Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Eski Sevdiğini Görmek

Rüyada eski sevgiliyi görmek iki farklı açıdan yorumlanabilmektedir. Rüyasında eski sevdiğini gören bir kişinin bilinçaltında, muhtemelen hala biten bir ilişkiye karşı özlem duyulmaktadır. Bunun sonucu olarak rüya görülmüş olabilir. Bunun yanı sıra bu rüya manevi açıdan kişiye verilen bir uyarı mahiyetindedir. Rüya sahibi kişinin geçmişte işlediği tüm günahların ve yaptığı hataların bedelini yakın zamanda ödeyeceği, bu rüya ile ilham edilmektedir. Bu rüyayı gören kişilerin tedbirli olması ve hata yapmaktan kaçınması tavsiye edilir.

Rüyada Eski Sevdiğinle Konuşmak

Rüyada geçmişi hatırlamak, geçmişten suretler görmek ve özlem duymak, hem alimler tarafından hem de günümüz modern tabirleri kişinin ruh hali baz alınarak yapılmaktadır. İmam Cafer-i Sadık (r.a)’a göre; geçmişte çok sevdiği biriyle rüyada konuşması, rüya sahibinin pişmanlıklarının son bulacağına işaret etmektedir. Rüyalar manevi açıdan insanlara hayatları hakkında birçok ipucu vermektedir. Rüyada eski sevdiğini görmek ve konuşmak bu yönüyle kişinin geçmişte yaşadığı bir pişmanlığının son bulacağına ve hayatında önemli kararlar alacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda kişinin özel hayatında büyük bir değişimin yaşanacağı da bu rüyanın farklı bir tabiridir.

Rüyada Eski Sevdiğini Yeni Sevgilisiyle Görmek

Eski sevgilinin rüyada başka biriyle sevgili olduğunu görmek, rüya sahibinin üzüleceği bir haber alacağına delalet etmektedir. Rüyada eski sevgiliyi yeni sevgilisiyle görmek, kişinin yakın zamanda bir düğün haberi alacağına ve bu haberin onu üzeceğine yorumlanır. Bu rüya direkt rüyada görülen kişilerle ilgili değildir. Kişinin çevresindeki herhangi birinden böyle bir haber alması da mümkündür. Genel itibariyle alınacak bu haber, üzüntü ve sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra bu rüya hakkında olumlu tabirleri de bulunmaktadır. Kişinin iş hayatında alacağı güzel bir haber ve maddi kazançta artış olacağı bu rüyanın bir diğer önemli tabiridir.

Rüyada Eski Sevdiğini Öpmek

İmam Nablusi (r.a)’nin yorumuna göre; mümin bir kimsenin rüyada eski sevgilisini öpmesi, kişinin dünya hayatında bolluğa ve berekete ulaşacağının işaretidir. Rüyada eski sevgiliyi öpmek hakkında yapılan bu tabir oldukça geniş bir yoruma sahiptir. Eski sevgilisini öpen bir kişi eğer kadınsa;

 • Hayırlı bir evlat sahibi olacağına
 • Hanesinin bereketleneceğine ve
 • Bekarsa, iyi bir kısmetle karşılaşacağına

İşaret etmektedir. Erkek birisi aynı rüyayı görmüşse;

 • Maddi açıdan kazancının artacağına
 • Yeni bir mal sahibi olacağına ve
 • Saygınlığının artacağına

İşaret eder. Herkes için bu rüyada bir hayır ve bereket bulunmaktadır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Karşılaşmak

Eski sevgiliyle karşılaşmak hakkında zaman içinde birçok farklı tabir yapılmıştır. Bu tabirlerden en önemlisi, kişinin uzun süre beklediği bir haberin sonuçlanacağıdır. Sabırla beklenen bu haber olumlu ve olumsuz olarak sonuçlanabilir. Alınacak haberin sonucu her ne olursa olsun kişinin metanetli olması ve asla aşırılıklara kaçmaması tavsiye edilmektedir. Rüyada eski sevgiliyle karşılaşmak aynı zamanda kişinin korkularıyla yüzleşeceğine ve bu korkularından bir dost yardımıyla kurtulacağına işaret etmektedir. Geçmişten sevilen kişilerle rüyada karşılaşmak kişinin manevi haline göre farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle dikkatli olmak ve acele kararlar vermemek oldukça önemlidir.

Rüyada Eski Sevdiğinin Annesini Görmek

Rüyada kişinin kendi annesini ya da başka birinin annesini görmesi her açıdan berket ve merhamet sembolüdür. Cabir – ül Magribi (r.a)’ye göre; rüyada sevdiği kişinin annesini gören bir kimsenin, dünyevi sıkıntılarından selamete ereceği ve sevilen kimselerden olacağına delalet etmektedir. Rüyada eski sevgilinin annesini görmek aynı zamanda kişinin bir topluluğa katılacağına ve bu yeni topluluğun, rüya sahibinin birçok sıkıntısına karşı çözüm olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Eski Sevdiğinle Sarılmak

Mutluluk ve güzel haberin alınacağıyla tabir edilen ender rüyalardan biridir. Rüyada eski sevdiğini görmek sarılmak, rüya sahibinin karşılaşacağı iyi huylu ve güzel bir kimseyle karşılaşacağına işaret etmektedir. İster kadın olsun ister erkek olsun fark etmeksizin bu rüyayı gören kişilerin aynı zamanda eski bir tanıdıktan yardım alacağı da rüyanın rivayetleri arasında yer almaktadır. İmam Nablusi Hz. rüyada sevdiği kişiyle sarıldığını görenlere, günahlardan kaçınarak, bolca dua etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Bu rüyanın hayırlı sonuçlanması için kişinin iman derecesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Rüyada Eski Sevdiğinin Elini Tutmak

Rüya sahibinin önemli bir konuda büyük bir yardım alacağına işaret eden bir rüyadır. Özellikle rüyada görülen kişinin hayatınıza yeniden etki edeceğine ve bu etkinin bazı sıkıntıları ortadan kaldıracağına delalet eder. Rüyada eski sevdiğini görmek elini tutmak aynı zamanda;

 • Maddi destek alınacağına
 • Bir konu hakkında akıl danışacağına ve
 • Hayatını etkileyen önemli bir karar alacağına

İşaret etmektedir. Eski sevgilinin elini tutmak genellikle maddi ve manevi açıdan kişinin yardım ve destek alarak, hayatta daha güçlü bir konuma erişeceğiyle yorumlanmaktadır. Bu rüyanın yorumu yapılırken rüyanın detaylarının da büyük önemi vardır. Rüyada kadının elini tutmak farklı bir anlam taşırken erkeğin elini tutmak farklı bir anlama gelebilir. Ancak bu rüya için genellikle benzer yorumlar yapılmaktadır.

Rüyada Eski Sevdiğini Ağlarken Görmek

Rüyada eski sevgilinin ağlaması, rüya sahibiyle doğrudan ilgilidir. Genellikle rüyada görülen kişiler hakkında da rüya tabiri yapılmaktadır. Bu rüyada ise tüm yorumlar doğrudan rüya sahibine göre yapılmaktadır. Rüyada eski sevgiliyi ağlarken görmek, rüya sahibinin ihanete uğrayacağına ve haksız yere suçlanacağına işaret etmektedir. İmam Cafer – i Sadık Hz. rüyada ağlamak hakkında, kişi sadece Allah için ağlıyorsa hayırlıdır yorumunda bulunmuştur. Bu açıdan rüya bazı sıkıntılara işaret ediyor olabilir. Birçok âlim tarafından rüya sahiplerinin, bolca şükretmeleri ve acele kararlar vermemeleri tavsiye edilmiştir.

Rüyada Eski Sevdiğini Ailesiyle Görmek

Rüyada bir topluluğun ya da ailenin görülmesi iki önemli tabire sahiptir. İlk olarak eğer bir kimse rüyasında eski sevdiğini ailesiyle görüyorsa;

 • Bir vefat haberinin alınacağına
 • Kişinin bir dostuyla arasının bozulacağına

İşaret etmektedir. Bunun yanı sıra bu rüya hakkında yapılan ikinci tabir ise;

 • Bir düğün haberinin alınacağına
 • İş hayatında takdir edileceği

Şeklindedir. Bu rüyanın ilk tabiri olumsuz ikinci tabiri ise olumlu manalar taşımaktadır. Yorumlardaki bu farklılığın temel nedeni rüyada görülen işaretlerin değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle rüyada görülen tüm detaylar incelenerek doğru bir tabir yapmak bu rüya için oldukça önemlidir. Genellikle ölüm haberinin alınması ve düğün olarak tabir edilen bu rüya temelde aynı anlama gelmektedir. İman sahibi bir kişinin gerçek hayatta vefat etmesi tasavvufi açıdan o kişi için bir kurtuluş ve bir düğün olarak adlandırılmaktadır.

Evli Birinin Rüyada Eski Sevdiğini Görmesi

Evli bir kişinin rüyada eski sevgilisini görmesi, eşler arasında yaşanabilecek bir soğukluğa işaret etmektedir. Evliyken rüyada eski sevgiliyi görmek, rüyada görülen kişiyle yorumlanmamaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı eşler arasında bir sorunun ve bir soğukluğun doğabileceği bu rüyanın en önemli tabiridir. Aynı zamanda yakın akrabaların bir fitneye sebep olacağı ve hane halkının huzurunun kısa süreliğine kaçacağı da bu rüya hakkında yapılan bir başka önemli rüya tabiridir.