Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kuran Okumak görmek

Nablusi: Rüyada Kur'an veya ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tev-besini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik yapacak ise, doğru şahitlik yapar. Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.
Kur'an'ı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.
Harflerini tahrif ederek Kur'an okuduğunu gören kimse, Haktan döner ve ahdine hiyanet eder. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazan o kimse yalan yere şahidlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.
Kur'an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir işe memur olur ve o işteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir. Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan sûreleri okumak, hastanın ölümüne delalet eder.
Rüyada Kur'an-ı Kerîm'i okuyan kurraları görmek, kavmin şerefli ve reislerine delalet eder. Bundan dolayı bir kimse bir takım kurraları bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.
Uyanıkken iyi okuma bilmeyen bir kimse, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görse, o kimsenin bundan soma zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarına kavuşacağına ve korktuğundan emin olacağına delalet eder, şayet okuduğu hayırsa. Okuduğu şer ise, üzüntü, keder ve onlarla şöhret bulmaya, borç ve diyet gibi şeylere giriftar olmaya delalet eder.

Bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa erişir. Sayfayı ters tarafından okuduğunu gören kimsenin, üzerinde borç birikir. Kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa nail olur.
Eğer usta bir okuyucu ise, bir memuriyete tayin edilir. Amel defterini okuduğunu gören kimse, günahlarından tevbe eder.
Bir kimse güzel ve doğru bir şekilde yabancı bir kitabı okuduğunu görse, o kimse bilmediği bir devlete yolculuk eder ve orada meşhur bir işi icra etmeye muvaffak olur. Yabancı bir kitabı yanlış okuduğunu gören kimsenin, yabancı bir devletten kurtulmasına veya onun hastalanmasına ya da hastalığından iyi olmasına delalet eder. Bu şekilde tabir edilmesi ise, okuduğu şeyin yabancı olmasından dolayıdır.


Seyyid Süleyman: Hangi Ayet olduğunu bilmeksizin Kur'an'dan bir parça okuduğunu gören şifa bulur üzüntüden kurtulur. Bir kavle göre Kur'an okumak; doğruyu söylemektir.
İbn-i Şirin diyor ki: Kur'an okuyan, layıksa alim veya hakim olur. Rahmet Ayeti okumak; hayırdır. Azap Ayeti okumak, Allah tarafından korkutulmak, ikaz edilmektir. Kur'an okuduğunu ve tamamladığını gören imanla göçer, akıbeti hayırlı olur. Kur'an'ın yarısını okuyan, ömrünün yarısını geçirmiştir.
Hafız olmadığı halde, rüyasında hafız olduğunu gören; büyük hayra nail olur. Okunan Kur'an-ı dinlediğini gören, O'nun emirlerine uyar.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor; Kur'an-ı hatmeylediğini gören, arzusuna erişir. Kur'an-ı doğru olarak okuduğunu görenin, malı artar. Güzel sesle okumak, büyük makam ve derecedir.
Münasip olmayan bir yerde Kur'an okuduğunu yahut okunduğunu gören kimsenin dininde halel vardır. Rüya sahibinin tevbe etmesi ve icap eder.