Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Ay Görmek

Rüyada ay görülmesi rüya sahibinin hayırlı işlerine vesile olacağına ve kazancının artacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin hem kazançları artar hem de haneleri içerisine bolluk ve bereket girer. Rüyasında ay gören kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşayacağına ve konforu bir hayat geçirileceğine işaret eder.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Rüyada ay görmek, büyük bir alime, güzel bir kadına, adaletli bir başkana veya yalancı bir adama işaret eder. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; Rüyada ay görmek, güzel bir zevce, evlat, mülkün nedimi ve milletin reisine işaret eder.

Rüyada Mavi Ay Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada mavi ay görmek, rüya sahibinin yaşadığı zorlukların ve üzüntülerin mazide kalarak yapmış olduğu hataların telafi olacağına işaret eder. Rüyada mavi ay görülmesi ile ilgili yapılan diğer yorumlarda ise:

 • Kazanç ve hayır için girişilen bir işten zarara uğranacağına,
 • Yakın olunan bir arkadaş ile yapılacak tartışmalara,
 • Aile ile birlikte sürülecek mutlu yaşantıya,
 • Hayırlı ve sevindirici bir haber almaya,
 • Aile arasında sebepsiz yere olacak tartışmalara işaret eder.

Rüyada Kırmızı Ay Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ayı kırmızı görmek ile ilgili yapılan olumlu yorumlara göre;

 • Sosyal çevrede olacak olan güzel değişikliklere,
 • Sağlığının düzelmesi ile moralinin yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada kırmızı ay görülmesi ile ilgili genellikle olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Buna göre;

 • Sağlık ile yaşanacak olan sıkıntıya ve operasyon geçirileceğine,
 • Mutsuz günler yaşayarak huzursuz olunacağına,
 • Kurulmuş olan bir ortaklık varsa darboğaza düşüleceğine,
 • Rüya sahibinin elinden mal ve para çıkarak geçim sıkıntısı yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Güneş Ve Ayın Yan yana Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada güneş ve ayı yan yana görmek, rüya sahibinin işleri ile ilgili sorunların büyük başarılar ile sonuçlanacağına ve ortak olduğu kişi ile büyük bir proje gerçekleştireceğine işaret eder. Rüyada ay ve güneşi beraber görmek  sıkıntıların artacağına ve sıkıntıların artmasına rağmen kazanç elde edileceği kazanç şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada İki Tane Ay Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada iki tane ay görmek, rüya sahibinin yaşadığı sorunların Allah’ın izni ile ortadan kalkarak iyi mevkilere gelineceğine işaret eder. Bu rüya, rüyayı gören kişilere sorunlarının ortadan kalkarak büyük başarılar elde edeceğini müjdeler. Ayrıca;

 • Yüksek mevkie terfi edilmeye,
 • Hayırlı kazançlar elde etmeye,
 • Kazançlarda artış olmasına,
 • Rüya sahibinin Allah katında muhterem bir kişi olduğuna işaret eder.

Rüyada ay görülme sayılarına göre yapılan yorumlara göre;

 • Rüyada üç tane ay görülmesi aile içerisinde yaşanacak olan derin bir acı ve üzüntü yaşanacağına ve rüya sahibinin yaşadığı üzüntüyü kalbine gömerek ölen kişiyi ömür boyu anarak yaşayacağına delalet eder.
 • Rüyada dört tane ay görülmesi iş hayatında değişiklik yapmak isteyen rüya sahiplerinin doğru kararlar alacağına delalet eder.
 • Rüyada yedi tane ay görülmesi rüya sahiplerinin mutluluk yaşayacağına, rahata ereceğine ve ferahlayarak yapacağı işlerden kazançlar elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Dolunay Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Dolunay görmek rüya sahibinin yaşayacağı mutluluk ve zaferlere işaret eder. Rüya sahipleri için oldukça hayırlı yorumlanan bu rüya, rüya sahiplerine ömür boyu şans yaşayacaklarını ve kısmetlerinin daima yanlarında olacağı müjdesini vermektedir.

Bu rüyayı gören kişilerin rızıkları daima yanlarında olur ve temiz bir gelecek onları bekler. Oldukça bereketli ve güzel günler geçirileceğinin habercisi olan bu rüyayı gören kişilerin mutlulukları daima artacak ve hayatları güleç olarak geçeceğine işaret eder. Rüyada dolunay görmek Diyanet yorumunda işlerin her zaman düzgün ve yolunda gideceğine aydınlık geleceklere işaret eder.

Rüyada Dolunay ve Hilal Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada hilal ve dolunay görmek, rüya sahibinin haksızlık yaşamış olan bir arkadaşına destek olacağına işaret eder. Bu rüyayı gören rüya sahiplerine bütün istek ve arzuları gerçekleşeceğinin ve doğru kararlar alarak iyi bir noktaya geleceğinin habercisi olmaktadır. Rüyada ters hilal görülmesi olumlu yorumunda güzel günlerin geleceğine, olumsuz yorumunda ise sorun ve dertlerin arka arkaya geleceğine işaret eder.

Rüyada ayı hilal şeklinde görmek yaşantıda arka arkaya gelecek güzelliklere ve iş hayatında elde edilecek şanslı kazançlara işaret eder. Rüyada hilal görmek, rüya sahibinin eşi ve çocuklarından hayır göreceğine ve geleceği iyi noktalara işaret eder. Cabir ül Mağribi (r.a) yorumuna göre; ayı hilal halinde görmek evlenilecek kişinin kendisinden aşağı bir sınıfta olacağına, daire halinde görmek ise evleneceği kişini kendisinden yüksek mertebede olacağına delalet eder.

Rüyada Birden Fazla Dolunay Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Birden fazla dolunay görmek, rüya sahibinin kazanç getirecek bir projesinin zarara uğrayarak sonuçlanacağına ve yaşayacağı sıkıntılı günlere işaret eder. Bu rüya, rüya sahiplerinin hayallerinden uzaklaşarak sorunlar yaşayacağına işaret eder. Bazı yorumlarda ise olumlu durumlara işaret eder. Buna göre;

 • Zamanla güzel günler geleceğine,
 • Sevdiklerinden destek alacağına ve mutluluk yaşayacağına,
 • Eski neşesinin yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada Ay Tutulması Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ay tutulması görmek genel olarak hayırlı olarak yorumlanmaz. Rüya sahiplerinin yaşayacağı zorluk ve sıkıntıları işaret eder. Bazı yorumlarda ise sevilen bir yöneticinin vefat etmesine veya görevden uzaklaştırılmasına işaret eder. Bazı alimler ise kişinin üzerine atılacak bir iftiraya delalet eder.

Rüyada ay tuttuğunun görülmesi İslami yorumunda bekarlar için hayırlı ve güzel olacak evliliğe işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin mutlu ve huzur dolu bir yaşam süreceğine ve bir yıl boyunca yaşantısından bolluk ve bereketin eksik olmayacağına delalet eder.

Rüyada Ayın Secde Ederken Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ayın kendisine secde ettiğini gören rüya sahiplerinin devlet işine gireceğine ve mertebeye ulaşmaya işaret eder. Bu rüya, rüya sahipleri için oldukça hayırlı olan bir rüyadır ve her kişiye görmek nasip olmaz. Bu rüyayı gören kişilere yüksek makamlara geleceğinin müjdesi verilmektedir.

Rüyada Ay İle Güneşin Mücadele Ederken Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyasında ay ve güneşin birbirleri ile mücadele ettiğinin veya savaştığının görülmesi derece sahibi olan iki kişinin aralarında husumet olacağı veya rüya sahibinin çevresinde olan mertebe sahibi büyük iki insanın kavga edeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bazı yorumlarda ise iki yüzlü bir kimsenin varlığına işaret eder.

Rüyada Ayın Hareket Ettiğinin Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyasında ayın hareket etiğinin görülmesi rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıların ve sorunların sona ereceğine, sorun yaşadığı bütün olayların düzeleceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin eline geçecek olan fırsatları değerlendireceğine ve gitmiş olan bir kişinin yeniden dönüş yaparak geri geleceğine işaret eder. Diğer bir yorumda ise bu rüyayı gören kişinin evlat sahibi olacağına ve alacağı kararlar ile ailesini mutlu edeceğine delalet eder.

Rüyada Ay Işığı Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ay ışığının görülmesi rüya sahibinin dile düşerek üzüntü yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kendisi için özel bir durumun herkes tarafından öğrenilmesi sonucunda zor durumda kalacağının habercisi olmaktadır. Bu rüyayı gören rüya sahiplerinin uzun bir süre sıkıntılı günler geçireceğine işaret eder.

Rüyada Ayın İki Parçaya Bölündüğünün Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; Rüyada ayın tam yuvarlak olarak ve iki parçaya ayrılarak görülmesi büyük bir insanın ölümüne delalet eder. Ayın iki parçaya bölündüğünün görülmesi ölüme tekrar birleşmesi ise ağır bir hastalığa işaret eder.