Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Ödünç görmek

Molla Cami: Bir kimse rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görse, ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca işarettir. Bir kimse rüyada ödünç bir şey verdiğini görse, bazen bu rüya ödünç verdiği şeyin kıymetince, o kimsenin menfaat görmesine işarettir. Bazen ödünç bilinmeyen bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine, bazen de fitne çıkması korkusundan dolayı sakınılması lazım gelen ayıba işarettir.Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya verdiğini gören kimse, devamlı olmayan bir hayra nail olur. ödünç olan şey, istemim eyen ve çirkin bir şey ise, o kimseye devamı olmayan bir fenalık isabet eder.


Nablusi: Bir kimse rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görse, ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca delalet eder.
Bir kimse rüyada ödünç bir şey verdiğini görse, bazan bu rüya ödünç verdiği şeyin kıymetince, o kimsenin menfaat görmesine delalet eder. Bazan ödünç bilinmeyen bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine, bazan da fitne çıkması korkusundan dolayı sakınılması lazım gelen ayıp ve nakısaya delalet eder.
Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığım veya verdiğini gören kimse, devamı olmayan bir hayra nail olur. Eğer o şey istenilmeyen ve çirkin bir şey ise, o kimseye devamı olmayan bir fenalık isabet eder. Zira ödüncün sonu yoktur.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada başka bir kimseden ödünç bir hayvan alsa, ödünç veren kimse ödünç alan kimsenin zahmet ve külfetini üzerine almasına delalet eder, dediler.
Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kimse tarafından ödünç alan şahsa verilecek sadakaya, veya ödünç alan kimsenin, sıkıntıdan dolayı ödünç verene ihtiyacını arzetmesine delalet eder.
Ödünç vermek, günahkar için tevbeye kafirin Müslüman, fakirin de zengin olmasına delalet eder.
Bir kimsenin, rüyada kıymetli bir şeyi, onu isteyen bir kimseye ödünç olarak vermesi, o kimsenin Allah (C.C.) ile olan muamelesinin güzel olmasına delalet eder.
ödünç vermek, başkasını kendisine tercih ve sırf Allah (C.C.) rızası için imlikte bulunmaya delalet eder.

Allah (C.C.) rızası için borç verdiğini gören kimse, cihad uğrunda para sarfeder.
Hasta olan bir kimse rüyada ödünç istediğini görse, ona isabet edecek şiddete, ödünç almak istediği şeyi aldığını görse, öleceğine delalet eder.
Bir kimse rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Bir kölenin rüyada kendisine ödünç veren bir kimseyi görmesi, o kölenin efendisi yanında mertebesinin yüce olmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında sevdiği bir insana ödünç vermek, aralarındaki muhabbetin (sevginin) devamlılığına işarettir. Sevmediği birine ödünç veren, onunla düşman olur. Bu durum devam eder.