Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Bebek Dişi Görmek

Rüyada bebeğin dişini görmek genel olarak hayra yorulmaktadır. Rüyada temiz ve güzel diş görmek ile ilgili İslami kaynaklarda hayırlı yorumlardan bahsedilirken görülen dişin çürük veya çirkin olması olumsuz yorulmaktadır. Bebek dişinin temiz olduğu ve güzel olduğu göz önünde bulundurularak İslam alimleri rüya için hayra, mala, makam ve mevkii içeren yorumlarda bulunmuşlardır. Yorumcular da İslami kaynaklarla yakın yorumlarda bulunarak;

 • Rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeyeceği,
 • Hayatta mutlu olacağı,
 • Elindekinin kıymetini bileceği,
 • Yatırımlarının kendisini rahat ettireceği,
 • Maddi sıkıntılar yaşamayacağı

Yorumlarında bulunmaktadırlar. Görülen bebek dişi ile ilgili rüyalarda rüyanın tam anlamını içeren yorumlarda bulunabilmek için diş sayısı, dişin mevcut olup olmadığı, düşmesi, vb. ayrıntılara da ihtiyaç duyulmaktadır. Rüyanızın tam detayları hakkında İslam alimlerinin ve rüya yorumcularının neler düşündüğü ve nelerden haber verdiğini anlayarak rüyanızın tam karşılığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Rüyada Dişli Erkek Bebek Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada görülen dişli erkek bebek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve rüya yorumcuları rüyanın anlamında olumlu ve olumsuz olarak ayrı yorumda bulunmuşlardır. Rüyada dişli erkek bebek görmek Diyanet’e göre kazancın azalacağına, kişiyi üzecek büyük problemlerle karşılaşılacağına ve içinde bulunulan sıkıntıların günden güne artacağına dalalet etmektedir. Rüya yorumcuları ise rüyayı hayırlı yorumlamayı tercih ederek görülen bu rüyanın rüya sahibine;

 • Kendisine zarar verebilecek insanlardan uzaklaşacağı,
 • Hayatına hayır getirecek yollar seçeceği,
 • Sorumlulukların en kısa zamanda yerine getirileceği,
 • Planların hayata geçirilerek hayali kurulan şeylere sahip olunacağı,
 • Karşılaşılan problemlerin kolayca üstesinden gelineceği,
 • Maddi sıkıntıların üstesinden gelineceği

İşaret ettiğine yorumlamaktadırlar.

Sık görülen rüyalardan, Rüyada Bebek Görmek neye işarettir? İslami kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Yeni Doğan Bebeğin Ağzında Diş Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Hayatta başarmak istedikleriniz için verdiğiniz emeklerin boşa gitmeyeceğinin işaretini veren rüyada yeni doğmuş bebeğin ağzında diş görmek için yorumcular genel olarak hayırlı yorumlarını belirtmekte iken bazı yorumcular görülen dişlerin zamansız olması nedeniyle rüyayı şerre yormayı tercih etmişlerdir. Rüya için yorumcular;

 • Yapılacak yeni bir girişimin büyük miktarlarda kazanç sağlayacağı,
 • Hayatın bolluk içinde geçirileceği,
 • Hayatın her geçen gün daha fazla güzelleşeceği,
 • İçinde bulunulan sıkıntılardan görülecek bir yardım ile içinden çıkılacağı,
 • Toplum içinde saygın bir kişi olunacağı,
 • Boşa kürek çekmeye,
 • Yapılan ticari bir anlaşmada zarar görüleceği,
 • Yapılan yatırımların kazanç getirmeyeceği

Yorumlarını iletmektedirler.

Rüyada Dişli Doğan Bebek Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Zenginlik ve lüks hayatın müjdeleyicisi olarak yorumlanan rüyada dişli doğan bebek görmek için rüya yorumcuları ve İslam alimleri;

 • Maddi zorluklar içerisinde yaşanmakta olan dönemin açılacak yeni kapılar sayesinde son bulacağına,
 • Ev, araba, vb. türde mal edinileceğine,
 • Ticaretle uğraşanların işlerinin açılarak yüksek kazançlar elde edeceklerine,
 • Hali vakti yerinde bir kişiden görülecek yardım sonucu borçların ödenerek düzlüğe çıkılacağına,
 • Ortak olunacak bir arkadaş ile başarılı ve kazançlı işler yapılacağına,
 • İşyerinde gösterilen özverili çalışmanın işyeri sahibi tarafından fark edilerek terfi edileceğine,
 • Karşılaşılan her fırsatı kazanca dönüştürme kabiliyetine sahip olunacağına

Yorumlarında bulunmaktadırlar. Kimi kaynaklarda bu rüya için işyerinde birlikte çalışılan arkadaşlar ile rüya sahibinin arası açılacağı fakat kısa süre içerisinde meydana gelen tatsızlığın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunun anlaşılacağı yorumlamasında bulunulmaktadır.

Rüyada Dişli Bebek Doğurduğunu Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Güçlü maneviyata işaret eden rüyada dişli bebek doğurduğunu görmek için başta İmam Nablusi Hz. olmak üzere tüm İslam alimleri rüya sahibinin dinine bütün yaşayarak hiçbir şart ve koşulda ibadet etmekten geri kalmayacağı ve yaptığı ibadetler neticesinde inşallah Allah rızasını kazanacağını buyurmaktadırlar. Rüya için güçlü maneviyatla ilgili yorumlarla birlikte Dünya hayatıyla ilgili ipuçlarından da bahsedilmekte, rüyanın işaret ettiği maddi zenginliklerin müjdesi rivayet edilmektedir.

 • Hayatta yaşanan her yeni günün bir önceki günü aratmayacağı,
 • Aile içerisinde anlaşmazlıkların çözülerek güçlü aile bağlarına sahip olunacağı,
 • Yapılan ibadetlerin verdiği huzur ile mutlu bir hayat sürüleceği,
 • Yaptığı yatırımların karşılığını bol kazanç olarak alacağı

Bildirilmektedir. Dişli doğurulan çocuk erkek ise umulmayan bir yerden para geleceği ve maddi zorlukları gösterilen sabrın sonunda selamete döneceği şeklinde yorumlanan rüya için sayısı her ne kadar az olsa da bazı yorumcular olumsuz görüşlerini dile getirmişlerdir. Bu yorumlara göre rüya sahibi evli ise eşi ile arasının bozulacağı ve bu üzüntü nedeniyle başta işleri olmak üzere hayatı boşlayacağı görüşü dile getirilmektedir.

Rüyada Bebekte Diş Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Kimi yorumcular tarafından hayatta şansız olunacağı ve çabalanmasına rağmen başarısız olunacak bir iş nedeniyle hayal kırıklığı yaşanacağı şeklinde rüyada bebeğin dişlerinin olduğunu görmek yorumlansa da kimi yorumlarda ise rüyanızın içinizi ferahlatmaya yetecek anlamlarına değinilmektedir. Çevrenizde yardımınıza ihtiyaç duyan kişileri bularak onlara yardım elinizi uzatacağınız ile birlikte yorumcular;

 • Hayatta şansın açık olduğu bir dönemin başlayacağını,
 • Dertlerden kurtularak hafiflik hissedileceğini,
 • Atılacak doğru adımların kısa sürede maddi olarak ferahlık getireceğini

Düşünmektedirler. Bekar bir erkek için rüya uzun süreli bir duygusal birlikteliğin noktalanacağı şeklinde yorumlanabilse de rüya için hayırlı yorumların ön planda olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Erkek Bebek tabiri için, Rüyada Erkek Bebek Görmek neye işarettir? Dini kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Dişli Bebek Emzirdiğini Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada dişli bebek emzirmek için yapılan yorumlarda olumlu ve olumsuz pek çok mesajlardan bahsedilmekte, kimi mesajlar size hayırlı bir kısmeti müjdelerken kimi zaman da maddi zorlukların habercisi olarak sizi uyarmaktadır. Önceliği rüya için yapılan hayırlı yorumlara vermek gerekirse;

 • Karşılaşılan sorunları aşmakta zorluk çekilmeyeceği,
 • Birkaç deneme sonrası yapılamayan bir iş nedeniyle içine düşülen karamsarlıktan kurtuluş olacağı,
 • Mal, mülk ve makama kavuşulacağı,
 • Tüm hayatı lüks içinde yaşamaya yetecek kazanç elde edileceği,
 • Çabalarının fark edilmesi sonrası patronu tarafından maaş zammı ile ödüllendirileceği,
 • Rüya sahibi bekar erkekse hali vakti yerinde bir ailenin kızı ile dünya evine girileceği,
 • Rüya sahibi bekar kız ise ahlakı iyi bir erkek ile dünya evine girileceği,
 • Rüya sahibi dul bir kadın ise ilk evliliğinde göremediği mutluluğu yeni yapacağı evlilikte misliyle göreceği

Yer almaktadır. Rüya için olumsuz olarak bildirilen yorumlarda yapılacak her işin fazla çaba sarf edileceği ve yardım beklenen bir kişiden yardım görülmeyeceği ifade edilmektedir.

Rüyada Kendi Bebeğinin Diş Çıkardığını Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Hayırla yorumlanan rüyada kendi bebeğinin diş çıkardığını görmek, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere İslam alimleri ve rüya yorumcuları tarafından da güzel yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin bebeği ile birlikte huzurlu ve maddi sıkıntı içermeyen günler geçireceğine işaret ettiği rivayet edilen rüya için;

 • Hayattaki bahtın açık olduğu,
 • Rüya sahibinin ömrünün uzun olacağı,
 • Rüya sahibinin bebeği yok ise hayırlı bir evlat sahibi olacağı,
 • Sağlık sorunlarıyla boğuşulmayacağı, mevcut hastalıkların en kısa sürede iyileşeceği,
 • Maddi olarak bolluk içinde yaşanacak döneme girileceği,
 • İşyerinde terfi alacağı,
 • Devlette makam elde edeceği,
 • Toplum içerisinde saygı duyulacağı

Yorumları yapılmaktadır. Rüya için olumsuz olarak görüş bildirmeyen İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, rüyayı manevi ve maddi güzel günlerin işareti olarak yorumlamışlardır.

Rüyada Üst Dişi Çıkan Bebek Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Bebeğinizin rüyanızda diş çıkardığını gördüğünüz rüyalar hayırla yorumlanmakla birlikte çıkan dişin ağızdaki konumu rüyanın hayırlı anlamları hakkında daha net ipuçları vermektedir. Rüyada bebeğin üst dişinin çıktığını görmek aklınızdaki tüm planları gerçekleştireceğiniz bir dönemi işaret ettiği gibi birlikte olacağınız bir kişi ile tüm sıkıntıları geride bırakacağınızın da habercisi olabilmektedir. Eğer bekar iseniz birlikte olacağınız kişinin sizin gelecekte evleneceğiniz kişi olması kuvvetle ihtimaldir. Maddi olarak pek çok mesaj içeren rüya için;

 • Uzun vadeli yatırımlardan ciddi büyüklükte kazançlar elde edileceği,
 • Aile işlerinde başarı sağlanacağı,
 • Hayatta maddi sıkıntı çekilmeyeceği

Yorumları yapılmaktadır. Dualarınızın kabul olacağı şeklinde yorumlanabilen rüyanız aynı zamanda size manevi olarak müjdeler vermektedir. Rüyanızda sizin veya bir başkasının bebeğinin üst dişini çıkmış gördüyseniz bir an önce harekete geçerek size verilen müjdelerin gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz.

Rüyada Bebeğin Diş Çıkardığını Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Bilinen ve bilinmeyen bebeğe göre farklı olarak yorumlanan rüyada bebeğin diş çıkardığını görmek için genel itibari ile hayırlı ve olumlu tabirler bulunmaktadır. Tanınan bir bebek için uzun ömre dalalet eden rüyaya tanınmayan bir bebeğin diş çıkardığının görülmesi durumunda;

 • Maddi imkanların her geçen gün iyileşeceği,
 • Hayattaki şansın her daim açık olacağına,
 • Ticari hayatta yaşanılan sıkıntıların geride kalacağına,
 • Rüya sahibi işsiz ise yeni bir işe sahip olacağına,
 • Uzakta olan bir akraba ile görüşüleceğine
 • Rüya sahibi evli ise hayırlı ve sağlıklı bir evlat sahibi olunacağına,
 • Rüya sahibi bekarsa kısa süre içerisinde evlilik ve bebeğin birbiri arkasına gerçekleşeceğine

Yorumları yapılmaktadır.

Rüyada Torunun Diş Çıkardığını Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada torunun diş çıkardığını görmek, tanınan bir bebeğin diş çıkardığını görmek ile ilgili rüyalarla birlikte değerlendirilmektedir. Bu rüya için kaynaklardan elde edilen bilgilere göre;

 • Rüyada görülen torunun uzun ömürlü ve hayırlı bir evlat olacağı,
 • Rüyada görülen torunun her zaman gurur verici işlere imza atacağı,
 • Rüya sahibinin rızkının bol ve şansının açık olacağı

Yorumları yapılmaktadır.

Ağlayan Bebek tabiri için, Rüyada Ağlayan Bebek Görmek neye işarettir? İlgili yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Bebeğin Dişinin Kanadığını Görmek Ne Anlam İfade Eder?

İslam alimleri ve rüya yorumcularının bir kısmı kanın rüyayı bozacağı ve görülen rüyanın yorumlanamayacağı görüşünü savunduğu bilinmekte ve rüyada bebeğin dişinin kanadığını görmek için sadece çoğunlukla farklı düşünen yorumcuların yorumlarına rastlanabilmektedir. Bu yorumlara göre ilgili rüya için;

 • Vakur ve olgun bir kişiliğe girileceğine,
 • Allah tarafından hayırlı kapıların açılacağına,
 • Hayatın ibadet ve Allah yolunda geçirileceğine,
 • Manevi olarak tercih edilen hayatın rüya sahibine huzur vereceğine

Yorumlamaktadırlar.

Rüyada Çocuğunun Dişinin Düştüğünü Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Hastalık habercisi olarak yorumlanan rüyada çocuğunun dişinin düştüğünü görmek için yorumcular dişin hangi diş olduğuna göre rüyayı farklı yorumlamaktadırlar. İmam Nablusi Hz. rüyada görülen dişler için;

 • Azı dişlerinin rüya sahibinin kendi ve ailesini,
 • Üst dişler baba tarafından akrabaları,
 • Alt dişler anne tarafından akrabaları

İfade ettiğini ve bu dişlerde çürüme ve düşme görüldüğünde rüyanın hastalık veya vefat anlamına geldiğini bildirdiği rivayet edilmektedir. Bazı İslam alimleri ise;

 • Üst dişlerin dökülmesini mal ve bol kazanca,
 • Alt dişlerin dökülmesini sıkıntılı ve hüzünlü günlere

Yorumlayarak azı veya herhangi bir diş için ayrım yapmayı tercih etmemişlerdir. Genel olarak rüya olumsuz yorumlanmakla birlikte yapılan yanlış adımların maddi sıkıntılar getireceği, girilen ticari işlerde zarar edileceği ve hayatta hep çabalamak zorunda kalınacağı bildirildiği gibi olumlu birkaç görüş de kaynaklarda yer almaktadır. Kaynaklardan edinilen olumlu yorumlar ise hayat sevincine kavuşulacağı ve aile ile birlikte huzurlu günler geçirileceği yönündedir.