Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Minber görmek

Genel Bilinen: Devlet başkanı, başbakan, vali, imam ve alime; Minbere çıkmak, ehil olanlar için bu makamlardan birine, diğerleri için hayırla şöhret bulmaya, Minber, arzu edilen şeye nail olmaya; bekar için istediği kdınla evlenmeye delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen minber, Arap sultanına, İslam cemaatına ve Allah (C.C.)'ın kitabında zikrettiği yüce makama delalet eder.
Bir kimse rüyada bir minber üzerinde olduğunu ve iyiliğe dair söz söylediğini görse ve kendisi de minbere çıkmaya ve orada hitap etmeye ehil ve muktedir ise o kimse iyi adam olarak bir nimet ve devlete erişir. Eğer minbere çıkmaya orada hatiplik yapmaya ehil ve muktedir değilse, o kimse hayırla şöhrete erişir.
Bir kimse rüyada bir adamı ehil ve muktedir olmadığı halde bir minber üzerinde olduğunu ve hitabede bulunmadığını veya konuştuğu sözlerin şerli olduğunu görse, o adamın zulmen idam edilmesine ve Allah (C.C.)'ın ondan şerri defetmesine delalet eder.
Minber valiliğe ve düşmanları kahretmeye delalet eder. Bazan da rpinber üzerinde olan kimsenin arzu ettiği hanıma, eğer böyle bir arzusu yoksa, onun rezillikle şöhret bulmasına delalet eder.
Sultanın minbere çıkması saltanatının devamına ve düşmanına galip gelip onu kahretmesine delalet eder.
Elleri arkasında olduğu halde rüyada bir minber üzerinde hitabede bulunduğunu görse, o kimsenin idam edilmesine veya fasık bir kimse olmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Kendini minberde gören alimin, kadri bilinir. Bu rüyayı gören cahilse, hırsızlık yapar ve idam edilir. Kendini bir minberin altında gören, büyük bir zat tarafından kahredilir. Minberde uyuduğunu gören; devlet başkanına yakın olup, emniyete kavuşur.
Cafer-i Sadık'a göre, bu rüya şunların temsilcisidir. Sultan, hakim, imam, hatip ve mertebe. Bir kafirin minbere çıkması, dinden uzak bir hakimin iş başına gelişidir.
Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Minber; büyük makamdır. Minberde olup, hayır konuştuğunu görmek; herkes için hayırdır. Devlet idarecilerinden birinin herhangi sebeple minberden indirilmesi, iyi değildir. Saltanattan düşeceklerine işarettir. Devlet başkanının minbere çıkması, onun gücünün devamına delalettir. Elleri bağlı olarak minberde hutbe okuduğunu gören, ya idam olunur yahutta büyük günahları işler.
Bu rüyanın diğer yorumları şöyledir: Minberi süslü görmek; adalete, minberi kirli görmek ise; zulme delalettir. Hatibin minberdeki hutbesini tamamlamaması, onun azline işarettir. Bir kadının minberde hutbe okuması, kötü bir isim yapacağına delalet eder. Minberde ulum ve hikmetten bahsettiğini veya hutbe irad eylediğin gören, ehilse devlet idarecileri sayesinde kudret ve şeref kazanır. Ehil değilse akrabaları yahut komşuları arasında layık olan bir kimse böyle yüksek kıymete nail olur.
Minberde münasebetsiz şeyler konuştuğunu gören günahkarlığı ile tanınır. Belki idam olunur. Sultan veya yardımcılarından birinin minberden düşmesi, bulundukları minberin kırılması, zorla indirilmeleri ya ölümlerine yahutta ihanete uğrayarak mertebelerinden düşeceklerine işarettir. Bu rüya vali için de böyle yorumlanır. Abdülgani'en Nablusi'nin görüşü de böyledir. Minberden düşmek herkes için mezzeletle (alçaklıkla) tabir edilir. Rüya sahibi hakarete uğrar. Minber, halife ve müslümanların sultanı ile tevil olunur.
Abdulgani'en Nablusi minber rüyası hakkında şunları da söylüyor: Minber; sultan, İslam cemaati ve Ceab-ı Hakk'ın kitabında zikir buyurduğu büyük makamla yorumlanır. Ehil olmayan bir şahsın minber üzerinde sükut halinde olması yahut çirkin kelam etmesi, o kişinin zulme uğrayıp idam edileceğine delildir.