Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Felç görmek

Diyanet: Rüyanızda hafızanızın felç olduğunu görmeniz; aklınızı kaybedeceğinize, dilinizin felç olduğunu görmeniz; yalan, iftira ve ağır söz gibi şeylere muhatap olmaktan kurtulacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kolunun veya elinin felç olduğunu görmesi; o kimsenin dünyada yardımdan mahrum kalacağına, kalbinin felç olduğunu görmesi; o kimsenin dînî görevlerini yerine getiremediğine, ayaklarının felç olduğunu görmesi; o kimsenin işlerinin bozulacağına, kişinin rüyasında felç hastalığından kurtulduğunu görmesi; o kimsenin dünya ve âhiret işlerinde çok güzel başarılar elde edeceğine işaret şeklinde tabir olunur.


Seyyid Süleyman: Bu rüya bela ve musibet, Allah'ın gazap ve azabı, ölüm, hastalık, gam, şiddetli keder, evlat ve yakın akrabaların kaybı gibi kötü manalar taşır. Bazıları rüyanın af, ni'met ve iman ile tabir edildiğini söylemişlerdir.
Rüyasında bütün vücudunun mefluc olduğunu gören; bütün ailesi ve akrabalarıyla beraber bela ve musibete duçar olur.
İbn-i Şirin demiştir ki: Bu rüya, Allah'ın gazabı ve azabıdır. Bütün vücudu felç olan biri, vefat eder yahut rüya sahibinin evladı veya akrabası vefat eder. Belki ağır hastalanır veyahutta hep birlikte büyük bir musibete duçar olurlar. Sağ tarafına; sağ el ve ayağına felç geldiğini görenin, erkek çocuğu veya biraderi ya ağır hastalanıp rüya sahibine yardımcı olamazlar yahutta vefat ederler. Hastalığın sol tarafına geldiğini görenin kızı veya kız kardeşi şiddetli bir hastalığa tutulur yahut vefat eder.
Başına felç geldiğini görmek; aniden vefat etmek, büyük bir belaya çatmak, aklını kaybetmek yahut Allah'ın gazabına uğramaktır. Kalbine felç geldiğini görmek; ömrün sonu ve Allah'a ibadet etmek hususunda tembellikle tabir edilir. Bu rüya sahibinin sonu kötü olur.
Bazı yorumcuların kavline göre diline felç gelen; yalan söylemek ve iftira etmek gibi günahlar işler. Dolayısıyle Allah (C.C.) tarafından azap ve gazap ile cezalandırılır. Felçliyken şifaya kavuştuğunu gören; bela, musibet ve her türlü sıkıntıdan kurtulur.

Bu rüyayı, af ve imanla yorumlayanlara göre, bütün vücudu felç olanın cümle günahları bağışlanır. Sonu iyi olur ve şehit olarak göçer. Sağ veya sol taraflarından birine felç gelenin evlat veya akrabaları affedilir. Burada sağ ve sol tarafın hangi yakınları temsil ettiği dikkate alınır. Başa veya kalbe felç gelmesi, bu organların iman nuru ile dolacağına delalet eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: İlmiyle amil, günahlardan sakınan, takva sahibi, riyasız bir müslümanın bu rüyayı görmesi af, iman gürlüğü ve Rıdvan Cenneti ile yorumlanır. Günahkar, dinden uzak birinin felç olduğunu görmesi ise, Allah tarafından azarlanması ve eziyet görmesidir. Rüya sahibi halini düzeltmediği takdirde, gazap ve azaba uğrar.
Felçli bir kimse, rüyasında tekrar felç olduğunu görürse, ya hemen vefat eder yahut şifaya kavuşur. Hastalığı uzun sürmez. Fakat, hasta iyileşerek ayağa kalktığını ve evinden çıktığını görürse, vefat eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi afiyet bulur.
Dimağına felç geldiğini gören aklını, hafızasını kaybeder. Koluna ve eline felç gelen, yardımdan mahrum kalır. Bacaklarının felç olduğunu gören, çalışmalarından netice alamaz. Muvaffakiyetsizliğe uğrar.
Rüyada felç illetinden kurtulduğunu gören, dünya ve ahiret işlerinde hayra nail olur.