Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Havlu Görmek

Rüyada havlunun görülmesi çok çeşitli anlamlara sahip ve detaylarının önemli olduğu rüya çeşitlerinden bir tanesidir. Bu rüyanın insanlar tarafından en sık görülen rüyalar arasında yer aldığı bilinmektedir. Genellikle olumlu anlamları ile gönül işlerindeki sıkıntıların gitmesi, bereketin ve birliğin artması ve insanların hayatlarında şansın artması gibi anlamlara gelmektedir.

Buna karşın, bu rüyanın bazı olumsuz manaları da vardır. Olumsuz manaları ile bu rüya yakın çevreden birinin hastalığı, kişilerin kendilerini sıkıntı içerisinde bulması, kalp kırıklıkları ve üzgünlüktür. Alimler bu rüyanın olumsuz manalarının vücut bulmaması için kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiği şeklinde bir uyarıda bulunmuşlardır. Rüya sahibi kişiler söyledikleri laflara ve bulundukları eylemlere dikkat ederlerse, rüyanın olumsuz etkilerinden kolayca kurtulabilirler.

Rüyada Çeyizlik Havlu Görmek

Rüyada çeyizlik havlu görmek rüya sahibi kişinin ve rüya sahibine çok yakında bulunan bir kişinin yakın zamanda dünya evine girmesi şeklinde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişinin yaşı evlenecek yaşa erişmemiş ise de bu kişiler beklenmedik bir zamanda hiç akıllarında bulunmayan bir kişi tarafından teklif alabilir.

Genellikle olumlu anlamları bulunan bu rüya kimi zaman sıkıntılı sonuçlara da işaret etmektedir:

 • Havlunun kenarının yırtık olması kısmetin kapanmasına,
 • Havlunun ıslak görülmesi rüya sahibi kişinin göz yaşı dökmesine,
 • Havluda kan lekeleri görülmesi sevilen bir kimsenin vefatına işaret eder.

Rüyada Islak Havlu Görmek

Rüyada ıslak havlu görmek rüya sahibi kişilerin bir konu hakkında uzun uzun ağlayacağına işaret eder. Bu konu genellikle gönül işleri ile ilgili olan konulardır. Örneğin rüya sahibi kişiler aldatılabilirler. Sevdikleri kimseler tarafından hem maddi hem de manevi manada dolandırılabilirler. Bunlara ilaveten:

 • Islak havlunun daha sonra kuruması dertlerin son bulacağına ya da yanlış anlaşılmaların olduğuna bir işarettir.
 • Islak havlunun kurutulması için asıldığının görülmesi dertlere çözüm bulmak için akıllıca yöntemlerin uygulandığının ve bu yöntemlerin de son derece etkili olacağının bir göstergesidir.

İslam alimleri genellikle olumsuz manaların vücut bulmaması için kişilerin sevdikleri insanları dikkatli bir şekilde dinlemeleri için uyarıyor. Bu şekilde de yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiş olacaktır.

Rüyada Pembe Havlu Görmek

Rüyada pembe havlu görmek rüya sahibi kişinin çok yakınındaki bir kişinin kız çocuk doğurması şeklinde yorumlanır. Bu bebek uzun zamandır doğması beklenen bir bebek olacaktır. Belki de anne ve baba adayları uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen fakat bunu başaramayan kişiler olabilir.

Bebek müjdeleyen bu rüya aynı zamanda rüya sahibi kişinin hayatında da müjdeleyici bazı etkilere sahiptir. Örneğin rüya sahibi kişiler kendilerini mutlu edecekleri bir haber alabilirler. Bu haberler genellikle maddi anlamda ölçülmesi mümkün olmayan manevi anlamda değerli olan haberler olacaktır.

Rüyada Eski Havlu Görmek

Rüyada eski havlu görmek olumsuz manaları olan bir rüyadır. Bu rüya yüzünden kişilerin işleri ters gidecektir. Beklenmedik bir şekilde kovulmalar söz konusu olabilir. Bununla birlikte bazı alimler yaşça büyük olan kimselerin öleceğini söylemişlerdir. Bu rüya ile birlikte rüya sahibi kişiler iyileşmesi zor olan bir hastalığa yakalanabilirler. Bu hastalık yüzünden ise geri dönülmesi zor bazı durumların içerisinde bulunduklarını göreceklerdir. Bu durumlara örnek olarak özellikle özel hayat ile ilgili kararların, hasta olunan dönemde alınması örnek olarak gösterilebilir .

Rüyada Sarı Havlu Görmek

Rüyada sarı havlu görmek rüya sahibi kişinin dikkat çekeceği şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi öncelerde fazla fark edilmeyen kimseler olabilir. Fakat bu rüya ile birlikte yaptıkları bir iş ile ön plana çıkma fırsatını bulacaklardır. Rüyada yer alan detaylar rüyanın anlamının önemli ölçüde değişmesine neden olmaktadır:

 • Sarı havlunun mutfakta görülmesi mutfaktaki bereketin artacağı anlamına gelir.
 • Havluda yırtıklar olması eskilerden bir kimsenin çıkıp geleceğine,
 • Havlunun ıslak bir şekilde bulunması kişilerin bazı dertleri yüzünden zor durumda kalacağına,
 • Havlu üzerinde benekler olması rüya sahibi kişilerin dertlerinin tek tek son bulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Banyo Havlusu Görmek

Rüyada banyo havlusu görmek çoğu zaman arınmanın bir sembolü olarak görülmüştür. Kişiler bu arınmalarını genellikle aile hayatı konusunda yaşayacaklardır. Bu durum daha önce açıklamadıkları bir konuyu açıklamaları şeklinde ön plana çıkabilir. Bununla birlikte arınmalar özel hayatı ilgilendiren arınmalar da olabilir.

Bazı alimler banyo havlusunun görülmesinin kişilerin büyük bir günah işleyecekleri anlamına geldiklerini söylemişlerdir. Kişiler bu günahları işlerken pişman duymazlar ise sıkıntılarının çok daha büyük olacağını göreceklerdir.

Rüyada Kahverengi Havlu Görmek

Rüyada kahverengi havlu görmek rüya sahibi için hayırlı sonuçları olan bir rüyadır. Bu rüya ile birlikte alimlerin yaptıkları yoruma göre kişilerin dertleri son bulur. Diledikleri işlerde başarılı olarak uzun zamandır gerçekleştirmek istedikleri işler hakkında söz sahibi olurlar. Bazı alimler bu rüyanın rüya sahibi için hayırlı olmayan sonuçları da olabileceğini söylemişlerdir. Örneğin:

 • Kahverengi rengi eğer kirden kaynaklıyor ise rüya sahibi kişiler kendilerini hiç beklemedikleri bir anda kötülüklerin ortasında bulabilir.
 • Kahverengi havlunun banyoda görülmesi kişilerin hayatlarında bir takım olumsuz olayların art arda yaşanacağının bir göstergesidir.
 • Kahverengi havlunun kirli olması kişilerin dikkatlerinin istedikleri işe veremeyeceklerinin bir göstergesidir.

Rüyada Kırmızı Havlu Görmek

Rüyada kırmızı Havlu görmek rüya sahibi kişinin hayati tehlikesinin olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle de alimler bu kişilere özellikle trafikte çok dikkatli olmaları gerektiğini söylemişlerdir. Trafiğin yanı sıra, bu kişiler sağlıkları ile ilgili de sıkıntı yaşayabilirler. Genellikle bu sıkıntıların kalp hastalıkları ile ilgili olan sıkıntılar olduğu görülmektedir. Bu nedenle de bu kişilerin yedikleri içtikleri konusunda dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bazı alimler de kırmızı havlunun aşk hayatında yaşanacak olan gelişmelere işaret ettiğini belirtmişlerdir. Bu kişiler beklemedikleri bir zamanda sevdikleri kişiler ile de karşılaşabilmektedirler.

Rüyada Yer Havlusu Görmek

Rüyada yer havlusu görmek alimler tarafından olumsuz yorumlanan rüyaların başında gelmektedir. Bu rüya genellikle kişilerin başlarına gelecek olan kötü olayların bir habercisidir. Bu kötü olaylar genellikle kişilerin aile hayatı ile ilgili olan kötülüklerdir. Aile hayatında yer alan bir kişi ile kavga yaşanılabilir. Bu kavga sonucunda ise kişilerin başına bir dizi kötü olay gelebilir. Bu nedenle alimler rüya sahibi kişileri kavgaları alttan almaları gerektiği konusunda uyarmışlardır.

Rüyada Havlu Kenarı Oyası Görmek

Rüyada havlu kenarı oyası görmek bedensel rahatsızlıkların son bulması anlamına gelmektedir. Bu rüyadan sonra rüya sahibi kişiler özellikle bedenleri ile ilgili olan konularda yaşadıkları sorunlara çözüm bulacaklardır. Bu sorunların çözümünde aile hayatındaki yakın bir kişi sorunların çözümünde yol gösterici bir rol oynayacaktır. Bu sorunların daha kolay çözülmesi için de kişilerin gözlerini dört açmaları gerektiği söylenmiştir.

 • Oyalar göze hitap ediyorsa rüya sahibi kişilerin geleceği parlak olacaktır.
 • Oyaların bir erkek tarafından örülmesi kişilerin zor durumda kalmasına,
 • Oyaların üzerinde boncuk olması insanların son derece huzurlu olacakları bir tatile çıkmalarına işaret eder.

Bununla birlikte olumsuz bir dizi manadan da söz etmek mümkündür. Bu da çevreden gelecek olan kötülükler ve kıskançlık duygusunun artmasıdır.