Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kaya görmek

Genel Bilinen:

 • Basiretli hareket etmeye, uzun ömre, sebat etmeye, ev ve binite, nezaketsiz ve kaba insana yahut sabırlı ve kanaakar bir kadına,
 • Yerleşim alanlarında görülen büyük taşlar ucuzluk ve bolluğa,
 • Dağlarda görülen kayalar, insanlardan uzak yaşayan katı kalpli kimselere,
 • İrice bir taşı delmek yahut ona bir şekil vermeye çalışmak, bir konuyu araştırmaya ,
 • Dağlardan kopup gellen ve bir yerde duran kayalar gafil ve cahil kimselere delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada görülen kayalar sabırlı bir kadına işarettir. Kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sebatlı olmaya, uzun ömre, hayvanlara ve binaya işarettir. Kaya görmek bazen de nezaketsiz kaba ve günahkar bir kimseye işarettir.Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, ucuzluğa ve bolluğa işarettir. Eğer kaya şöhrete işarettirse, o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kadına işarettirse sabırlı ve kanaatkar olur. Dağlarda bulunan büyük taşları görmek, kalbleri katı bir takım adamlara işarettir. Bir kimse rüyada bir kaya üzerine indiğini veya onu yerinden oynatmaya çalıştığını görse, bu rüyanın tabiri dağların tabiri gibidir. Dağdan kopmuş ve yere düşerek kullanılamayan büyük kayalar, ölülereişarettir. Bazen de bu rüya, kalbi katı, gafil ve cahil kimselere işarettir.


  Diyanet: Rüyada kaya görülmesi sabırlı bir kadınla tabir edilir. Bir başka tabire göre rüyada görülen kayalar mala ve büyük bir kişiye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kayaları ve taşları olduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir makama geleceğine veya mala sahip olacağına ya da güzel ahlâklı bir kimse ile dost olacağına yorumlanır. Rüyada görülen taşların renklerine göre de yorumları yapılır. Bir kimsenin rüyasında beyaz bir taş görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate, sarı renkli bir taş görmesi; o kimsenin kötü bir kimse ile dost olacağına, kırmızı renkli bir taş görmesi; o kimsenin dini inancı olmayan bir kişi olduğuna, siyah renkli bir taş görmesi; o kimsenin münafık bir kimse ile iş yapıp ondan zarar göreceğine delalet eder. Rüyanızda taş topladığınızı görmeniz; bir yolculuk yaparak mal elde edeceğinize, rüyanızda bir boş araziden taş toplayarak şehre getirdiğinizi görmeniz; hile ile para kazanacağınıza, rüyanızda elinizdeki taşı bir başka taşın üzerine koyduğunuzu görmeniz, elinizdeki malınızı istemeyerek bir başkasına vereceğinize yorumlanır.


  Nablusi: Rüyada görülen kayalar sabırlı bir kadına delalet eder. Kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sebatli olmaya, uzun ömre, hayvanlara ve binaya delalet eder.
  Bazan da kaya görmek: «Kayaya sığındığım vakit ben balığı unutmuşum» (Sûre-î Kehf, ayet 63) mealindeki ayet gereğince unutmaya delalet eder. Kaya görmek bazan da nezaketsiz kaba ve günahkar bir kimseye delalet eder.
  Bazan da, kendisine «Kaya» ismi verilen veya asılsız adi bir kimseye delalet eder.
  Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, ucuzluğa ve bolluğa delalet eder. Zira Kaya manasına gelen «Sahr» kelimesi Arap-çada ters taraftan okunduğu zaman ucuzluk ve bolluk manasına gelen «Ruhs» olur.
  Eğer kaya şöhrete delalet ederse, o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kadına delalet ederse sabırlı ve kanaatkar olur. Bazan da kaya, kapı eşiği, merdiven ayakları ve putlar gibi taştan yapılan şeylere delalet eder.
  Dağlarda bulunan büyük taşları görmek, görülen mevkiin dışında evleri bulunan Ve kalbleri katı bir takım adamlara delalet eder. Bir kimse rüyada bir kaya üzerine indiğini veya onu yerinden oynatmaya çalıştığını görse, bu rüyanın tabiri dağların tabiri gibidir. Büyük bir taşı deldiğini veya onu bir şeye benzetmeye çalıştığını gören kimse bir meseleyi araştırır ve o taşı deldiği nisbette o meseleyi tahkik etmeye muvaffak olur.

  Eğer rüyada görülen dağ, melikle tabir edilirse, o dağın etrafında bulunan büyük kayalar ve ağaçlar o melikin kumandanlarıdır.
  Dağdan kopmuş ve yere düşerek kullanılamayan büyük kayalar, bazan da, Cenab-ı Hakkı teşbihle meşgul olan manevî bir hayatla diri bulunan dağlardan ayrılmasına binaen, ölülere delalet eder. Bazan da bu rüya, kalbi katı, gafil ve cahil kimselere delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Bkz. Taş.