Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Hasta Görmek

Hasta birisinin rüyada görülmesi, görülen kişinin durumuna ve rüya görene göre değişik anlamlar ihtiva eden rüyalardandır. Rüyada hasta olduğunun görülmesi sizleri endişeye sevk etmemelidir. Çünkü bu rüyalar pek az olduğu gibi yorumlanan rüyalardandır. Rüyada bir kimsenin hasta yatağında olduğunun görülmesi, yolculuğa delalet edebileceği gibi rüyada hasta görmek sağlığının iyi olması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada görülen hastalığın çeşidi de rüyanın farklı anlamlarda yorumlanmasına katkı sağlayacağından rüyanın detaylarına hakim olmak rüyanın en doğru şekilde anlamlandırılmasına katkı sağlamaktadır. Ateşli hastalık şeklinde görülen rüyalar devlet reisinden gelecek zarara, basit hastalıklar dini vecibelerde isteksizliğe, ciltte görülen kuruma şeklinde görülen rüyalar ise mal ve geçim sıkıntısına delalet etmektedir.

İmam Nablusi (r.a) rüyada hasta görmek hakkındaki yorumuna göre; genel anlamda rüyada hasta görmek kalplerde bulunan nifak ve kötülüğe delalet eder. Bir kocanın karısını hasta görmesi kadının sıhhatinin yerinde olduğuna fakat ibadetlerinin noksanlığına işarettir. Savaşta görülen rüyada kendini hasta görmek yaralanmaya delalettir. Yakın akrabanın ve anne babanın rüyada hasta olarak görülmesi iyi değildir. Rüyada hasta olan çocuğunun iyileştiğini görmek çocuğun ölümüne işarettir.

Diyanetin bu konudaki yorumlarına göre rüyada hastanın kendisini hasta görmesi iyileşme olarak yorumlanmıştır. Fakat sağlıklı bir kimsenin hasta olduğunu ve iyileştiğini görmesi hastalığa hatta ölüme delalet etmektedir. Rüyada başın ağrıması çok fazla günaha, göz ağrısı ise keder ve rızkın eksilmesine delalet etmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; rüyasında bir kimsenin hasta ve aciz olduğunu görmesi Allah tarafından hoşnut olunmayan kul hakkına ve günaha işaret etmektedir.

Rüyada Ağır Hasta Birinin İyileştiğini Görmek

Rüyada ağır hasta birinin iyileştiğini görmek olumlu ve olumsuz anlamlara gelen rüyalardandır. Olumlu manada hasta birinin iyileştiğini görmek rüya sahibi için neşelenmeye ve kederden kurtulmaya işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kimse fakir ise zenginleşir veya iyileştiğini gördüğü kimse tarafından geçimi temin edilir. Rüyada birinin iyileşmesi düşmana karşı elde edilecek zafere ve galibiyete yorulmaktadır.

Yaşlı birisinin rüyasında ağır hasta birinin iyileştiğini görmesi iyi değildir. Rüya sahibinin ölümüne işaret ettiği rivayet edilmiştir. Rüyada ağır hasta birinin şikayet etmesi sonradan iyileşse dahi rüya sahibinde dert ve üzüntüye sebebiyet veren hadiselerle karşılaşmasına netice vermektedir.

İbn-i Şirin (r.a) bu konudaki rüya tabirine göre; rüyada ağrı duymaksızın rüya sahibinin hasta olduğunun görülmesi o kimsenin vefatına, rüyada ağır hasta olup da sonradan iyileşmesi ise rüya sahibinin gerçek hayatta iyileşip sağlığına kavuşacağına delalet ettiği şeklinde yorumda bulunmuştur.

Rüyada Hasta Birine Bakmak

Rüyada tanınan bir kimse hasta olarak bakılıyorsa o kişinin gerçekte de hastalığa erişeceğine ya da başına çok büyük bir derdin geleceğine işaret etmektedir. Rüyada görülen hasta kimse tanınmıyorsa hasta birine bakmak elde edilecek kazanca, mirasa, hanımı tarafından elde edilecek zenginliğe delalet ettiği yorumları rüya alimleri tarafından yorumlanmıştır.

Rüyada hasta birine bakmak olumlu anlamlarda ayrıca;

 • Rüya sahibinin elinin bollaşmasına,
 • Mal ve kazancının artarak çoğalmasına,
 • Gösterilen sabrın ileride meyvesini vererek kişiyi toplumda saygın bir konuma getireceğine

Delalet ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Hasta Birini İyi Görmek

Rüyada hasta birini iyi görmek rüya gören kimseye isabet edecek mal ve zenginliktir. Rüyasında hasta olan birini iyi gören kimse eğer fakir ise zenginlik ve mal sahibi olmaya delalet etmektedir. Fakat rüya sahibi gerçekte zenginse ve hasta birini iyi görmüşse fakirliğe delalet ettiği şeklinde rüya alimleri tarafından yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Kendini Hasta Görmek

Rüyada kendinin hasta olduğunun görülmesi rüya sahibinin içinde bulunduğu duruma göre yorumlanan rüyalardandır. Rüyada hasta bir kimsenin kendini hasta görmesi iyileşmeye ve sağlıklı uzun ömre delalet eder. Rüya sahibinin kendini hasta görmesi kimi zaman ise aşık olmaya ve sevdalanmaya işarettir. Kimi zaman ise hastalığın derecesine göre kişinin maruz kalacağı keder ve üzüntü olarak tabir edilmiştir.

İmam Nablusi (r.a) bu konuda şu yorumda bulunmuştur: Rüyada kendini hasta görmek rüya gören kimsenin düşmanı var ise düşmanın kendisine açtığı savaşı kazanacağına ve düşmanının galibiyetinin rüya sahibine zarar vereceğine delalet ettiği yorumunda bulunmuştur.

Rüyada Hasta Kadın Görmek

Rüyada bir adamın eşini hasta görmesi çocuklarına erişecek bir hastalık olarak tabir edilmektedir. Aynı zamanda kendi eşinizi hasta olarak görmeniz onun dinine düşkün ve iffetli bir kadın olduğunun göstergesidir. Yaşlı bir annenin rüyada hasta olarak görülmesi ise başınıza asla gelmesini istememekle birlikte annenin yakın zamanda öleceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada hasta kadın görmek rüya sahibi tarafından bilinmeyen bir kadın ise;

 • Dost ve akrabadan gelecek mala,
 • İş hayatında çalışmanın karşılığının alınacağına

Delalet etmektedir.

Rüyada Bir Yakınının Hasta Olduğunu Duymak

Rüyada birinin hasta olduğunu öğrenmek şeklinde görülen rüyalar hastanın kim olduğuna ve ne şekilde görüldüğüne göre rüya alimleri tarafından farklı manalara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Genellikle rüyada yakın akrabanın hastalanmasının görülmesi ve duyulması iyi karşılanmamaktadır.

İmam Nablusi (r.a) bu konudaki yorumlarına göre; anne babanın küçük çocuklarının hastalandığını rüyada görmesi başa gelecek üzüntüye, dert ve sıkıntıya işaret etmektedir. Hayvanın hastalanması şeklinde görülen rüyalar ise çocuk ve kölede meydana gelecek hastalık veya derde isabet etmektedir. Rüyanızda babanızı hasta görmeniz çekilecek dert ve sıkıntılar nedeniyle başın ağarmasına ve saçların beyazlamasına delalet etmektedir.

Rüyada Yatalak Birinin Yürüdüğünü Görmek

Sürekli yatalak ya da felçli olarak bilinen bir kimsenin rüyada yürüyerek görülmesi olumlu anlamda;

 • Rüya sahibine erişecek hayırlı rızka ve kazanca,
 • Kötü talihin son bularak güzel kapılar açacak hamleler yapmaya,
 • Ekonomik olarak zenginliğe ve malının artmasına

Delalet eder. Rüyada hasta birinin yürüdüğünü görmek olumsuz anlamlarda ise;

 • Kısa zaman içinde rüyada görülecek kimsenin vefat etmesine,
 • Kul hakkı sebebiyle vicdanın duyduğu rahatsızlığa,
 • Sevilen birinden veya rüya sahibi evli ise eşten ayrılmaya

İşaret ettiği şeklinde olumsuz anlamlarda yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Hasta Ziyareti Yapmak

Rüyada hastane görmek ve hastaneye yapılan hasta ziyareti iyi görülmemekte kişinin ölümüne veya Allah yolunda şehitliğine işaret ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Rüyada hastanede tanıdık birinin ziyareti günahların affedilmesine ve rüya sahibinin ahiretinin kurtulması şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada hasta birini ziyaret etmek ise hasta kimsenin evinde ziyaret gerçekleşiyorsa ticari işlere işarettir. Bu kimse tanıdık bilindik bir kimse ise ticari hayatınızla ilgili o kimseden akıl alabilir ve bu sayede çok başarılı olabilirsiniz. Rüyada hasta birini ziyaret etmek ihtiyacınıza karşılık gelen bir borcu hasta olarak gördüğünüz kimseden borç olarak almaya rüya gören kimse evlenme çağında bir genç ise rüyasında hasta ziyaretinde bulunduğu kimse tarafından evlenme ve hayırlı bir kısmet ile tanıştırılmaya işaret ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Hasta Birini Gençleşmiş Görmek

Rüyasında kendisinin hasta ve yaşlı iken gençleştiğini görmek bu kişi eğer bayan ise ibadetleri şevk ve arzuyla devam ettirmeye delalet etmektedir. Eğer rüya sahibi hasta ve yaşlı bir erkek ise kendisini gençleşmiş görmesi noksanlık olarak ifade edilmiştir. Bu noksanlıktan kasıt ibadetlerde ve dini duygularda meydana gelen eksikliğe işaret etmektedir.

Rüyada hasta birini gençleşmiş görmek genellikle ölüme işaret ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Rüyada hasta bir kimseyi gençleşmiş görmek o hastanın kısa süre kendini iyi hissedip vefat haberinin alınacağına işaret etmektedir. Bazı rüya yorumlarında ise rüyada görülen kimse gerçekte hasta değilse rüya gören kişinin ömrünün uzayacağına, topluma hayırlı işler ve davranışlarda bulunarak saygın bir konum kazanacağına delalet ettiği şeklinde rüya tabircileri tarafından yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Hasta Birinin Cenazesini Görmek

Rüyada hasta birinin cenazesini görmek, rüyada görülen kişi gerçekte hasta ise iyileşmesine işaret etmektedir. Ancak rüyada cenazesi veya öldüğü görülen kişi hasta değilse ve bu kimse tanınıyorsa o kimsenin hastalığına işaret etmektedir. Rüyada anne babanın hastalandığının ve öldüğünün görülmesi eğer gerçekte böyle bir durum söz konusu ise sağlığa kavuşmalarına eğer gerçekte hasta değillerse yakın zamanda ölümlerine işaret etmektedir.

Rüyada çocuğunun hasta olduğunun ve cenazesinin görülmesi eşe gelecek musibet ve hastalık olarak tabir edilir. Aynı şekilde kadının rüyada hasta olarak görülmesi ve cenazesinin çıkması çocuklara gelecek zarar ve hastalık anlamına gelmektedir.