Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kum görmek

Genel Bilinen:

 • Çok kum din ve dünya meşguliyetine,
 • az kum mal ve dünyalığa,
 • Kum toplamak, kum avuçlamak, kumu üzerine almak yahut kumda yürümek mal biriktirip onu hayra harcamaya,
 • Kumda yürümek çifçi için ekin biçmeye; diğer kimseler için bir meşgaleye, hayatın zorlukllarına, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, zulmet ve düşmanlığa;
 • Kum üzerinde uzun süre güçlükle yürümek kadın ve erkek için yalnızlığa,
 • Elini kumun içine sokmak bir işe karışmaya,
 • Kum almak hırsa, üzüntü ve kedere, rüşvet almaya,
 • Ağaç ve bitki köklerinden toplanan kum mala, emlakten kazanılacak rızka delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada görülen kum, maldır. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlemden bir şeye karışmasına işarettir. Kumun çok olması tabirde azaba işarettir. Bir kimse rüyada kumutoplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, kumun azlığı ve çokluğu nisbetince din ve dünya meşgalelerinden bir şey ite uğraşır. Bazen de kum içinde yürümek aldatmaya, ekin v.s. biçmeye işarettir. Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazen de kum içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme işarettir.Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun uzun boylu kocasız katmasına işarettir. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin tabiri de böyledir. Kırmızı kum, işsiz kimse için güzel bir mevki, beyaz kum,müneccimler için rızıktır. San kum, bazen hastanın tövbesine ve isyandan dönmesine işarettir, Bazen de san kumu yüklenmek hastalığa işarettir.


  Nablusi: Rüyada görülen kum, maldır. Eğer fazla olmazsa. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlerinden bir şeye karışmasına delalet eder. Kumun çok olması tabirde azaba delalet eder.
  Bir kimse rüyada kumu toplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder. Kendisini kum içinde yürüyor görse, kumun azlığı ve çokluğu nisbetince din ve dünya meşgalelerinden bir şey ile uğraşır. Bazan da kum içinde yürümek ve bukağılarla hile edip aldatmaya, ekin v.s. biçmeye delalet eder.
  Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazan da kum içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme delalet eder. Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun uzun boylu kocasız kalmasma delalet eder. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin tabiri de böyledir.
  Kırmızı kum, işsiz kimse için güzel bir mevki, beyaz kum, müneccimler için rızıktır. Sarı kum, bazan hastanın tevbesine ve isyandan dönmesine delalet eder. Bazan da sarı kumu yüklenmek hastalığa delalet eder. Ağaç ve nebatat köklerinden toplanmış kumu görmek, mal ve emlaktan olan rızka delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Rüyada kum görmek; mal ve hayırdır.
  Kirmani demiştir ki; Büyük bir kum kümesi üzerinde oturan, hudutsuz servet sahibi olur. Bir kaba kum koyan, ailesi için mal biriktirir. Kumların nehir gibi akması, gelip gitmek suretiyle devam eden mala delalettir. Çok kum, hesapsız servettir.
  Kırmızı ve sarı kum; altın, beyaz kum; gümüş, siyah kum; saf olmayan şeylerle tabir olunur. Kumda yürüyen, müşkül (zor) işlerde çalışır.
  Cafer-i Sadık diyor ki: Rüyada kum görmek; şunlarla yorumlanır: Din ve dünya işleriyle meşguliyet, mal (bilhassa kum çok olursa), menfaat, zahmetle elde edilecek makam.