Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kaka Yapmak Görmek

Rüyada kaka yaptığını görmek genel itibari ile hayra yorulan rüyalar arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından derlenen yorumlara göre rüyasında kaka yaptığını gören kişi abdesthane gibi meçhul olmayan yerlerde kendini görmüş ise rüyası hayra yorulmalıdır. Molla Cami Hz. bu konu hakkında farklı yorumlarını buyurarak rüyanın;

 • Günahlardan affa,
 • Sıkıntılardan kurtuluşa,
 • Elde edilecek mala

Yorumlanmasına neden olmuştur. Farklı kaynaklarda ise rüyanın pek çok varyasyonu hayırlı yorumlanmış ve rüya sahibini bekleyen şan, şöhret, zenginlik, huzur ve mutluluk ön plana çıkartılmıştır. Kötü günlerin geride kalacağını müjdelediği düşünülen rüya için yorumcuların büyük çoğunluğu;

 • Hayat standartlarının yükseltilmesi için başarılı girişimlerde bulunacağına,
 • Kötü şansa rağmen yürütülen azimli çalışmaların şansı döndüreceğine,
 • Elde ettiği fırsatları en doğru şekilde değerlendireceğine,
 • Helal kazanç elde etmeye özen gösterileceğine

Rüyanın yorumlanması gerektiğine fikir beyan etmişlerdir. Bazı yorumcular ise rüyanın günah işlemeye, harama bulaşmaya ve yoldan sapmaya işaret ettiği görüşünü savunarak gerekli uyarılarını ve çekincelerini belirtmişler ve rüyanın ikaz içeren anlamlara sahip olduğu görüşünü savunmuşlardır. Psikolojik açıdan rüya incelendiğinde ise rüyanın hayırlı anlamlarını içeren yorumlarla psikologların görüşlerinin örtüşmesi rüyanın hayırlı olarak değerlendirilmesi fikrini desteklemektedir. Uzman psikologlara göre rüya sahibinin atmak istediği sıkıntılar, yapmak istediği itiraflar ve yüzleşmek istediği hatalar nedeniyle ilgili rüyayı gördüğü ve yüzleştiği bu olumsuzluklar sonrası uzun bir ferahlık dönemine erişileceğinden bahsetmişlerdir.

Rüyada Suya Kaka Yapmak

Rüyada suya kaka yapmak hırslı çalışması ile rüya sahibinin başarı elde edeceğine yorumlanmaktadır. Sorunların üstesinden gelebilecek ve ailesini tüm belalardan koruyabilecek bir güce ve kudrete sahip olan rüya sahibini bekleyen huzurlu ve lüks bir hayatı müjdeleyen rüya için yorumcular;

 • Eksiklerini kapatmak için azimle çalışarak başarılı olunacağı,
 • Nüfuzlu ve başarılı bir kişi ile ortak bir işe girilerek büyük kazançlar elde edileceği,
 • Ertelenen projelerin hayata geçirilerek başarı elde edileceği,
 • Etkisini hissettiği tüm sorunların üstesinden gelineceği,
 • Yoluna çıkan engelleri birer birer ortadan kaldırmasını bileceği

Yorumlarını aktarmaktadırlar.

Rüyada Bahçeye Kaka Yapmak

Rüyada bahçeye kaka yapmak kötü şansın rüya sahibini terk edeceğine yorumlanmaktadır. Üzüntülü geçen günlerin geride kalacağına işaret eden rüya güzel günlerin müjdeleyicisi olarak yorumlanmaktadır.

 • Gerçekleştirilemeyen projeler için kurulacak ortaklık sonucu projelerin hayata geçirileceği,
 • Geçmişte tartışma yaşanan arkadaşlarla dargınlıkların sonlandırılacağı,
 • Rekabet nedeniyle birbirine zarar verilen kimseler ile anlaşma yoluna gidileceği,
 • Eş ile yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağı,
 • Kötü niyetli kişilerden uzaklaşılacağı,
 • Uzun süre boyunca zarar eden bir işin kar etmeye başlayacağı,
 • Geçim sıkıntısının yavaş yavaş ortadan kalkacağı

Rüyaya yapılan yorumları içermektedir.

Rüyada Mutfağa Kaka Yapmak

Rüyada mutfağa kaka yapmak yapılmış olan hataların ve işlenmiş olan kusurların unutulmaya başlandığı, rüya sahibinin yeniden toplum tarafından saygınlığını kazandığı bir döneme giriş yaptığına yorumlanmaktadır. Aile hayatının da normalleşmesine yorumlanan rüya için yorumcular;

 • Sıkıntılı günlerin geride kalacağına,
 • Düşmanların alt edileceğine,
 • Hakkında meydana gelen kötü düşüncelerin tersine çevrileceğine,
 • Eş ile sevgi bağının artarak güçleneceğine,
 • Alınacak hayırlı haberlerle büyük sevinç yaşanacağına,
 • Her ne kadar ağır şartlarda çalışılıyor olsa da karşılığının kısa süre içerisinde alınacağına,
 • Bekarlar için mutlu olunacak bir evlilik gerçekleştirileceğine

Yorumlarını paylaşmışlardır.

Rüyada Kaka Temizlemek

Rüyada kaka temizlemek İslami kaynaklarda yapılan hataların ve yanlışların saklanmaya çalışılmasına yorumlanmaktadır. Rüya için şer yorumu yapılamıyor olsa da içerdiği anlamlar nedeniyle rüyanın hayırlı olarak değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir.

 • Girilen işte zarar edilmesi,
 • Yapılan yatırımlarda büyük paralar kaybedilmesi,
 • Gereksiz harcamalar yüzünden borç açılması

Rüyanın maddi olarak zor günler geçirileceğine işaret eden anlamlarıdır. Bazı yorumcular rüyanın sadece maddi konulara işaret etmediğini belirterek rüyanın uzun süredir getirilmeyi beklenen makama ulaşılacağına işaret ettiğini belirtmektedirler.

Rüyada Kaka Yapmak ve Üstüne Bulaşması

Rüyada kaka yapmak ve üstüne bulaşması her ne kadar istenmese de helal yoldan elde edilmeye çalışılan kazanca haram bulaşacağına işaret etmektedir. Bazı yorumculara göre rüya yanlış kişilerle arkadaşlık kurulmuş olduğuna yorumlanarak rüya sahibinin gittiği yolun yanlış yol olduğu konusunda fikir beyan etmelerine sebep olmuştur.

 • Bulaşan haram kazanç nedeniyle aile dirliğinin bozulacağı,
 • İşlerin ters gideceği,
 • Her geçen gün günah işlemeye devam edileceği,
 • İbadetlerden uzaklaşılacağı

Rüyanın içerdiği anlamlara işaret etmektedir.

Rüyada Kendi Kakasını Eline Almak

Rüyada kendi kakasını eline almak hayatının kontrolünü eline alarak maddi ve manevi yönden bozulmaz bir düzen kurulacağına yorumlanmaktadır. Huzurlu, konforlu ve lüks içerisinde geçirilecek bir hayatı müjdeleyen ilgili rüya için yorumcular;

 • Hastalıklara karşı uygulanan tedavilerin işe yarayacağına,
 • Rakiplerini kıskandıracak başarılar elde edileceğine
 • Kısa süre içerisinde yüklü bir servet elde edeceğine,
 • Atılan doğru adımlarla hayatta epey mesafe kat edileceğine

Rüyayı yorumlamaktadırlar.

Rüyada Birinin Eline Kaka Yapmak

Rüyada birinin eline kaka yapmak hayırlı yorumlanan rüyalar arasında yer alır. Ümitsizliğe düşülen durumlardan kurtuluş gerçekleştirileceğini haber veren rüya için yorumcular;

 • Becerilerini kullanabileceği yeni bir işe gireceği,
 • Kısa sürede azmi ve yetenekleriyle tüm dikkatleri üzerine çekeceği,
 • Aldığı isabetli kararlar nedeniyle aile büyüklerinin takdirini kazanacağı,
 • Kurtuluşunu mümkün görmediği bir sorundan sıyrılacağı,
 • Geçim sıkıntısına çare olacak yatırımlarda bulunacağı

Yorumlarını aktarmaktadırlar.

Rüyada Kaka Yapan Birini Görmek

Rüyada kaka yapan birini görmek atılan adımların herkesin dikkatini çekecek derece akıllıca atılacağına yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin başarılı işler başaracağına işaret eden rüya için yorumcular;

 • Alınacak hayırlı bir haber ile harekete geçilerek birbiri ardına başarılı işler gerçekleştirileceği,
 • Başarısını engelleyen sorunları ortadan kaldırarak hayatın düzene gireceği,
 • Zorluklar karşısında yılmayarak başarılı sonuçlar alınacağı,
 • Yakın ve uzak çevresi tarafından konuşulmasına neden olacak işler başaracağı

Yorumlarını aktarmışlardır.

Rüyada Bebek Kaka Yaparken Görmek

Rüyada bebek kaka yaparken görmek kimi yorumcular tarafından hayra, kimi yorumcular tarafından ise şerre yorulan rüyalar arasında yer almaktadır. Öncelik olarak hayırlı yorumları aktarmak gerekirse rüyanın;

 • Küçük şeylerle mutlu olmanın başarılacağına,
 • İçinde bulunduğu darboğazdan alınacak bir yardım ile çıkılacağına,
 • Hayalleri kurulan eş adayı ile dünya evine girileceğine,
 • Lüks içerisinde bir hayata girmek için sağlam adımlar atılacağına

Yorumlandığı görülmektedir. Şer yorumlarını ileten yorumcular ise rüyanın;

 • Düşmanlardan zarar görüleceğine,
 • Karşılaşılan zorluklar nedeniyle eldeki işlerin tamamlanamayacağına,
 • Alınan sorumlulukların yerine getirilemeyeceğine,
 • Beklenen verimi veremeyerek işyerinde istenen terfiinin alınamayacağına

Yorumlanması gerekmektedir.

Rüyada Eşinin Yatağa Kaka Yaptığını Görmek

Rüyada eşinin yatağa kaka yaptığını görmek bolluk ve berekete yorumlanmaktadır. Maddi olarak sıkıntılı günlerin habercisi olarak görülen rüyanın aynı zamanda manevi ve duygusal anlamda hayatta meydana gelecek olumlu gelişmelere işaret ettiği düşünülmektedir.

 • Arzulanan şeylere sahip olunacağı,
 • Aile içerisinde huzur ve mutluluğun eksik olmayacağı,
 • Rüya sahibinin sahip olduğu şeylerin kıymetini bileceği,
 • Eşi tarafından el üstünde tutulacağı,
 • Şansızlıkları yenerek hayatta artık yeni bir döneme başlayacağı,
 • Zarar görülen işlerden uzaklaşılacağı

Yorumları rüya için farklı kaynaklardan elde edilmektedir.