hürriyetine kavuşur. Eğer kendini bu şekilde öldüreni tanırsa, ondan büyük hayır görür. Fakat, katil; kadın, köse, buluğ çağına gelmemiş çocuk vb. ise rüya sahibi vefat eder.
  İbn-i Şirin demiştir ki: Kocasını öldürdüğünü gören kadın, onu haksız yere suçlar. Bir çocuğu öldürüp, pişirdiğini gören; homoseksüellerle beraber olur.
  Bir topluluktaki insanların birbirini katl ettiğini görmek; bid'ate (dinde bozgunculuğa) işarettir. Öldürdüğü insanı arkasına alan, zarar görür. Para cezası verir. Bir çocuğun katledilip pişirildiğini ve etinin koparıldığını görmek, babasının zulme uğrayacağına delalettir.
  Bazı tabircilere göre katl rüyası, hac isteyen için murattır ve şifadır. Bir kavle göre musibet ve mal kaybıdır.
  Bir padişahın halkını boynundan vurduğunu görmek, o insanlar için selamet ve ihsandır. Hükumetten kolaylık görmektir.
  Abdulgani diyor ki bu rüya, günahla yorumlanır. Nefsini katleden, tevbekar olur. Bir insanı öldüren, büyük günah işler. Öldürüldüğünü gören, çok yaşar ve büyük hayra nail olur. Bir adamı boğazını kesmeden katletmek; ölen için hayırdır. Kölenin katledilmesi, hürriyetine kavuşmasıdır. Birini öldürdüğünü gören, mevki sahibi olur. Allah için öldürdüğünü gören; ticaret yapar, şehit olarak göçer. Birini katleden, üzüntüden kurtulur.