Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Köle görmek

Genel Bilinen: Hür bir kimsenin birene köle olduğunu görmesi, şahsiyet ve kimliğini rencide edecek bir şekilde borçlanmaya, sırlarına vakıf birinin şerrinden dolayı onun isteklerine boyun eğmeye; üzüntü ve kedere, içinde bulunduğu şartların esiri olmaya, Köle olmak Alllah'a gerçek anlamda kulluk yapmaya ve hayra nail olmaya da delalet eder.


Nablusi: Hür olan bir kimse rüyada köle olduğunu görse ve kendisini köle eden kimseyi de tanıyorsa, bazan o kimse ona uyanıkken yardımda bulunmak suretiyle kendisine köle eder.
Bazan da o kimsenin onun hatalarına muttali olduğundan onu kendisine kul ve köle eder. Bazan da rüya sahibinin borç alacağına ve aldığı kimsenin bir nevi kölesi gibi olacağına veya bir başka kimsenin işçisi olacağına delalet eder. Bazan bu rüyanın sahibi hastalanır ve kendisine emreden ve nehyeden kimsenin eli altmda bulunur.
Rüyada kendisini, efendisinin sattığını gören kimse, izzet ve şerefe nail, bazan da şiddet ve zillete giriftar olur. Çünkü hür olan kimseyi satmak zillettir. Bazan da Yusuf (A.S.)'m meşhur kıssasına kıya-sen rüyada satılan kimse hayra nail olur. Köle olan kimse rüyada hür olduğunu görse güçlükten sonra kolaylığa, meşakkattan kurtulmağa, borç ödemeğe, hastalıktan iyileşmeye ve isteklerine kavuşmaya delalet eder.
Bazan da rüyada köle olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)'m — iyilikle emreden, kötülükten nehyeden, farz namazlarını kılan, zekatını veren ve Allah (C.C.) dan korkan — olgun bir kulu olduğuna delalet eder.
Rüyada köle olmak, üzüntü ve kederdir. Köle olduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder. Satıldığını gören kimse, sıkıntı çeker. Ancak kendisini satm alan kadın ise, o zaman o kimseye satıldığı para miktarı bir ikram yapılır.

Kocası olmayan bir kadın rüyada cariye olduğunu görse, evlenir. Kocası olan bir kadın kendisini sattığmı görse, kocası onu boşar.
Bir kimse rüyada kendisini düşmanının kölesi olduğunu görse, o kimseyi düşmanı kahr ve perişan eder. Çünkü köleler efendilerinin yanında hor kimselerdir.


Seyyid Süleyman: Esaret altında bulunmak ta köle olmak gibidir. Kölesini azat ettiğini görmek; ya o kölenin vefatıdır yahutta azatlık gibi hayır ve menfaattir. Genç kölesinin büluğ çağına geldiğini görmek; onu azat etmektir. Köleyi bağlayıp dövmek te böyle yorumlanır. Kölelerle konuştuğunu görenin, malı artar. Köle satın almak; hayırdır. Bir rivayete göre, köle satın almak; üzüntü, satmak; menfaattir. Selamettir.
Kendini satılan köle görmek; iyi değildir. Bazı tabirciler bu rüyayı, fakirlik, alçaklık ve zahmetle yorumlamışlardır. Rüya sahibinin davası varsa kaybeder.
Kirmani'ye göre rüyada köle görmek; müjdedir. Bir köle aldığını gören ise, şer bir haber duyar.
Rüya aleminde birçok cariyeyi bir arada görmek; hayır, menfaat, servet ve saadettir. Şayet, rüyayı gören hayatta da bunlara malikse; yorum daha kuvvetlidir. Bir veya birkaç cariyeyi çıplak yahut azaları noksan bir halde görmek; iyi değildir.
Kirmani şöyle diyor: Cariye görmek; bereketli bir senenin habercisidir. Beyaz bir cariye aldığını gören, memursa; vazifesinde yükselir. Azl edilmişse; yerine döner. Tüccarsa kazancı artar, fakirse, zengin olur. Sarı bir cariye satın aldığını gören, arzusuna güçlükle nail olur. Bir rivayete göre hastalanır. Siyah cariye; sıkıntıdan kurtulmaktır.
Hangi ırktan olursa olsun cariye satmak; sıkıntı ve ihtiyaçtır. Kıymetli bir şeyi satmaktır.
Güzel bir cariyenin kendine geldiğini gören, selamete çıkar, alacağı varsa tahsil eder. Gurbetteki yakınına kavuşur. Fakat, bu gelen cariye çirkinse; rüya sahibi ikrah (nefret) edeceği bir durumla karşılaşır. Bir cariyenin kendini halka sunduğunu görmek; o civarda bir fitnenin çıkacağına delalet eder. Cariyeyi azat etmek, tokatlamak, dövmek veya onun büluğ çağına ermesi; köle bahsindeki gibi tabir olunur. Köle olduğunu gören, zaruret içindeki, sıkıntıdaki birinden yardım bekler.
Çok zengin hizmetkarlara sahip birinin bu rüyaları görmesi; servetinin artacağına işaret eder. Rüya hayırdır. Cariyeye sahip olmak; köleye malik olmaktan daha iyidir.