Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Bina görmek

Genel Bilinen:

 • Özel mülk olan evler (daireler) kişinin eşi, ailesi ve geçimidir:
 • Yeni bina -gerek inşa edelsin gerekse satın alınsın- evlenmeye,
 • Evin, duvarları ile beraber bir yere gitmesi taşınmaya,
 • Evin genişlemesi ve onda meydana gelen her türlü olumlu değişme hayaatta meydana gelecek hayırlı gelişmelere,
 • Evde görülen daralma ve eksilme dünyalıktan kayba,
 • Geniş ev dünya ve ahiret mutluluğuna,
 • Dar ev dünyada sıkıntı ve ahirette azaba,
 • Kerpiç duvarlı ahşap ev takvaya,
 • Yüksek ve debdebeli binaları olduğunu görmek fitne ve sıkıntıya,
 • Ev yapmak aileyi, akraba ve dostları bir araya toplamaya; dağınık gidişata çekidüzen vermeye,
 • Bir yerleşim alanında ev yapmak orada bir kadınla evlenmeye,
 • Evin direği yahut kolonları babaya,
 • Evin yahut tavanın yıkılması vefata,
 • Evin tamamının yahut bir kısmının kişinin üzerine yıkılması musibete,
 • Odalar eş ve çocuklara,
 • Çatı ve tavanı yöneticilere,
 • Süslemeli, nakışlı ev itibara, velayete, ilme,
 • Her çeşit güzel bina sevinç, neş'e ve sürura;
 • Eve girmek evlenmeye yahut huzura ermeye,
 • Cami yaptırmak zengin için malının zekatını vermeye, fakir için zengin olmaya, alim ve sanatçı için hayırlı ilim ve esere, yönetici için hakka ve halka hizmete,
 • Köyde konuk evi yaptırmak misafirperverliğe,
 • Şehirde halkın yararı için bina yaptırmak insanlara faydalı bir iş yapmaya,
 • Kamuya ait binalar, onların durumuna göre, bazen adaletle hükmetmeye bazen halka gadretmeye delalet eder.


  Ruyalarda.net: Bir kimsenin rüyasında bir boş arazide inşa edilmiş tek bir bina görmesi; o kimsenin eğer evi yoksa ev sahibi olacağına, kişinin rüyasında bina yaptığını görmesi; yeni bir işe girişimde bulunacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir binanın yıkıldığını görmesi; o kimsenin dînî görevlerini ihmâl edip yerine getirmediğine, kişinin rüyasında yeni bir binaya taşındığını görmesi; o kimsenin yeni bir ev sahibi olacağına delalet eder.Rüyanızda yeni yapılmış birtakım binalar görmeniz; mesleğinizi değiştireceğinize, yıkık veya yıkılmaya yönelmiş evler görmeniz; huzurunuzun kaçacağına ve yuvanızda geçimsizlik ortaya çıkacağına işarettir.Kişinin rüyasında evini güzel ve kendisine yetecek şekilde büyüttüğünü ve genişlettiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerinin gayet güzel ve yaşamının huzurlu olacağına, bir yerde veya bir köyde bina yaptığını görmesi; o kimsenin o yerde bulunan bir hanımla evleneceğine yorumlanır.Bir kişinin rüyasında evinin ihtiyacından daha fazla geniş ve lüks olduğunu görmesi; pek iyi değildir. Böyle bir rüyanın görülmesi; bu evin başına bir musibetin geleceğine delalet eder.


  Nablusi: Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, gördüğü miktarca hususî veya umumî olarak faydalanmaya delalet eder. Çok kere bina, kocanın hanımına zifafı ile tabir edilir. Bundan dolayı bir şeyi bina ettiğim görenin kadınlarla ilgisi çok olur.
  Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünyaca halinin genişliğidir. Eğer bu genişlik, olduğu miktardan fazla olursa, o eve, bir musibet veya gelin gelmesinden dolayı insanların izinsiz girip çıkmaları ve bağırıp çağırmalarına delalet eder.
  Bazıları demişlerdir ki, «bir kimse kendisim bina yapıyor görse, o kimse akrabalarım, dostlarını ve askerleri toplamaya delalet eder. Rüyayı gören sultan ise devletinin dönmesine, ferah ve sevincinin şümulüne, kuvvetinin fazlalığına, binanın yüksekliği ve sağlamlığı nisbetince, işlerinin yüceliği ve kaderinin ali olmasına delalet eder.
  Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını ve askerlerini dağıtmasına servetinin gitmesine delalet eder. Çünkü her failin fiili Allah'ın fiilidir. Eski bir binayı bir alim için yenilediğini görse, o alimin hayatını yenilemeye delalet eder. Firavun ve zalim için binayı yenilerse onların gidişatlarını yenilemeye delalet eder. Firavun ve zalim için yenilediğini görse, o alimin hayatını yenilemeye delalet eder. Firavun ve zalim için binayı yemlerse onların gidişatlarım yenilemeye delalet eder.
  Kendisini bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice yaptığını görse, o kimsenin ilim, velayet ve bir sanat talepinde bulunmasına ve talepi ve maksadının yakında hasıl olacağına delalet eder.
  Bir kimse kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görse, o kimse o yerden bir hanımla evlenir. Binayı çanak ve çömlekten yaptığını görse bu, rüyayı gören için ziynet ve riyadır. Eğer bina nakışlı olursa, temizlikle ve sevinçle beraber ilim ve velayete delalet eder. Kireç, alçı ve kiremitten bina yaptığım ve üzerinde de bir suretin olduğunu görse, o kimsenin batıl işlerde bulunmasına delalet eder. Çünkü alçı, kiremit ve kireçle yapılan bina nifaktır. Denilmiştir ki, bir kimse kireç ve alçı işlerinde bulunsa, o kimse helal olmayan işte bulunur, Gurbette bir bina yaptığını gören kimse, asla hatırına gelmeyen ve önceden de bahsetmediği bir kadınla evlenir, yahut gurbette ikamet eder ve orada ölür. Yaş çamur ile bina, din ve itikada, kuru çamur ile bina malca sıkıntıya alamettir.
  Rüyada Resûlullah (S.A.V)'ın kabrim çamurladığını gören malı ile haca gider. Kendi evini çamurladığını ve çamurun da yaş olduğunu gören kimse salih bir insandır. Çamuru yediğini gören kimse yediği miktarca mal yer.
  Güzel bina, ülfet ve muhabbete, neş'e, rızk'a, güzel elbiselere, bekar kızlara ve onlardan çocuklara delalet eder.
  Bazen sağlam bina, kuvvet ve şiddete, yardım ve müsaadeye, bazen de uzun ömre delalet eder. Bazı kere de bina, yaptırana delalet eder. Eğer bina kilise ise hristiyana , cami ise müslümana , medrese ise alim ve fakihe, zaviye ve tekke ise abid ve zahid olduğuna delalet eder. Rüyada binaya bakmak, rüyayı görenin himmetine ve bina ona münasip olan şekilde merasim yapılmasına alamettir.
  Bir kimse rüyada Allah'a yaklaşmak maksadı ile cami veya bir yer yaptırdığım görse, eğer rüyayı gören melik ise hak ile karin olur. İyilikle insanlara emreder, kötülükten kaçındırır. alim ise kitap yazar, insanlar ilminden veya fetvalarından istifade ederler. Mal sahibi ise malının zekatını verir, bekar ise evlenir, evli ise güzel şöhret sahibi bir çocuğu olur. Fakir ise zenginleşir. Eğer bunlar olmazsa, o yere hizmet eder ve Allah'ın zikri ile o yeri mamur eder. Bu da olmazsa, insanların arasını hayırla islah eder ve Allah'a itaat yolunda insanlara yardımcı olur. Bunların hiç birisi de olmazsa, simsar olur. Yahut işlediği günahtan tövbe eder. İslama girer, ya da şehit olarak ölür. Yahut yaptığı mescid cennette o kimsenin köşkü olur.
  Bu tabirler, mescidin yapılmasına layık olan şeylerle yapan içindir. Mescidin yapılması caiz ve layık olmayan şeylerle yapan, yahut mihrabı kıbleden başka bir yöne meylettirmiş ise rüyası şerre delalet eder.

  Rüyada kubbeler görse veya yaptırsa sanı yücelir ve kıymetli kişilerle oturur kalkar.
  Tatlı su biriktirmek için sarnıç yaptığını görse, çocuğunun terbiyesine delalet eder. Bulut üzerine kubbe yaptığını gören kimse saltanat ve hükmünde kuvvetli olur. Yer ile gök arasında yeşil kubbelerin olduğunu gören kimsenin hali güzel olur ve şehit olarak ölür. Hamam yaptığını gören, bir kadınla zifafa girer.
  Hastanın, ne zaman yıktığını bilmediği evini yaptırdığını görmesi, babasının din ve dünya işlerinde noksan bıraktığı şeyleri ikmal edip tamamlamasıdır. Bir amele veya çiftçinin kendi evi ve yerinde iş gördüğünü görmesi, hanımı ile aralarında husumetin meydana gelmesi yahut bir dostu veya yakınını terketmesi ile tabir edilir.