Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Anahtar Görmek

Anahtar kapıları açması anlamında rüya aleminde de hazinelerin, sırların, bereketlerin, zenginliklerin, kısmetin, maddi manevi faydaların açılmasına Allah’ın lütuf ve ihsanlarına tabir olunur. Zira her kapalı kapı anahtarla açıldığından rüya aleminde görülen anahtar da açılacak şeylerin müjdesi olmaktadır.

Bir başka tabirde de rüyada görüle anahtar, ilim ve Kur’an’ın kapısını açmaya delalet eder. Bazen de anahtar görmek çocuklara, kadınlara, kocaya, hizmetçilere veya yolculuğa işaret eder.

Rüyada elinde anahtar olduğunu gören bir kimse Cabirü’l Mağribi (r.a)a göre temiz su ile abdest alarak ibadetlerine devam ettiğine, elinden anahtarın düştüğünü görürse namaz huşunda tembellik ettiğine yorumlanır.

İmam Nablusi (r.a)’ın tabirine göre; rüyada anahtar görmek şu yönleriyle tabir edilir:

  • Bereket ve rızık,
  • Yardım etmek veya destek görmek,
  • İlim-irfan,
  • Eş ve evlat,
  • Ganimet,
  • Sıkıntılardan kurtuluş,
  • Makbul dua,
  • Hac yapmak,
  • Vali veya yönetici.

Cafer-i Sadık (r.a) tabirine göre; rüyada görülen anahtar, güç işlerin çözülmesine, üzüntü ve kederden kurtuluşa, hastalıklardan şifa bulmaya, dileklerin gerçekleşmesine, manevi kuvvete, ilim ve irfana işaret eder.

Rüyada Anahtar Bulmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar bulmak çıkan iş fırsatlarına, çok büyük şanslar elde etmeye, bekar kimseler için kısmetinin açılmasına, sarın alınacak yeni bir eve, sınavlarda başarılı olmaya, iş kurmaya veya taşınmaya işaret eder.

Rüyada dişsiz bir anahtar bulup eline almak yetime zulmetmeye işaret eder.

Cafer-i Sadık (r.a)a göre rüyada elinde birçok anahtarın olması, büyük ve şerefli bir saltanata delalet eder.

Rüyada anahtar bulan bir kişinin sıkıntılı bir halet içinde olduğunu gösterir. Mücadele ettiği sorunlara çözüm arayışında olan rüya sahibine müjde veya çıkacak fırsatlara karşı uyanık olması yönünde bir mesajdır. Bir ev veya araba almak isteyen kimselerin bilinçaltlarında çıkan sembolik bir rüya olma ihtimali de vardır.

Rüyada Anahtar Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada birinden anahtar almak rüya sahibinin zorlaşan hayatında sıkıntıların son bulacağına, yaşadığı olaylardan ders çıkaracağına ve sıkıntıdan sonra ferahlamaya ve refaha ermeye işarettir.

Rüyada anahtar aldığını görmek eğitim hayatında başarılı olmaya, aile hayatında da yaşanılan sıkıntıların sona erip huzurlu bir ortam olacağına delalet eder.

Rüyada ölen birinden anahtar almak miras kalacağına işarettir. Gelen parayla borçlardan kurtulmaya, üzüntülerden feraha çıkmaya ve daha iyi bir hayat yaşamaya işaret eder.

Rüyada birinden anahtar aldığını görmek, iş ve aile hayatındaki sıkıntılardan dost veya akrabalarından birinin desteğiyle kurtulacağına ve mutlu olacağına alamettir.

Rüyada Anahtar Vermek Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar vermek iş hayatında yaşanacak sıkıntılara, para kaybetmeye, maddi sıkıntılar çekmeye, sıkıntılar için önlemler alınması gerektiğine bu durum nedeniyle aile içerisinde de birtakım sorunlar yaşamaya tabir olunur.

Rüyada birine anahtar vermek iş için istihdam sağlamaya, yoksul bir kimseye yardım etmeye, bekar bir kimseyi evlendirmeye bunun gibi iyilikler yapmaya delalettir. Bazen de anahtar verme rüyası kısmetinden, nasibinden vazgeçmek veya başka birine kaptırmak manasında yorumlanmıştır.

Rüyada anahtar vermek bazı yorumcularca küs biriyle barışmaya veya küsleri barıştırmaya, yakınlarından birine yardım etmeye de tabir edilmiştir.

Rüyada Sevdiğine Anahtar Vermek Ne Anlama Gelir?

Rüyada sevdiğine anahtar vermek sevinçli ve müjdeli haberler almaya, yeni işlere girişilmeye, Allah’ın lütfundan nasiplenmeye ve berekete işarettir. Ayrıca refaha ulaşmaya, zorlukların çözüleceğine, iş ve aile hayatında huzura delalet eder.

Rüyada sevdiğinden anahtar almak ise eşler arasında soğukluğun sevgiye dönüşmesine, ufak maddi zararlara uğrayıp kısa sürede telafi etmeye, kısmet ve talihinin açık olacağına işarettir.

Rüyada Anahtar Aramak Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar aramak yaşadığı problemlerden çıkış yolu bulmaya çalışan kimsenin biraz daha sabretmesine işaret eder. Bu rüyayı gören kimse hakkında hayallerine veya duasına ulaşma anlamında ümitlerinin azaldığı veya tükendiği yorumu yapılabilir.

Rüyasında anahtar arayan bir kimse inanca veya birtakım şeylere karşı içinde yaşadığı kuşkuya ve sorgulamalarına delalet eder.

Rüyada karanlıkta anahtar arayan biri kaderinin bir daha eskisi gibi yüzüne gülmeyeceği, maneviyatı zayıf, kötü yollara meyilli bir kimseye delalet eder. Bu kişi ne kadar çabalarsa çabalasın önceki hayat standardına bir daha ulaşamaz, işe ve aileye sahip olamaz şeklinde yorumlanır.

Rüyada evin içinde anahtar arayan bir kimse aile içindeki problemlere işaret eder. Anne-babasıyla sürekli bir çatışma içinde olduğu anlamına gelen bu rüyada aranan anahtar bulunamazsa miras kavgalarının ve eşiyle problemlerinin devam edeceğine işarettir. Aranan anahtar bulunursa eşiyle arası düzelir ve miras problemleri kısa zamanda çözülür manasındadır.

Rüyada Anahtar Saklamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar saklamak iş veya aile hayatında yaşanan kırgınlıktan dolayı çok üzüntü duymaya, sevdiklerinden biriyle ayrılık yaşayacağına veya sevdiği bir eşyayı kaybedeceğine işarettir. Ayrıca zor zamanında el uzattıklarının sırt çevirmesine işarettir.

Rüyada Anahtar Yaptırmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar yaptırmak maneviyatın yükselmesine, hayatta olumlu şeylerin gerçekleşmesine, aile ve iş hayatında yaşanacak mutluluklara işaret eder.

Rüyada Anahtar Kaybetmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada anahtar kaybedip sonra bulmak sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kimseye işaret eder. Dini hayatındaki dengesizliklere, çalkantılara sonrasında da doğru yolu bulmaya yorumlanır.

Rüyada anahtar kaybetmek şanssızlığa ve kısmetin kapanmasına yorulur. Rüya sahibinin karşısına çıkan fırsatları göremediğine veya değerlendiremediğine işarettir. İmanın azalmasına veya zayıflığına, ibadetlerdeki eksikliklere, pişmanlık ve üzüntüye yorulur.

Bazen de nişanlı olan kişilerin nişan bozmasına, evlilerin de boşanmasına yorulur.

Rüyada Kırık Anahtar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kırık anahtar görmek yapılan bir işe burnunu sokan başka bir kimse yüzünden işin sonucunun beklenmedik bir şekilde olumsuz sonuçlanmasına işaret eder. Rüya sahibinin aceleci davranmasıyla işlerin bozulacağı anlamı da vardır.

Rüyada görülen kırık anahtar iş fırsatlarının kaçırılmasına ya da geç kalınmasına, boyunu aşan işlere kalkışmaya işaret eder.

Rüyada nişanlı birisinin kırık anahtar görmesi evlenmeden önce halledilmesi gereken problemler olduğuna yönelik uyarıdır.

Rüyada anahtar kırılması görmek yakın bir akrabanın ihanetine, sağlık sorunlarına, iş yüzünden birtakım sıkıntılara girmeye ve dertlerin artacağına işaret eder.

Rüyada Altın Anahtar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada altın anahtar görmek hayırlı güzel haberlere, düğüne, makam ve mevkie, düşmanlara galip gelmeye, sevdiklerine yardım etmeye, maddi-manevi bolluk ve berekete işaret eder.

İmam Nablusi (r.a)’a göre bir kimse rüyasında Kabe’nin altın anahtarı olduğunu görse yüksek mertebedeki kimselerden biriyle dost olacağına delalet eder.

Rüyada demirden bir anahtar görmek de güçlü ve meşhur bir kimseye ve işlerin selamete ereceğine işarettir.

Rüyada elinde ağaçtan bir anahtar görmek de emanet bırakılan malın zayi olmasına işaret eder.

Rüyada Kapıda Anahtar Görmek Ne Anlama Gelir?

Cabir’ül Mağribi (r.a) yorumuna göre; Bir kimsenin rüyasında cennet kapısının anahtarını görmesi Müslüman olarak ve tevhit üzere ölmeye alamettir.

Kirmani (r.a)‘a göre; rüyada anahtar ile bir yeri açmak hayra, kapatmak ise şerre işaret eder.

Cafer-i Sadık (r.a)’a göre rüyada bir kapıyı veya kilidi anahtarla açmak düşmanlara karşı galip gelmeye delalet eder. Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu gören bir kimse imanla, ibadetle, hikmetle ve marifetle nasiplenir demişlerdir.