Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Koyun Görmek

Rüyada koyun kuzu görmek birçok açıdan hayırlı ve güzel bir rüyadır. Bu rüya hakkında rüyanın görülüş biçimine göre birçok farklı yorum yapılabilir ancak genel itibariyle yapılan yorum; anne ve evlada işaret ettiğidir. Bu rüya bekar bir kişi tarafından görülmüşse eğer, İmam Cafer-i Sadık (r.a) şöyle demiştir; bekar kimse tarafından görülen bu rüya hayırlı bir kısmete ve hemen akabinde güzel ve iyi ahlaklı, hayırlı bir evlada işaret etmektedir. Rüyada koyun görmek bu nedenle oldukça hayırlı ve müjdeli bir rüyadır. Bu rüya hakkında İmam Nablusi (r.a)’de şöyle demiştir; rüyada koyun ve kuzu görmek, evde berekete ve imanlı evlatlara işaret eder. Her iki alimin yorumuna göre de bu rüya olumlu rüyalar arasında yer almaktadır.

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada koyun sürüsü görmenin rüyayı gören kişiye göre farklı yorumları mevcuttur. Rüyada sürü koyun görmek hakkında doğru bir yorum yapabilmek için rüyayı gören kişileri iyi analiz etmek ve bu kapsamda yorumda bulunmak gerekmektedir. Eğer rüyasında koyun sürüsü gören kişi yönetici, ya da memur vb. bir kişiyse; toplumsal bir hareketin resmi işleri engelleyeceğine işaret ederken, eğer resmi görevi bulunmayan bir kişi tarafından görülmüşse zalim bir yöneticiye işaret edebilir. Genellikle koyun sürüsü toplumu işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Renkli Koyun Görmek Ne Demektir?

Rüyada görülen renkler ve hayvanların özelliklerine göre rüya tabiri değişmektedir. Rüyada beyaz koyun görmek;

 • Maddi kazanç
 • Şöhret
 • Saygınlık
 • Makam vb.

Anlamlar taşımaktadır. Rüyasında beyaz renkli bir koyun gören kimseler için yüksek derecede bir saygınlık elde edecekleri düşünülmektedir. İmam Nablusi (r.a)’ye göre; yünü bol, heybetli, beyaz bir koyun görmek kişinin çobanlığına yani makam sahibi olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Koyun Sevmek Neye İşaret Eder?

Rüyada koyun ya da kuzu gibi zararsız hayvanları sevmek onlara merhamet göstermek kişinin iman selametine işaret etmektedir. Rüyada koyun sevmek özellikle rüyayı gören kişinin haramlardan uzaklaşacağına ve daha fazla Allah’a yöneleceği düşünülmektedir. Koyun sevmekle ilgili olarak yapılan diğer yorum ise kişinin maddi anlamda servetinin azalacağına işaret eder. İman ve ahrette rahat etmek için dünyalık zevklerden vazgeçmek her zaman için tavsiye edilmektedir.

Rüyada Siyah Koyun Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada siyah koyun görmek olumlu ve olumsuz olmak üzere iki anlama sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki hadis-i şerifte de geçtiği gibi; ‘’rüyalar anlatılmadığı müddetçe askıdadır. Anlatıldığı anda düşerler…’’ eğer rüyaları olumsuz yorumlar ve olumsuz yorumlayacak kişilere anlatırsanız rüya bu yönde etki edecektir. Fakat rüyaları iyiye yorar ve iyi kişilere anlatırsanız bu durum Allah’ın izniyle hayır olacaktır. Rüyada siyah koyun görmenin;

 • Olumlu Anlamı: Rüyayı gören kişinin cesaretleneceği ve uzun süredir yarım bıraktığı işleri sonuçlandıracağına işaret etmektedir.
 • Olumsuz Anlamı: Olumlu yorumun tam aksine, uzun süredir beklenen bir haberin kötü sonuçlanacağına ve hayal kırıklığının artacağına işaret eder.

Birbirine paralel olan bu iki yorumdan olumlu anlam taşıyanı almanız ve rüyayı hayra yormanız tavsiye edilmektedir.

Rüyada Evin İçinde Koyun Görmek Ne Demektir?

Rüyada zararsız ve ehlileştirilebilir hayvanların görülmesi her açıdan güzel yorumlara sahip olabilmektedir. Rüyada evde koyun görmek hakkında İbn-i Sirin (r.a) şu yorumu yapmıştır; ‘’evin içinde koyun gören bir kimsenin, hanesi bereketlenir ve aile efradı hayır söyler.’’  Bu tabirden hareketle, rüyada evin içinde koyun görmek berekete ve rızkın artacağına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra evde koyun görmek ve daha geniş ve ferah bir evi de işaret ediyor olabilir.

Rüyada Hasta Koyun Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada koyun gören kişiler için genellikle birçok olumlu yorum yapılabilmektedir. Ancak rüyada görülen bazı işaretler rüyanın yorumunu değiştirebilir. Rüyada hasta koyun görmek bazı olumsuz yorumlara sahiptir. Genel itibariyle bu rüya;

 • Haram yolla elde edilen kazancın kaybolması
 • Çalışma hayatında zorluklar
 • Yakın çevreden gelecek zararlar vb.

Manaları içinde barındırmaktadır. Bu rüya hakkında İmam Cafer-i Sadık (r.a) şöyle demiştir; kişinin rüyasında hasta bir hayvan görmesi, o kişinin harama yöneldiğinin işaretidir. Bu durum gerçekte mevcutsa işlenen günah acilen terk edilmelidir. Bu rüya kişinin günahlara olan meylinin arttığına işaret ettiği için kişinin her türlü haram ve günahtan kaçınması rüyanın işaret ettiği unsurların etkilerini ortadan kaldırabilir. Bu rüya mümin kimseler için ibret alınması gereken, uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Koyun Sütü İçmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ister koyun sütü olsun iste inek sütü olsun fark etmeksizin, eğer helal bir hayvanın sütüyse, bereket ve hayırlar o kişiye müjdelenir. Rüyada koyun sütü içine kişiler için yapılan yorumlar genellikle kişinin sahip olduğu saygınlığının artacağına ve uzun süredir kötü giden işlerin yakın gelecekte rayına oturup düzeleceğine işaret etmektedir. İmam Cafer-i Sadık (r.a)’ın rüya tabirine göre; kişinin çiğ koyun sütü içmesi onun kazanacağı bir zafere ve elde edeceği bol kazanca işaret etmektedir.

Rüyada Kuzu Görmek Ne Demektir?

Rüyada kuzu görmek birçok hayır barındırır. Rüyalar genellikle görülme, zamanına, gören kişiye ve rüyanın işaretlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu rüya hemen hemen herkes için güzel yorumlara sahiptir. Rüyada kuzu görmek diyanet yorumuna göre; kişinin kazancının bereketleneceğine ve bereketi hayra harcayacağına işaret etmektedir. Bu rüyada görülen kuzu, eğer sahipsizse o zaman yakın zamanda miras yoluyla edinilecek bir varlığı da işaret ediyor olabilir. Miras yoluyla kazanç elde etmek beraberinde ölüm haberi almayı ve ölüme de delalet ediyor olabilir. Bu nedenle temkinli olmak, gaflete kapılmamak ve ölen kişi arkasından hayır yapmak yapılması gereken en doğru şeydir.

Rüyada Koyun Eti Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada koyun yemek, yenen koyun etinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Rüyasında pişmiş koyun eti yiyen kişi;

 • Zenginleşmeye ve malının artacağına işaret eder

Rüyada çiğ koyun eti yemek ise;

 • Malının artacağına fakat bu maldan hayır gelmeyeceğine işaret etmektedir.

Her iki yorumda oldukça dikkat edilmesi gereken bazı işaretler taşımaktadır. İmam Nablusi (r.a)’ye göre; rüyada helal olan bir hayvanın etinin yenmesi, o kişinin hayırlı işler yapacağına ve Allah yolunda cihat edeceğine işaret etmektedir. Bu yorumda Allah yolunda cihat etmek, bedenen değil, manevi olarak ve maddi imkanlarla hayır yapmak olarak tefsir edilebilir.

Rüyada Koyun Yakalamak Neye İşaret Eder?

Rüyada zararsız hayvanları yakalamak ya da onları öldürmek olumsuz tabirlere sahiptir. Fakat rüyada koyun yakalamak ya da koyunun peşinden koşmak, rüyayı gören kişinin hayrı arayış mücadelesine işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişilerin, kısa bir dönem içinde büyük değişimler yaşayacakları ve bu değişimler neticesinde Allah’ın rızasını kazanacakları rivayet edilmektedir. Eğer bu değişim hayırlı ve olumlu yönde olursa birçok bereket ve hayırlı kısmetle de karşılaşmak mümkündür. Ancak dikkat edilmelidir ki; kişinin değişimi olumsuz yönde olursa bu durum birtakım hayırsız sonuçlarda doğurabilir.