Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kebap görmek

Molla Cami: Rüyada görülen kebap, geçimi hakkında müjdedir. Eğer kebap pişmemiş ise, çocuğu tarafından zuhur edecek bir kederdir.Kebap edilmiş etlice yağlı kuzu çok mala, zayıf kuşu ise az mala ve meşakkatla edilecek rızka işarettir. Rüyada kuzu kebabı yiyen kimse kendi çocuğunun kazancını yer. Sığır kebabı korkan kimse için emniyet, hamile hanımı bulunan kimse için de erkek bir çocuk müjdesidir. Kebap edilmiş dana eti, pişmiş olarak yiyen kimse için, rızık ve bolluktur. Rüyada sığır eti yiyen kimse hakime götürülür. Oğlak kebabı, yiyen kimse için erkek çocuğa işarettir, uyanıklık halinde ateşte pişmiş bir şeyi rüyada yemek, gayr-ı meşru bir rızıktır. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer rüya sahibi bir çocuk bekliyorsa. doğacak çocuk oğlandır ve onun sevinci kebabın etli ve yağlılığı nisbetindedir. Kebap edilmiş erkek deve, erkek çocuktur. Bundan dolayı rüyada erkek deve kebabı yiyen kimse, erkek bir çocuğa nail olur. Kebap edilmiş erkek deve, korkudan emin olmaktır. Bazı tabirciler kebap edilmiş erkek deve, iyi terbiye gören ve hiç bir ayıbı bulunamayan hür bir adamın çocuğuna işarettir. Eğer kebap pişmemiş ise, o çocuk işinde ve kazananda anlayışlı ve akıllı olmaz, dediler. Kebap edilmiş veya pişirilmiş kuşların etleri, zulüm ve hile ile bir kadıntarafından elde edilecek nzık ve maldır. Eğer kuşların eti pişmemiş ise, rüya sahibi o kadının gıybetini yapar ve ona zulm eder. Kuş yavrularından gerek kebap edilmiş ve gerekse tavada kızartılmış bir yavru, meşakkat ve zahmetle ıslah edilmiş maldır. Hayvanın kaburga tarafından yapılmış kebabı yemek, ağırlık ve insana isabet edecek keder ve üzüntüdür.Kaburga taralının kebabı, kadınla da tabir edilir. Baş tarafından bedenin yarışma kadar olan kısmın kebabı kızlar, yandan aşağı tarafı da, oğlanlar ile tabir edilir. Kol kebabı eğer pişmiş ise, kendisine hile yapılan bir kadın tarafından zuhur edecek rızka ve eğer pişmemiş ise,gıybete işarettir. Rüyada kebaptan bir parça satın aldığını gören kimse, ücretle bir adam tutar. Rüyada kebap edilmiş veya pişirilmiş eti yediğini gören kimse, zahmet ve meşakkatle bir rızka nail olur. Bazen de kebabı yiyen kimseye, korku isabet eder. Bazı tabirciler, kebap, keder, üzüntü veya haram maldır. Bazılan da rüyada bir koç kebap ettiğini gören kimse, hasta olur veya ona bir azab erişir veyahut hapsedilir dediler. Rüyada dişi bir koyunu kebap ettiğini gören kimsenin, hanım veya anası yahut ev halkından bir kadın hastalanır. Rüyada bir kuzu veya bir oğlak kebap ettiğini gören kimsenin, çocuğuna bir hastalık isabet eder. Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada bir dana kebapettiğini görse, çocuğu olur. Eğer çocuk beklemiyorsa, o kimseye korku erişir. Bazen de kebap, sıkıntıdan kurtulmak, düşmana zafer bulmak ve erkek evladının dünyaya gelmesine işarettir.


Nablusi: Rüyada görülen kebap, geçimi hakkında müjdedir. Eğer kebap pişmemiş ise, çocuğu tarafından zuhur edecek bir kederdir. Kebap edilmiş etlice yağlı kuzu, çok mala; zayıf kuzu ise, az mala ve meşakkatla elde edilecek rızka delalet eder.
Rüyada kuzu kebabı yiyen kimse kendi çocuğunun kazancını yer. Sığır kebabı korkan kimse için emniyet, hamile hanımı bulunan kimse için de erkek bir çocuk müjdesidir. Kebap edilmiş dana eti, pişmiş olarak yiyen kimse için, rızık ve bolluktur. Rüyada sığır eti yiyen kimse hakime götürülür. Oğlak kebabı, onu yiyen kimse için erkek çocuğa delalet eder.
Uyanıklık halinde ateşte pişmiş bir şeyi rüyada yemek, gayr-ı meşru bir rızıktır. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer rüya sahibi bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır ve onun sevinci kebabın etli ve yağlılığı nisbetindedir.
Kebap edilmiş erkek deve, erkek çocuktur. Bundan dolayı rüyada erkek deve kebabı yiyen kimse, erkek bir çocuğa nail olur ve o çocuk bulûğ çağına eriştiğinde onun kazancından yer.
Kebap edilmiş erkek deve, korkudan emin olmaktır. Bazı tabirciler kebap edilmiş erkek deve, iyi terbiye gören ve hiç bir ayıbı bulunmayan hür bir adamın çocuğuna delalet eder. Eğer kebap pişmemiş ise, o çocuk işinde ve kazancında anlayışlı ve akıllı olmaz, dediler.

Rüyada kebap edilmiş erkek devenin kollarının kendisiyle konuştuğunu gören kimse, kudret ve kuvvete malik olur ve helaktan kurtulur.
Kebap edilmiş veya pişirilmiş kuşların etleri, zulüm ve hile ile bir kadın tarafından elde edilecek rızık ve maldır. Eğer kuşların eti pişmemiş ise, rüya sahibi o kadının gıybetini yapar ve ona zulm eder.
Kuş yavrularından gerek kebap edilmiş ve gerekse tavada kızartılmış bir yavru, meşakkat ve zahmetle ıslah edilmiş maldır.
Hayvanın kaburga tarafından yapılmış kebabı yemek, ağırlık ve insana isabet edecek keder ve üzüntüdür. Kaburga tarafının kebabı, kadınla da tabir edilir. Zira Hz. Havva Hz. Adem'in sol tarafından yaratılmıştır.
Baş tarafından bedenin yarısına kadar olan kısmın kebabı, kızlar ve cariyelerle; yarıdan aşağı tarafı da, oğlanlar ile tabir edilir.
Kol kebabı eğer pişmiş ise, kendisine hile yapılan bir kadın tarafından zuhur edecek rızka ve eğer pişmemiş ise, gıybete delalet eder.
Rüyada kebaptan bir parça satın aldığını gören kimse, ücretle bir adam tutar. Rüyada kebap edilmiş veya pişirilmiş eti yediğini gören kimse, zahmet ve meşakkatle bir rızka nail olur. Bazan da kebabı yiyen kimseye, korku isabet eder.
Bazı tabirciler, kebap, keder, üzüntü veya haram maldır, bazıları da rüyada bir koç kebap ettiğini gören kimse, hasta olur veya padişah tarafından ona bir azab erişir veyahut hapsedilir dediier.

Rüyada dişi bir koyunu kebap ettiğini gören kimsenin, hanım veya anası yahut ev halkından bir kadın hastalanır.
Rüyada bir kuzu veya bir oğlak kebap ettiğini gören kimsenin, çocuğuna veya kölesine çiçek veya kötürümlük gibi bir hastalık isabet eder.
Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada bir dana kebap ettiğini görse, çocuğu olur.
Eğer çocuk beklemiyorsa, o kimseye korku erişir. Bazan da kebap, sıkıntıdan kurtulmak, düşmana zafer bulmak ve erkek evladının dünyaya gelmesine delalet eder, eğer rüya sahibi buna ehil ise. Ehil değilse, kebabın delalet ettiği kimsenin aleyhinde yalan söyler ve bu sebeple de o kimsenin malı ve rahatı gider.