Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Memeler görmek

Nablusi: Rüyada görülen meme, rüya sahibinin zevcesine, kızına, memedeki güzellik ve çirkinlik de, onların güzellik ve çirkinliğine delalet eder.
Bir kimse bir kadını memelerinden asılmış olarak görse, o kadmın zina eden bir kadın olduğuna ve kocasından başka bir erkekten bir çocuk doğurmasına delalet eder.
İki memelerinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin ve ih-tiyaçsız ve ömrü uzun olur. İki erkek kardeşinin meşakkat, külfet ve idaresini üzerine alır. Memesinde süt gören erkek evli değilse evlenir ve bir çocuğu olur.
Memelerinde süt gören gelin ise, gebeliği meydana çıkar ve vaktini tamamlayarak çocuğunu doğurur. Eğer zengin yaşlı bir kızsa fa-, kir olup malı helak olur. Rüyayı gören bekar ve olgun bir kız ise kocaya varmasına delalet eder. Çünkü onun memelerinde süt ancak kocaya gittikten sonra olur.
Henüz evlenme çağma gelmemiş kız çocukları için, ölmelerine delalet eder.
Bir kimse rüyada bildiği bir kadının memesini emdiğini görse, halbuki o kadını da gerçekten tanımasa, uzun bir hastalığa yakalanmasına delalet eder. Ancak o kimsenin hanımı hamile ise bir çocuğunun olacağına ve onu beşleyip terbiye etmesine delalet eder. Bu rüyayı bir kadın görse, bir kız çocuğu doğurur.
Memelerinin güzel ve biçimli bir şekilde bulunduğu halden büyük olduğunu görenin evlad ve eşyaya malik olmasına delalet eder.

İki memesinin düştüğünü gören kimsenin rüyası, çocuklarının ölmesine delalet eder. Bu rüyayı görenin çocuğu yoksa fakirlik ve yoksulluğa girmesine delalet eder. Bazan da bu rüya özellikle kadmlar hakkında, üzüntüye ve çocuk emziren hanımlar hakkında da çocuklarına gelecek afat ve belaya delalet eder. Büyük meme yukarda geçen tabirlerin benzerine, kadın için de onun isyanına delalet eder.
Bir kimse memelerinin göğsünü doğduğunu görse, rüyayı gören yaşlı ise bildiği bir taraftan yaramaz ve çirkin sözlerin gelmesine eğer kadın veya erkekten genç iseler, aşk ve muhabbete delalet eder.
Bir kimse memesinin büyüyüp kasığına kadar geldiğini görse, o kimse .mahremi ile zina eder. Veya kendisine nikahı harem olan bir kadmla nikahlanır.
Rüyada memeler, kızlardır. Bundan dolayı memelerde meydana gelen hallerin tabiri, rüya sahibinin kızına aittir.
İki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha bittiğini gören Mmsenin bir kızı daha olur. Memesinin'birinin noksan olduğunu gören kimsenin kızının biri ölür.
Memedeki süt, maldaki fazlalığa ve çocuğa delalet eder. Bir kimse memelerinde süt olduğunu görse o kimsenin veya sahip olduğunun yahut onun idarecisinin dünyahğındaki fazlalığa, genişliğe kavuşmasının yaklaştığına delalet eder. Bu rüyanın tabiri kadmlar için de aynıdır.
Bir kimse memesinden akan sütü başka bir insanın emdiğini görse, o kimse hapsedilir ve üzerine kapı kapatüır.
Bu rüya, emen kimse için hayırlı olmadığı gibi her i'risi için de üzüntü ve zillettir. Bazı tabirciler, erkeğin memesinde süt okluğunu görmesi, bekar ise evlenmesine, fakir İse zengin olup sevinmesine genç ise uzun ömürlü olmasına delalet eder, demişlerdir.
Erkeğin memelerinin göğsünden düşer derecede uzun olması Allah'ın rızasının dışmda hareket etmesine ve netsinin isteklerine tabi olmasına delalet eder. Bazıları ise, bu rüya, çocukların ölmesine, çocuk yoksa fakirlik ve mahzun olmaya delalet eder, demişlerdir. Kadının memelerinin uzunluğu ise son derece üzüntüye delalettir.
Erkeğin memesi, onun gösterişüliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına delalet eder. Bazan da erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ile menfaat ve -faydaları olmayan, kardeş; arkadaş, evlat ve karıya delalet eder. Kadının memesi ise bunun aksinedir. Çünkü onda Allah'ın verdiği rızık vardır.
Memesinin kadın memesi gibi olup süt damlattığını gören kimse, ailesi üzerine kaim olmaya, onları görüp gözetlemeye ve kadın hakkında lazım olan şeyleri yerine getirmesine delalet eder. Bazen de bu rüya, üzerine borç almasına, yahut insanlardan utanacağı bir hastalığına delalet eder.
Memesinin bakır ve demirden olduğunu görenin evladının zayi olmasına ve sebeplerin geçersizliğine yahut gebeliğe delalet eder.

Yetişmiş kızın turunç memesi, kocaya, kısır kadın üzerinde görülen bu meme ise ümit kesildiği halde çocuğunun olmasma delalet eder. Bazan da kızda görülen turunç meme. çeyiz, elbise ve maldan kızın bezeneceği şeylere delalet eder. Küçük kız ve erkek için bu memelerin olduğunu görmek, hastalık ve yaralanmalarına delalet eder.
Meme, zina eden kadına da delalet eder. Meme, deve kuşu yumurtası ve turunçla, bazı kere de, iki meme, iki köle ile tabir edilir. Bazı tabirciler, iki meme, ana ve baba ile tabir edilir, demişlerdir. Memede süt olduğu halde görmek şarap tulumuna delalet eder. Bazıları ise, kerim bir insana delalet eder, demişlerdir.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, kız evlatla tabir olunur. Onlarda görülen fazla ve noksan bunlara nispet edilir. Memelerinin küçüldüğünü, yok olduğunu yahut yerlerinin kaybolduğunu görmek; ya kız evladın vefatına veya sahip olunacak kız evlat sayısının azlığına işarettir. Memede süt görmek; dindarlıktır. İki memesinden de süt aktığını gören, evlenir. Evliyse, zengin olur. Fakat, bu rüyayı ihtiyar, yaşlı bir erkeğin görmesi, fakirliktir. Rüya sahibi küçük bir kız ise, ömrü uzun olur. Lakin çok küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi, ecelle yorumlanır. İhtiyar kadın için de tabir ölümdür.
Meme, kadın için servetle yorumlanır. Meme uçlarının kesilmiş olduğunu gören kadın, ya kızını veya malını kaybeder. Memesinin kadınınki gibi olduğunu gören erkeğin, malı artar. Kızı doğar. Şefkatli olur. Ömrü uzar. Memelerinin torba gibi olduğunu gören kadının sütü bolarır. Yumuşak meme; aile fertlerinin sayısındaki azlığa, sert meme ise; ailenin kalabalıklığına delalet eder. Memeler rüyada, hazine mal, kız evlat, geçim, hayat, din ve şefkati temsil ederler.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Erkek memesi de kadınınki gibi tabir edilir. Sütünün ldiğini gören kadın, sıkıntıya düşer. Memelerine ateşin zarar verdiğini görenin evladı, hükumetten zarar görür. Birçok memelere malik olmak; şunlarla tabir edilir. Aile, mal ve gam. Memelerinden asıldığını gören kadının zinadan çocuğu olur.

Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Meme rüyada şunların temsilcisidir: Kız evlat, hizmet, kar, arkadaş ve kardeşler. Kadının memeleri üzerinde kıl görmesi, iyi değildir. Bunları temizlediğini gören kadın, derdinden kurtulur. Erkek için meme üzerinde kıl görmek; iyidir. Memelerinin birdenbire pörsüdüğünü gören kadının, çocuğu hasta olur. Bunlar eski haline gelirlerse, evladı iyileşir. Meme üzerinde yara, çıban görenin çocuğu, hayırsız olur. Memelerin kesilip yarılması, evladın zarar görmesidir. Bu rüya, etrafındaki arkadaş yardımcı ve kardeşlere de nispet edilir.