Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Karaciğer görmek

Genel Bilinen: Yiğitliğe, her çeşit karaciğeri yemek mala, eş ve çocuklardan görülecek maddi desteğe delalet eder.


Molla Cami: Rüyada karaciğer, yiğitliğe işarettir. Rüyada ciğere baksa ve onda kendi yüzünü görse, ölür. Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder veya toplu bir malı yer. Kızartılmış veya çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler gören kimse için açılacak ve onun erişeceği hazinelere işarettir. Koyun ve sığırların ve bunlardan başka hayvan ve yırtıcı hayvanların ciğerleri hakkında da tabir böyledir. Ciğer evlat ve hayata da işarettir. Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır. Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete nail olur. Bir kimse ciğerinin kendisine ızdırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimse hakkında fenalık eder veya onlardan taraf kendisine biz üzüntü ve keder isabet eder. Ciğer üzerinde görülen yara, fasıklıktır. Bir kimse rüyada ciğerini kesdiğini görse, kendisi veya sevdiği birisi ölür. Bazen de ciğerin adamın karnından çıkması, zulme işarettir. Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eline mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.


Diyanet: Rüyada karaciğer görülmesi; mal, evlâd ve bilgi çokluğu ile tabir olunur. Rüyada birçok karaciğerler görülmesi; bilgi çokluğu ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinden veya odasında bir karaciğerin çıkarak havada uçtuğunu görmesi; o kimsenin eğe ilim adamı ise, bilgisini unutacağına, eğer memur ise görevine son verileceğine, eğer fakir ise bir zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyanızda karaciğer yediğinizi görmeniz; evlâdınızın malından ve mirasından yiyeceğinize, rüyanızda karaciğerinizin koptuğunu görmeniz evlâdınızın öleceğine, rüyanızda karaciğerinizin yaralandığını gör meniz; oğlunuzun hasta olacağına, rüyanızda karaciğerinizdeki yaranın iyileştiğini görmeniz; eğer evde bir hastanız varsa onun iyileşeceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada karaciğer, yiğitliğe delalet eder. Bundan dolayı bir kimsenin ciğerinin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin merhametli yiğit ve kahraman bir kimse olduğuna delalet eder.
Rüyada ciğere baksa ve onda kendi yüzünü görse, ölür.
Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder, veya toplu bir malı yer. Kızartılmış veya çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler gören kimse için, açılacak ve onun erişeceği hazinelere delalet eder. Koyun ve sığırların ve bunlardan başka hayvan ve yırtıcı hayvanların ciğerleri hakkında da tabir böyledir.
Ciğer evlad ve hayata da delalet eder.
Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır.
Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete nail olur.
Bir kimse ciğerinin kendisine ıstırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimst» hakkında fenalık eder, veya onlardan taraf kendisine bir üzüntü ve keder isabet eder.
Ciğer üzerinde görülen yara, fasıklıktır.
Bir kimse rüyada ciğerini kesdiğini görse, kendisi veya sevdiği birisi ölür.
Ciğer malik, emir veya çok zengin bir kimsenin mutfağına ve aşçısına delalet eder. Bundan dolayı rüyada onların ciğerlerinde meydana gelen şeylerin tabiri, onların işçisine aittir.
Bazan da ciğerin adamın karnından çıkması, zulme delalet eder. Ve bu rüya makbul ve hoş değildir. Ciğer çürük bir maldır.

Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eüne mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.


Seyyid Süleyman: Karaciğer görmek, mal, evlat, ilim ve genişlikle yorumlanır.
Kirmani demiştir ki; Karaciğer çeşitli ilimleri ifade eder. Bir rivayete göre, evlat ve onun arkadaşlarıdır. Evinden veya odasından bir karaciğerin uçtuğunu gören; alimse ilmini unutur, makam sahibi ise azledilir, çocukları varsa, vefat eder. Belki de hükümdar malını alır, fakirse hükumetten zarar görür. Kısaca bu iyi bir rüya değildir.
Karaciğer yediğini gören, mal kazanır. Ciğer pişmişse mal; helaldir. Çiğ ise haramdır.
Salimi diyor ki; Karaciğer yiyen, evladının malından veya mirasından yer. Karaciğerinin koptuğunu gören, evladını kaybeder. Karaciğeri yaralanırsa, oğlu hastalanır. Yara iyileştiği takdirde, çocuk şifaya kavuşur.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor; Karaciğerde görülen iyi ve kötü her hal, mal ilim ve evlada delalet eder. Karaciğerinin dışarı çıktığını gören, ya zulme uğrar, ya evladı gurbete gider ya malını yahutta itibarını kaybeder. Birinin karaciğerini çıkardığını gören, o şahsın zulmüne uğrar.
Karaciğerinin kopmasından dolayı acı duyan evladının ölümüyle veya mal kaybıyla büyük üzüntü yaşar. Karaciğerinin acı vermeden koptuğunu görenin çocuğu, şehit olur. Bakmakla yükümlü olduğu şahıslar yüzünden malı eksilir.
Tanıdığı bir şahsın kendisine karaciğer verdiğini gören, onun ilminden evladından ve akrabasından hayır bulur. Kendisine verilen bu karaciğeri yemezse, tabirde sayılanlardan istifade etmez.
Tanımadığı birinden karaciğer alan, ticaret sayesinde servet sahibi olur. Yemezse fırsattan faydalanamaz.