Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Fırtına Görmek

Rüyada fırtına çıktığının görülmesi, genellikle bu rüzgar baş edilemeyecek kadar şiddetli ise bela ve musibet olarak yorumlanmıştır. Fakat rüya sahibinin rüyadaki diğer özellikleri bilerek bu rüyanın yorumlanması ve rüya sahibinin kişisel özellikleri rüyanın olumlu manalara gelecek şekilde yorumlanmasına da sebebiyet verecektir.

Rüya sahibinin yalnızca kendi yöresinde fırtına ve şiddetli rüzgar çıktığını görmesi o yöre halkının uğrayacağı zarara, fırtınanın ağaçları sökecek kadar şiddetlenmesi o bölge halkının hükümdar tarafından uğrayacağı gazap şeklinde yorumlanmıştır. Batıdan esen şiddetli fırtına ve rüzgar bela ve sıkıntıya işaret etmekteyken İslam alimlerine göre güneydoğudan ve doğudan esen sabah rüzgarı fırtına şeklinde dahi olsa hayırlı ve bereketli işlere delalet etmektedir.

İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre rüyada fırtına çıktığının görülmesi; fırtınanın gerçek hayatta getireceği gazaba ve afete işaret etmektedir. Özellikle batı tarafından esen şiddetli fırtına Ad kavmini de helak eden fırtınadan olduğu için şiddetli sıkıntı ve kıtlığa işaret etmektedir.

Diyanet tarafından yapılan yoruma göre rüyada fırtına ve şiddetli rüzgar görmek, zengin bir kimseden gelecek bela ve sıkıntıya işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyasında fırtınanın önüne kattığı her şeyi alıp götürmesi kişinin sevabının boşa gideceğine ve cehenneme yaklaştığına, bir kimsenin rüyasında fırtınanın evini ya da iş yerini yıktığını görmesi kişinin yuvasının yıkılmasına ve boşanmaya, işlerinin ise bozularak iflasa sürükleneceğine işaret etmektedir.

Rüyanızda Fırtınadan Saklanmak

Rüyanızda fırtına çıktığını görmek genellikle olumsuz anlamlara gelecek şekilde yorumlanmakla birlikte fırtınadan saklandığını görmeniz hayırlı işlere işaret etmektedir. Rüyada fırtınadan saklanmak zorda kaldığınız durumlardan kendinize hayırlı yollar bularak kurtulacağınıza işaret etmektedir. Rüyanızda fırtınadan saklanıyorsanız özellikle kötü ve Allah yoluna adanmayan hayatınızın bundan sonra ibadet ve sevap kazanmaya harcanacağına delalet etmektedir.

Bunların dışında rüyada fırtınadan korunmak veya saklanmak;

 • Düşmanlardan gelecek bela ve musibetlerden korunmaya,
 • Karşınıza çıkacak günah kapılarından adım atmamaya,
 • Hane halkı ile birlikte fırtınadan saklanmak ise evinizin bereketleneceğine ve rızkınızın artacağına işaret etmektedir.

Genellikle fırtınadan saklanmak olumlu anlamlara gelmekle birlikte bazen fırtınadan sonra çıkacak hayırlı yağmurdan kaçmak, rızkını kendi eliyle geri çevireceğine ve istediği mutluluğa bir türlü kavuşamamaya bekar ise evlenememeye evli ise bir müddet daha çocuk hasretinin giderilemeyeceğine delalet ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Fırtına İle Birlikte Hortum Çıktığını Görmek

Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; rüyada fırtına ile çıkan hortumun rüya sahibini alıp götürmesi, eğer rüya sahibi göğe havalanmışsa ecelinin yakın olduğuna, havalandıktan sonra tekrar yere indiyse hastalanacağına fakat sonradan sağlığına kavuşacağına işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada fırtına hortum görmek rüya sahibi eğer bu fırtınaya ve hortuma hükmedebiliyorsa makamının yükseleceğine ve toplumda sözü geçecek bir konuma ulaşacağına delalet etmektedir. Rüyada hortumun bir bölgeye zarar vermesi ise o bölgede meydana gelecek kavga ve husumet anlamına gelmektedir. Bunlardan başka fırtına ve hortum görmek;

 • Meydana gelecek zor ve çözümsüz sorunlara,
 • Evli ise evliliğinin ve aile yaşantısının bozulacağına,
 • İş sahibi ise düzeninin bozulup maddi sıkıntılar yaşayacağına

İşaret ettiği şeklinde rüya yorumlarında bulunulmuştur.

Rüyada Toz Fırtınasına Yakalanmak

Rüyada toz fırtınasına yakalanmak ve toz ve toprak getiren rüzgar şeklinde görülen rüyalar;

 • Tehlike,
 • Korku,
 • Endişe

Anlamlarına gelecek şekilde yorumlanmıştır. Rüya sahibinin rüyasında toz fırtınasına yakalanması düşmanları tarafından başına gelecek bir belaya işaret ettiği gibi Allah katında istenmeyen bir günaha erişmeye ve sevaplardan uzaklaşmaya işaret etmektedir. Toplumda saygınlığın azalması anlamında yorumlanan rüyada toz fırtınasına yakalanmak iş hayatında meydana gelecek zarara ve evli bir kadının iffetine laf getirecek davranışlara düşüp pişman olmasına işaret etmektedir.

Rüyada Denizde Fırtınaya Yakalanmak

Rüyada denizde fırtınaya yakalanmak eğer bu fırtınadan kurtulmak mümkün ise iyiye ve güzele işaret etmekle birlikte rüyada ağır bir fırtınayla denizde mücadele veriliyorsa ve başarısız olunmuşsa olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır.

Rüyada ailenizle birlikte fırtınayla mücadele ediyorsanız ailenizin başına gelecek olumsuz durumlara ve huzurunuzun bozulmasına işaret etmekteyken bir kimsenin rüyasında denizin ortasında fırtına ile mücadelede başarı elde etmesi, görünür ve görünmez düşmanları alt edeceğine ve şeytani işlerden uzaklaşarak ailesi ve evlatlarına iyilikte bulunacağına delalet ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştır.

İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; denizde fırtınaya yakalanmak ıstıraplı hallere düşmeye, helak olmaya ve cehenneme götürecek günahlara bulaşmaya işaret etmektedir. denizde kendisi değil de başkalarının fırtınaya yakalandığını gören kimse ise zor bir hastalığa yakalanacak fakat Allah’ın izni ve dilemesiyle bu hastalıktan kurtulacaktır. Denizde fırtına ile birlikte geminin batması ve çığlık duymak ise devlet ya da bir mahkeme tarafından ona yapılması güç bir emir geleceğine ve bu ağırlığı taşımakta rüya sahibinin zorlanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Fırtına Sesi Duymak

Rüyada rüzgar ve fırtına uğultusu duymanın yorumu yapılırken bu durumdan hissedilen korku ve emniyete göre iyi ya da kötü anlamlarda yorumlarda bulunulmuştur. Rüyada fırtına sesi duymak şayet rüya gören kişiyi korkutmuyorsa;

 • İşlerinde başarılı olmaya
 • Aile saadetinde gıpta ile bakılan bir mutluluğa erişmeye

İşaret etmekle birlikte rüyada duyulan fırtına sesi ve rüzgar uğultusundan endişe ve korku duymak;

 • Başınızdaki devlet adamından ve adaletten olan çekinceye,
 • İş hayatında rakiplerden gelecek zarardan korunamayacak durumda olmaya ve acizliğe

İşaret ettiği şeklinde olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır.

Rüyada Fırtına Sonrası Yağmur Yağdığını Görmek

Rüyanızda fırtına sonrasında yağmur bulutlarının geldiğini ve yağmurun size ulaştığını görmeniz sizin için hayırlı anlamlara gelmektedir. Cafer-i Sadık (r.a) göre fırtına ile birlikte gelen yağmur;

 • Müjde,
 • Nüfuz,
 • Mal,
 • Şifa ve rahat

Anlamlarına gelmektedir. Rüyada yağmur ve fırtına görmek bir arada gerçekleşiyorsa ve istenmeyen sel ve felaket gibi durumlar ortaya çıkıyorsa rüya sahibinin başına isabet edecek kötü duruma delalet eder. İş sahibinin ve durumu iyi bir kimsenin rüyasında fırtına ve yağmur yağdığını görmesi zarara uğramaya yağmur ve felaketin evinize zarar vermesi aile eşrafından hoşnutsuz durumlarla karşılaşmaya işaret etmektedir.

Rüyada Toz Fırtınası Görmek

Rüyada toz fırtınası görmek rüya sahibine zarar vermiyorsa toplumun geneline isabet edecek musibet anlamına gelmektedir. Rüyanızda toz fırtınası çıktığını görmeniz;

 • Ülkenize ya da beldenize isabet edecek hastalığa,
 • Rüya görülen yerin belalara maruz kalacağına ve tehlikeyle anılacağına,
 • İleride çıkacak savaşa

İşaret ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Dışarıda Fırtına Çıktığını Görmek

Rüyada dışarıda fırtına olduğunu görmek eğer fırtına güneyden ya da doğudan esiyor ve insanları havaya kaldıracak kadar şiddetli esiyorsa haber ve müjdeye işaret etmektedir. fakat rüyada dışarıda çıkan rüzgarın size ulaşması hastalığa maruz kalacağınıza ve tehlikeyle karşılaşacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada Fırtınanın Rüya Gören Kişiyi Uçurması

Rüyada rüzgarın kendisini uçurduğunu görmek, rüya sahibine hayır getirmesi umulan olumlu manalarda yorumlanan rüyalardandır. Rüyanızda fırtınanın sizi uçuracak kadar şiddetli esmesi ve sizi uçurması;

 • Eğer ehil bir kimse ise yüksek bir makama erişmeye ve devlette memuriyete,
 • Devlet erkanına yakın olmaya ve hükümdar tarafından görevlendirilmeye,
 • Aile hayatında ve toplumda saygın bir konuma erişmeye,
 • İş hayatında yeni atılımlara ve zenginleşmeye

Delalet ettiği şeklinde rüya tabircileri tarafından yorumda bulunulmuştur.

Rüyada Fırtınadan Kaçmak

Rüyada fırtınadan kaçılması olumlu ve olumsuz anlamlarda yorumlanan rüyalardandır. Rüyada fırtınadan kaçmak olumlu anlamlarda;

 • Sorunlara akılcı ve pratik çözümler elde etmeye,
 • Hastalık ve musibetten kurtuluşa,
 • Kavga ve tartışmalı ortamlarda ikili ilişkileri sürdürmeye

İşaret etmektedir. Olumsuz anlamda yapılan yorumlarda rüyada fırtınadan kaçmak;

 • Düşmanlardan duyulan korku ve endişeye,
 • İş hayatında karar verme aşamalarında elde edilecek başarısız sonuçlara,
 • Gönülsüz bir şekilde yolculuğa veya bir kısmet ile başarısız bir flört yaşamaya

Delalet ettiği şeklinde rüya tabircileri tarafından yorumlar yapılmıştır.