Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Köpeklerin Saldırması Görmek

Rüyada köpek saldırması hakkında yapılan rüya tabiri genel itibariyle olumsuz içerikler taşımaktadır. Bilindiği üzere İslam dininde köpek çok fazla sevilmeyen ve necis yani pis olarak değerlendirilen bir hayvandır. Bu hayvanın rüyada görülmesi hakkında da birçok İslam bilgini çeşitli tabirlerde bulunmuşlardır. Rüyalar içinde taşıdıkları anlamlar neticesinde rüyayı gören kişinin hayatından birçok iz taşıdığı gibi geleceğe dair kesin olmamakla birlikte birtakım ipuçları da vermektedir. Rüyada köpeklerin saldırdığının görülmesi; rüyayı gören kişinin karşılaşacağı birçok sorunu ve sıkıntıyı işaret etmektedir. Bu sıkıntılar maddi olabildiği gibi manevide olabilirler.

Rüyada Köpek Saldırısından Kurtulmak Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyalar İslami açıdan değerlendirildiğinde; Allah’ın bizlere melekler tarafından gösterdiği ilahi işaretlerdir. Bu yönüyle bazı rüyalar hayırlı haberleri işaret ederken bazıları da bizlere çeşitli uyarılarda bulunmaktadırlar. Rüyada köpek saldırması ve kurtulmak ise uyarıcı özellikler taşıyan rüyalar arasında karşımıza çıkmaktadır.

Rüyada köpek saldırısından kurtulmak İmam Cafer-i Sadık (r.a)’ın rüya tabirine göre; kişinin karşılaşacağı birçok musibetten ve sıkıntıdan Allah’a isyan etmeden kurtulacağı işaret edilmektedir. Bu rüya tabiri kişinin karşılaşacağı sıkıntılar nedeniyle isyan etmemesini ve şükretmesi gerektiği hakkında bir uyarıcı niteliktedir.

Rüyada Köpeklerin Saldırması Ama Isırmamaları Neye İşaret Eder?

Rüyada köpek saldırması ama ısırmaması kişinin sahip olduğu birçok düşmanı tarafından kurulan tuzakların bir bir bozulacağına ve rüyayı gören kişinin kazanacağı zafere işaret etmektedir. Bu rüyada köpekler ile kişinin düşmanları kast edilmektedir. Ancak her rüyada anlam değişmektedir. Örneğin; bir rüyada köpek, düşman, günah vb. anlamlara gelirken bazı rüyalarda köpek sadık bir dostu ve yoldaşı da işaret ediyor olabilir. Bu nedenle rüyaların ayrıntılı bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Köpek Görmek neye işarettir? İslami kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Köpeklerin Başkasına Saldırması Ne Anlama Gelir?

Bu rüya tabiri hakkında iki farklı önemli görüş bulunmaktadır. Bu tabirlerden ilki İmam Nablusi (r.a)’ye göre; rüyayı gören kişinin tanıdığı bir kimse saldırıya uğramışsa o kişinin imanın zayıfladığı ve günahkâr kimselerden olduğu rivayet edilmiştir. İkinci olarak ise; eğer kişi tanımadığı herhangi bir kimsenin köpek saldırısına uğradığını görmüşse, bu rüyada kişinin kendi hali için yorumlanmalıdır. Rüyada başkasına köpek saldırması hakkında yapılan her iki yorumda da apaçık bir uyarı görmek mümkündür. Hem bu rüyayı gören kişi hem de gördüğü kişinin dikkatli olması ve haramdan sakınmaları gerekmektedir.

Rüyada Çocuğuna Köpeklerin Saldırması Ne Demektir?

Rüyada çocuğuna köpek saldırması rüyayı gören kişi için büyük bir tehlikenin işaretçisi olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyanın ayrıntılarını teker teker inceleyecek olursak, bu rüyada köpek; nefis ve şeytanı temsil ederken, çocukta kişinin kendisini temsil etmektedir. Bu nedenle çocuğa köpeğin saldırması kişinin iman zayıflığının en büyük göstergesi olarak düşünülmektedir.

Rüyada Saldıran Köpekleri Dövmek Neye İşaret Etmektedir?

Rüyada karşılaşılan birçok olumsuz durumla mücadele edildiğini görmek genel itibariyle hayra alamettir. Rüyada köpek saldırması ve köpeği dövmek kişinin güçlü bir duruş göstererek hem iş hayatında hem de özel hayatında büyük bir başarı yakalayacağı işaret edilmektedir. Özellikle kişinin iş hayatında; maddi olarak kazancının artacağı ve yeni makam elde edeceği de rivayet edilmektedir.

Köpeklerin Kovalaması görmenin tabiri için, Rüyada Köpeklerin Kovalaması neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Köpek Saldırısından Biri Tarafından Kurtarılmak Ne Demektir?

Rüyada köpek saldırısından birinin kurtarması o kişinin iman selametine işaret etmektedir. Bu rüya hakkında İmam Cafer-i Sadık (r.a) şu yorumu yapmaktadır; rüyasında güç bir durumdan kişinin kurtarıldığını görmesi o kimsenin hayrınadır. Bu rüyanın temel olarak işaret ettiği durum ise; bir dost eliyle sıkıntılı dönemden ferah bir döneme geçileceği şeklindedir. Bu rüyayı gören kişiyi köpeklerden kurtaran kişi eğer tanıdık bir kimseyse bu rüya o kişi adına yorumlanmaktadır. Bu rüyada görülen kişinin sadık ve cesur bir kimse olduğuna ve ibadete sarıldığı takdirde günahlarının bağışlanabileceği müjdelenmektedir. Hem rüyayı gören hem de rüyada görülen için birçok hayırlı tabir bu rüyanın içinde mevcuttur.

Rüyada Köpeklerin Saldırması ve Isırılmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada birçok köpeğin saldırması ve ısırması birçok açıdan olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Rüyada köpek ısırması diyanet yorumuna göre kişinin etrafında büyük bir günah tehlikesinin olduğu işaret edilmektedir. Genellikle köpek tarafından ısırılmak haram işlemeye bilhassa zinaya işarettir. Bu rüyayı gören kişinin dikkatli olması ve karşılaşacağı günahlardan sakınması birçok İslam alimi tarafından tavsiye edilmektedir.