Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Köpeklerin Arasından Geçmek Görmek

Rüyada köpeklerin içinden geçmek hakkında yapılan yorum bir yönüyle oldukça hayırlı olsa da bir yönüyle de olumsuz özellikler taşımaktadır. Bu rüyanın tabiri; eğer bir kimse birçok köpeğin arasından geçtiğini görüyorsa o kimsenin, etrafında bulunan birçok düşmana sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu rüyanın devamında ise kişinin etrafındaki düşmanların zararlarından büyük ölçüde korunacağı ve rahat bir döneme girileceği işaret edilmektedir. Görüldüğü üzere bu rüya kişinin; etrafında birçok düşmanın olabileceğini işaret ettiği gibi aynı zamanda onların şerrinden de korunacağını işaret etmektedir. Bu yönüyle de hem olumlu hem de olumsuz anlam taşımaktadır.

Rüyada Köpeklerin Etrafından Dolanmak Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada köpeklerin ya da başka birtakım olumsuz tabire sahip hayvanın etrafından dolanmak ve onlardan zarar görmemek birçok açıdan hayırla tabir edilmektedir. Rüyada köpeklerin etrafından geçmek ise benzer bir şekilde olumlu tabir edilmektedir. Bu rüya hakkında yapılan yorum; kişinin yakın dönemde karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu sıkıntıların büyük ölçüde def edildiği ve bu sıkıntıların etkilerinin az olacağı işaret edilmektedir.

Rüyada Köpeklerle Karşılaşmak Neye İşaret Eder?

Rüyada köpek sürüsüyle karşılaşmak hakkında birbirinin zıttı iki farklı yorum yapılmaktadır. Bu yorumlar rüyanın görülme biçimine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre; eğer rüyada karşılaşılan köpekler kişiye saldırıyor ve zarar veriyorsa; hastalık, maddi darlık ve ecel olarak yorumlanmaktadır. Bunun yanı sıra eğer rüyada karşılaşılan köpekler size zarar vermiyorsa o zaman bu rüya kişinin büyük bir beladan kurtulduğunu ve refaha ereceğine işaret etmektedir. İmam Cafer-i Sadık (r.a)’a göre; bir kimsenin rüyada köpeklerle karşılaşması hakkında bu yorumların benzeri bir yorumda bulunmuştur.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Köpek Görmek neye işarettir? İslami kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Köpeklerin Peşinden Gitmek Ne Demektir?

Rüyada köpeklerin görülme biçimlerine göre yorumlarda da farklılıklara rastlanmaktadır. Rüyada köpekleri takip etmek ve onların peşinden gitmek genel itibariyle olumsuz bir yoruma sahiptir. Bu rüyanın tabiri; kişinin haram ve günah olan bir iş yapacağına ve kazancına haram karıştıracağına işaret edilmektedir. Bu rüyada köpeklerin temsil ettiği olgu, şeytan ve günahlardır. İmam Nablusi (r.a)’ye göre; rüyada köpeği takip etmek kişinin harama düşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Köpekleri Kovalamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada köpek kovalamak diyanet yorumuna göre; kişinin karşılaşacağı büyük bir beladan kurtulacağına ve sıkıntılı bir durumda güçlü duracağına işaret etmektedir. Bu rüya aynı zaman da İmam Cafer-i Sadık (r.a)’a göre; kişinin iman selametine ve çevresinde zorda kalmış birine yardım edeceğine işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişiler için birçok hayır ve bereket vardır. Rüyada köpeklerin kovalandığının görülmesi detaylıca incelenecek olursa; bu rüyada köpekler; şeytanı ve haram işlemeyi temsil etmektedir. Kişinin köpekleri taş, sopa ya da başka bir yöntemle kovalaması da günahlardan uzak durmayı işaret etmektedir.

Rüyada Köpeklerin Etrafını Sarması Neye İşaret Eder?

Rüyada kişinin etrafının köpeklerle sarılması birçok açıdan olumsuz yorumlara sahiptir. Bu rüya kişinin karşılaşacağı büyük bir sağlık problemine ve maddi darlığı işaret etmektedir. Rüyada köpeklerin etrafını sarması hakkında yapılan bu tabire ek olarak; rüya sahiplerinin temkinli olmaları ve karşılaştıkları sağlık sorunları karşısında sabır gösterip asla isyan etmemeleri tavsiye edilmektedir. Bilindiği üzere, sabrın sonu selamettir.

Köpeklerin Arasında Kalmak görmenin tabiri için, Rüyada Köpeklerin Arasında Kalmak neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Birinin Köpeklerin Etrafından Geçtiğini Görmek?

Rüyada birinin köpeklerin yanından geçtiğini görmek, rüyada görülen kişinin özellikleri de dikkatte alınarak yorumlanmalıdır. Rüyaların sahip oldukları anlamlar, hem rüyanın içeriğine göre hem de kişinin manevi haline göre yorumlanmaktadır. Eğer bir kişi rüyasında, başka birinin köpeklerin etrafından geçtiğini görüyorsa bu rüya o kişinin hayrına tabir edilir. Bu rüyada görülen kişi; düşmanlarından kurtularak refaha erecek ve özellikle iş hayatında büyük başarılar kazanacaktır.    

Rüyada Köpeklerin Saldırması Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada birçok köpeğin saldırması, rüyayı gören kişi için bir takım sıkıntıların habercisi olarak tabir edilmektedir. Rüyada köpek saldırması, İmam Nablusi (r.a)’nin yorumuna göre; iki farklı işareti içinde barındırır. Bunlar; kişinin imanını kaybedeceği ve birçok günaha boyun eğeceğine işaret etmektedir. Rüyalar özellikle İslam dini açısından birçok öneme sahiptirler.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in rüyalarla ilgili bir hadisine göre; rüyaları akıllı ve imanlı kişilere anlatın, çünkü rüyalar yorumlandığı şekle bürünürler. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere rüyaların herkese yorumlatılmaması ve hayra yorumlanması tavsiye edilmiştir.