Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kızının Ağladığını Görmek

Rüyada kızının ağladığını görmek birçok açıdan hayırla tabir edilmektedir. Özellikle kişinin kendi kızını ağlarken görmesi uzun süredir görüşülmeyen biriyle görüşmeye veya unutulan bir yerden sevindirici bir haberin geleceğine işarettir. Kız çocuğunun rüyada görülmesi, rüya biçimine göre değişiklik gösterse bile genellikle olumlu ve güzel haberlerin işaretçisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada kızının ağlaması anne veya babaya göre de değişiklik göstermektedir.

Rüyada Kendi Kızını Ağlarken Görmek

Rüyada kendi kızını görmek ve kızın ağlaması hakkında:

  • Anneye göre yorumu: Annesinin, kızını rüyasında ağlarken görmesi, kızının hayattaki başarısızlıklarının yakın zamanda son bulacağına işaret eder.
  • Babaya göre yorumu: Babanın, kızını rüyasında ağlarken görmesi, kişinin daha çok kendisi için yorumlanır. Borçların biteceğine ve maddi açından ferahlığın elde edileceğine işaret etmektedir.

Rüyada Başkasının Kızını Ağlarken Görmek

Rüyada başkasının kızını görmek hakkında İslami kaynaklara göre farklı yorumların yapıldığı bilinmektedir. İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; kişinin tanıdığı birisinin kızını ağlarken görmesi, onun büyük bir günaha düşeceğini ve amellerinin yetersiz kalacağının bir işareti olarak düşünülmektedir. Kız çocuğunun rüyada görülmesi genellikle bereket ve müjdeli bir haber olarak yorumlansa bile zaman zaman konu hakkında olumsuz yorumlarda yapılabilmektedir.

Rüyada eğer kişi tanımadığı birinin kızını ağlarken görmüş ise bu durumunda kişinin nefsani arzularının artacağı yorumu yapılmaktadır.

Rüyada Kızını Hasta Görmek

Rüyada kızını hasta görmek ve kızın ağlaması yakın zamanda ortaya çıkacak güzel bir habere işaret etmektedir. Rüyada hasta kızının ağlaması genellikle yaşanan sıkıntıların kısa süre içinde son bulacağı ve özellikle ailevi sıkıntıların son bulacağına işaret etmektedir. Rüyada kızını hasta görmek bir yönüyle kişinin kendisinde sağlık sorunlarının ortaya çıkacağına ancak kısa sürede bu sorunların ortadan kaybolacağına da işaret eder.

Rüyada Ölen Kızını Ağlarken Görmek

Rüyada ölen kızını görmek hakkında doğrudan ilahi yorumlar yapılmaz. Rüyalar rahmani olabileceği gibi kişinin bilinçaltıyla da ilgili olabilir. Bu rüyada ise ölen kızın ağlarken görülmesi kişinin özlemiyle ilgili olabilir. Bunun yanı sıra rüyada ölen birinin ağlaması, ölen kişinin huzura erdiğinin de bir işareti olabilir. Rüyada kızının ağlaması rüyayı gören kişinin o anki durumu ve rüyayı görme biçimlerine göre değişiklik göstermektedir.

Rüyada Kızını Gelinlikle Ağlarken Görmek

Rüyada kızını gelinlikle görmek ilk akla gelen anlamıyla yorumlanmaktadır. Bu rüyada kişilere hayırlı bir kısmetin müjdesi verilmektedir. Rüyada beyaz gelinlik içinde kızının ağladığı gören kişilerin hayırlı bir damada sahip olacakları şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Bu rüyada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi ortaya çıkan düğün hazırlıklarında acele edilmemesidir. Bu rüya kişiler için hem bir hayır hem de bir uyarı niteliği taşımaktadır. Caferi Sadık (r.a) tabirine göre; kızını gelinlikle gören kişinin imanın artacağı ve evinin bereketleneceği yorumu dikkat çekmektedir.

Rüyada Hamile Kızını Ağlarken Görmek

Rüyada kızını hamile görmek sanıldığının aksine pekte olumlu yorumlara sahip değildir. Bu rüyada kişinin dert ve sıkıntılarının artacağı özellikle maddi açıdan kişinin zorluklar yaşayacağı yorumları yapılmaktadır. Hamile kızını ağlarken görmek aynı zamanda aile efradından gelecek bir kötülüğün ve kötü bir habere de delalet etmektedir. Eğer kişi rüyasında hamile kızının ağlayarak doğum yaptığını görmüşse bu durumda ortaya çıkacak yeni sıkıntının uzun süre zorluklara neden olmasının ardından, tanıdık birinden gelecek yardım ile feraha kavuşacağı işaret edilmektedir. Rüyada kızının ağlaması sıkıntıların yaşanacağına işaret etse bile bu sıkıntılar sonunda kişinin sabretmesi halinde büyük mükâfatlar elde edeceğinin müjdesi de verilmektedir.