Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Alay Edilmek Görmek

Kişinin rüyasında başkalarınca alay edildiğini görmek gibi bir şey görmesi sanıldığının aksine pek olumsuz yorumlanmaz. Genel olarak bilgi edinmeye veya bir konuda daha önceden bilinmeyen bir şey öğrenmeye işaret olabilir. Bu karşı başkalarıyla alay etmek ise bambaşka manalara da gelebilir. Bu rüya rüyayı gören kişinin içinde bulunduğu mevcut duruma göre farklı manalara gelir.

Rüyada Alay Edilmek Nedir?

Rüyada  birinin sizinle dalga geçmesi genellikle uzun süredir sakladığı bir sırdan rahatsızlık duymaya başlamış kişiler tarafından görülür. Alay edilmek aynı zamanda bir işi layıkıyla yapmamış olmanın veya çok önemli bir şeyi unutmuş olmanın da göstergesidir. Şayet kişi özellikle sakladığı sırdan dolayı yalan söylemeye başlamış ise bu rüya sıklıkla görülür. Rüyada alay konusu olman kişi yakın zamanda sakladığı sırrı artık daha fazla saklayamayacak demektir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyada inanların kişiyle alay etmesi o kişinin o insanların üzerine geçeceği ve yükseleceği anlamına da gelebilir.

Rüyada İnsanların Arkasından Alay Ettiğini Görmek

Genel olarak rüyada alay edilmek başkaları tarafından kıskanılmak ve üzerinde göz olması anlamına gelir. Rüyada kendisi ile arkasından dedikodu yaparak alay geçildiğini gören kişi bu kişilerin yapacağı bir kötülüğe de maruz kalabilir ve dikkat etmesi gerekir. Bazı yorumlara göre rüyada alay konusu olmak;

  • Kişinin iş arkadaşları tarafından yapılıyorsa kişinin iş yerindeki konumu ve başarısı kıskanılıyordur
  • Akrabaları tarafından yapılıyorsa kişinin ailesi kıskanılıyordur ve aile üzerinde göz vardır
  • Kişi arkadaşları tarafından böyle bir duruma maruz bırakılıyorsa o durumda arkadaşları tarafından kendisine karşı bir çekememezlik vardır

Rüyada Sevdiği İnsanca Alay Edilmek

Çok sık görülen başka bir rüya da; rüyada sevdiğin insanın seninle dalga geçmesi şeklindeki rüya. Bu rüya genellikle sevdiği insan tarafından kıskanıldığı anlamına gelir. Sevdiği tarafından alay edilen bir kişi sevdiğinden bir sır saklıyor da olabilir. Bu sırrı saklamanın utancını rüyasında bu şekilde görür. Diğer yandan Câferi Sâdık (r.a) yorumuna göre sevdiği tarafından alay edilmek o kişi ile evlenileceği anlamına da gelir. Alay edilmek rüyada bazı sıkıntılara işaret etse de genellikle husumet göstergesi değildir. Sevdiği tarafından alay edildiğini gören bir erkek genellikle o kişi tarafından kıskanılıyordur. Sevdiği tarafından alay edildiğini göre bir kadın ise sevdiği erkekten yakın zamanda evlenme teklifi alacaktır anlamına gelir. İnsanın rüyada sevdiğini bu şekilde görmesi genellikle o sevilen kişiye karşı aşırı bağımlılık ve düşkün olma da göstergesidir.

Rüyada Başkasıyla Alay Etmek

Başka birisiyle rüyada alay etmek genellikle alay edilen kişiyi aşırı sevmekten ve aşırı kıskanmaktan dolayı meydana gelir. Rüyada bir iş arkadaşı ile alay eden kişi genellikle işle ilgili bir konuda o kişiye ya çok kızmıştır ya da o kişiyi kıskanıyordur. Yine ailesinden biriyle alay etmiş kişi de geçmişte yaşanan bir kıskançlık sebebiyle bu rüyayı görüyor olabilir. İmamı Nablusi (r.a) yorumuna göre sevdiği bir kişiyle alay ettiğini gören bir kişi o kişiyle bir kavgası varsa o kişiyle yakın zamanda barışacaktır. Başkasıyla alay etmek o kişi ile yakın zamanda bir iş ilişkisi içine girileceği veya o kişinin yardımına muhtaç kalınacağını da gösterebilir.

Rüyada Alay Edildiği İçin Ağlamak

Ağlamak rüyada genellikle sinir boşalması ve buna ek olarak ferahlama anlamına gelir. Ağlayan kişi ıslak gözyaşı döküyorsa yakın zamanda gerçek hayatında da ferahlayacak anlamına gelir. İnsanların merak ettiği gibi rüyada birinin benimle dalga geçmesi kötü müdür sorusuna cevap, hayırdır. Bu bahsettiğimiz gibi yükselme ve kıskanılma anlamına gelir. Kişinin yakında büyük bir makama kavuşacağına veya zengin olacağına işarettir. Aynı zamanda ferahlamadır. Şayet burada saklanan bir sır nedeni ile bu rüya görülüyorsa yakın zamanda bu sır açığa çıkacaktır. Ancak sırrın açığa çıkması ile kişi sıkıntı yaşamayacak aksine feraha erecektir.

Rüyada Alay Edilen Kişi İle Kavga Etmek

Rüyada kendisiyle alay eden kişiyle kavga emesi insanın o kişini mağlup edeceği ve sakladığı bir sırrı varsa ondan kurtulacağı anlamına gelir. Kavga etmek sıkıntı belirtisidir ancak o sıkıntıyı atmak anlamı da taşır. Diğer yandan rüyada düşmanın alay etmesi ile karşılaşmak da hayırlı bir rüyadır. Düşmanlar tarafından kurulan oyunların bozulacağı ve galip gelineceği anlamını taşır. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada kavga etmenin güç göstergesi olduğu ve kişinin güçleneceği ve sahip olmadığı konumlara geleceğinden bahseder. Rüyada alay edilen kişiyi dövmek ise iş yaşamında başarı veya aileden söz sahibi olmak anlamına gelir. Şayet kişi bir iş yerinde çalışıyorsa burada çok yüksek kademelere gelecek anlamına gelir. Ancak bu rüya aynı zamanda yükselirken düşman kazanılacağı anlamına da gelir.

Rüyada Din İle Alay Etmek

Rüyada din ile alay etmek veya kutsal bir simge ile rüyada alay ederek gülmek genellikle kişinin yapmış olduğu bir ayıba işaret eder. Bu rüya kişinin yaptığı ayıbı daha fazla gizleyemeyeceği ve bunun yakında ortaya çıkacağının göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; dini yönden bazı vecibeleri yerine getirememek sebebiyle görülür. Bu rüya dini yönden eksikleri olan kişinin duyduğu sıkıntı sebebiyle de görülmektedir. Rüyada din ile dalga geçmek aynı zamanda din ile ilgili konularda ilim sahibi olmayı ve din ile daha çok alakadar olunacağını gösterir.

Rüyada Sakat Biri İle Alay Etmek

Rüyada sakat birisiyle alay etmek veya birisini rüyada küçümsemek genellikle kişinin muhtaç insanlara istediği kadar yardım edememesi ve eksik kaldığını hissetmesi sebebiyle görülür. Bu rüya gören kişinin özellikle ailesinde ve etrafında yardıma muhtaç birisi olduğunu ve kişinin o kişinin yardımına koşması gerektiğinin göstergesidir. Sakat bir kişiyle dalga geçmek şayet birden çok kişi ile dalga geçiliyorsa bir toplum içinde birçok insanın ona muhtaç kalabileceği veya onun elinden ekmek parası kazanabileceğini gösterir. Bu şekilde kişinin iş kuracağına ve başarılı olacağına da işarettir.

Rüyada Çocuklar Tarafından Alay Edilmek

Rüyada bir topluluk içinde çocuklar tarafından alay edilmek çaresizliği gösterir. Kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı durum karşısında çaresiz olduğunu ve başka birisinden yardım alacağını gösterir. Birçok yoruma göre rüyada seninle dalga geçildiğini görmek özellikle iş yerindeyse iş yerinde birinin yardımına muhtaç kalınacağını benzer şekilde aile içinde görülürse aileden birisinin yakın zamanda yardımına muhtaç kalınacağını gösterir. Şayet dalga geçildikten sonra kişi yardım aldığını da görüyorsa bu durumda kişi kısa süre içinde feraha erer. Çocuklar hem emeği hem de saflığı da sembolize eder bu sebeple rüyada çocuk görmek genellikle hayra yorulur.

Rüyada Anne Baba Tarafından Alay Edilmek

Rüyada annesi veya babası tarafından dalga geçilmesi kişinin anne ve babasını ihmal ettiği şeklinde yorumlanır. Kişinin anne ve banasına karşı sorumluluklarını yerine getirmediği ve onları üzdüğü şeklinde de yorumlanmaktadır. Bu rüya aynı zamanda çocukluk dönemlerinde anne baba sevgisinden eksik kalındığı veya anne baba sevgisi kazanmak için kişinin çok çaba harcamış olduğunu da gösterir.