Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Altın Bilezik Görmek

Rüyada altın bilezik görmek, kadınlar için bolluğa berekete, güzelliğe, iffet ve edebe işaret eder. Altın bilezik taktığını görmek süslenmeye, aklanmaya, paklanmaya önem veren bir kimse olduğunu gösterir. Diyanete göre altın bilezik zenginlik, asalet anlamına gelir. Fakat rüyada görülen altın bilezik, alimler tarafından erkekler için iyi yorumlanmaz. Kuran-ı Kerim’de altın erkeklere haram kılındığı için, rüya sahibi için sıkıntı, buhranlı günler olarak tabir edilir.

Rüyada Altın Bilezik Görmek İslami Anlamı

Rüyada altın bilezik görmek hakkında Kirmani (r.a) yorumu şu şekildedir; rüyasında altın bilezik takan kadın, kocasına itaat etmesi için uyarılmıştır. Unutulmamalıdır ki, kadın kocasının rızasını almadan cennete giremez.

İslam alimlerinden rüya yorumcusu Cafer-i Sadık (r.a) rüyada altın bilezik görmenin, kişiye güzellik ve müjdeli bir haber getireceğine işaret etmiştir. “Rüyayı gören kimse bollukta yaşıyorsa hayatında beklenmedik bir güzellik olacak, kıtlıkta yaşıyorsa tez vakitte bolluk evini bereketlendirecek.” buyurmuştur.

Rüyada Altın Bilezik Takmak

Rüyada altın bilezik takmak genellikle iyiye ve helal kazanca delalet eder. İmam Nablusi (r.a) demiştir ki; rüyasında altın bilezik taktığını görmek, o kimsenin Allah katında salih amel işlediğine delalettir. Eğer ki bir erkek altın bilezik taktığını görürse, hemen tövbe etsin ve günahlarının affolunması için mağfiret buyursun.

Rüyada Altın Bilezik Çıkarmak

Rüyada altın bilezik çıkarmak, İbni Sirin (r.a) yorumuna göre, rüyayı gören kişinin çocuklarının bir beladan ana babasının Allah inancı sayesinde kurtulduğuna işaret eder. Rüyasında altın bilezik çıkardığını görmek bazı alimlerce makam ve itibar sahibi olmak şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Altın Bilezik Almak

Rüyada altın bilezik almak, uzunca sürmüş olan parasızlığın ve üzüntünün ardından, kişinin bolluk ve bereketle mükafatlandırılacağı şeklinde islam alimlerince yorumlanır. Kimi alimlerce ise düşmanların gözlerini rüyayı gören kişiye diktikleri ve dikkatli olunması gerektiği şeklinde ifade ettiği rivayet edilir.

Rüyada Altın Bilezik Vermek

Rüyada altın bilezik vermek, ferahlığa, huzura, salih amele (iyi, güzel işler) ve güzelliğe işarettir. Rüyasında altın bilezik verdiğini gören kimsenin, sadaka vererek nazardan uzaklaşılması tavsiye edilmiştir.

Rüyada Altın Bilezik Bulmak

Rüyada altın bilezik bulmak, haksız kazanca ve harama delalet eder. Haram yiyen kişi felakete uğramadan, bu alışkanlığından vazgeçmelidir şeklinde tabir edilmiştir.

Rüyada Kolunda Altın Bilezikler Görmek

Rüyada kolunda altın bilezikler görmek, islam tabircilerinden olan Cafer-i Sadık (r.a) tarafından, darlığa düşmek ama dua ve ibadet ile bu darlıktan kurtulunabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüyayı gören kişinin birikimi varsa, kötü gözlerden ve hırsızlardan koruyabileceği güvenli bir yerde saklamalı ve fakirlere yardım ederek malının zekatını vermeli olarak tavsiye edilmiştir.

 Rüyada Altın Halhal Görmek

Rüyada altın halhal görmek, bir esaretin göstergesidir. Rüya sahibi bir süre istenmediği yerde veya durumda bulunabilir. Bu süreçte sabırlı olması ve Yunus peygamberin, yunusun karnındayken ettiği duayı sık sık okuması tavsiye edilir. Sıkıntılı durumdan kurtulduktan sonra, kişinin şükretmesi gerektiği rivayet edilmiştir.