Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Adam Öldürmek Görmek

Rüyayı gören kişi eğer rüyada birini öldürüyorsa bu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için geçici bir çözüm ürettiği anlamına gelir. Aynı zamanda bu durum kişinin dertlerinin artacağına, işlemediği bir suç nedeniyle ceza çekeceğine, içsel sıkıntılarının ve bunalımlarının artacağına delalet eder. Nitekim bu rüyayı tek bir şekilde yorumlamak yeterli olmaz. İmam-ı Cafer-i Sağdık Hazretleri’ne göre, rüyada adam öldürmek, günah işlemeye dalalettir.

Rüyada Bir Çocuk Öldürmek Neye Delalet Eder?

Rüyada kişi bir çocuk öldürüyorsa bu, kişinin kalbinin karardığı anlamına gelir. Kişi son zamanlarda fazla zorbalığa maruz kalmıştır ve bu durum dayanılmaz bir hal almaya başlamıştır. Bu nedenle kişinin içinde önceden kötülük yoksa bile yavaş yavaş etrafındakilere karşı kötücül düşünceler beslemeye başlamıştır. Rüyada öldürülen çocuk bir kız çocuğu ise, kişi uzun zamandır beklediği bir fırsatı ayaklarına kadar geldiği halde korktuğu için tepecektir. Rüyada öldürülen çocuk bir erkek çocuğu ise, Bu durum kişinin yakın zamanda bir trafik kazası geçireceği anlamına gelir. Kişi bu konuda dikkatli olmalı, trafiğe çıkarken ek olarak önlemler almalıdır. İbn-i Şirin’e (r.a) göre, bir çocuğun pişirildiğini ve etinin koparıldığını görmek, rüya gören kişi çocuk sahibi ise kendisinin büyük bir zulüm ile cezalandırılacağı anlamına gelir.

Rüyada Hayvan Öldürmek Ne Şekilde Açıklanır?

Rüyada bir hayvan öldürdüğünü görmek, mide ile alakalı bir problem yaşanacağının habercisidir. Kişi midesini üşütecektir ya da yediklerinden dolayı bir gıda zehirlenmesi yaşayacaktır. Rüyada eğer öldürülen hayvan acı çekerek öldüyse bu durum rüyayı gören kişinin, Yaptığı kötülükler nedeni ile bu dünya üzerinde de cezalandıracağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi eğer kendi iyi niyetinden emin ise bu rüya daha farklı yorumlanır. Bu durumda ise kişi çok sevdiği fakat uzun zamandır ayrı kaldığı birisi tarafından ziyaret edilecek ya da bu kişiden güzel bir haber alacaktır.

Rüyada Öldürülmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada öldürüldüğünü görmek, Çok büyük bir rahatlığa erişileceğinin habercisidir. Kişi bütün dünyevi sorumluluklarından kurtulacak ve daha ruhani bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Kişinin kendi içselliğine yönelmesi ve kendini dinlemesi anlamına gelen bu rüya kişinin bedensel sağlık kazanacağı anlamına da gelir. Kişi bedensel bir sıkıntısı varsa o sıkıntıdan kurtulacak ve daha iyi beslenerek daha uzun ve kaliteli bir hayat standartı edinecektir.

Rüyada Birden Fazla Kişi Öldürmek Ne Şekilde Açıklanır?

Rüyada birden fazla kişi öldürdüğünü görmek, kişinin ailesi tarafından terk edileceği anlamına gelir. Kişi eğer aile bireylerini aldatıyor ve kandırıyorsa bu durum aile fertleri tarafından fark edilecek ve en yakınları ona sırtını dönecektir. Fakat kişi rüyasında çok yaşlı kimseleri öldürüyor ise bu durum, faydalı bir iş yapacağı anlamına gelir ve yaptığı bu işin neticesi çok fazla kişiyi etkiler. Kişi daha saygın bir konuma yükselir.

Rüyada İşkence Ederek Birini Öldürmek Ne Anlamdadır?

Rüyada işkence ederek birinin öldürüldüğünün görülmesi, İmam-ı Nablusi’ye (r.a) göre hacca gitmek niyeti olan kişinin bu arzusunun gerçek olacağı anlamına gelir. Kişi hastalığı varsa kurtulur, Mutsuzsa mutluluğa erişir ve hayatı anlamsızsa hayatının anlamını keşfeder ve yaşantısına daha canla başla sarılır.

Kişinin işkence ederek bir kadın ya da çocuk öldürmesi, İbn-i Şirin’e (r.a) göre rüyayı gören kişinin vefatı anlamına gelir. Katledilen kişi rüyayı gören kişinin eşi ise bu durum, ilişkilerinde olan problemlerin çözüme kavuşacağı anlamındadır.

Cabir-ül Magrib-i’ye (r.a) göre rüyada kişi eğer nefsini katlediyor ise, bu durumda tövbeye yaklaşır ve daha önce uzaklaştığı dinine tekrardan döner.

Rüyada Öldürülen Kişinin Yeniden Dirilmesi Ne Anlama Gelir?

Öldürülen kişinin tekrar dirildiğinin görülmesi, rüyayı gören kişinin işlediği fakat bir şekilde örtbas ettiği bir kusurunun açığa çıkacağı anlamına gelir. Kişi eğer yalan söylemiş ise bu yalanı ortaya çıkacak eğer hırsızlık etmişse hırsızın kendisi olduğu anlaşılacaktır. Dirilen kişi eğer konuşmaya başlarsa bu insanların rüyayı gören kişiyi ayıplayacağı anlamına gelir. Kişi toplumda edinmiş olduğu yerden bir süre mahrum kalabilir ve izole bir hayat yaşaması gerekebilir.

Rüyada Öldürülen Kişiyi Gömmek Ya da Saklamak Neye Delalet Eder?

Öldürülen kişinin saklandığını rüyada görmek, İmam Gazali’ye (r.a) göre, hayra alamet değildir. Kişinin yoksullaşacağına, mal varlığının bir tufan nedeniyle yok olacağına hatta hapse düşeceğine delalet eder. Kişi yoksulluğu nedeniyle gittiği kapılardan da geri döner akrabaları ona sırt çevirir. Fakat rüyada öldürülen kişiyi gömmek kötü alametlerle açıklanmaz. Bu kişinin yıllar önce vefat etmiş bir akrabasından yüklü bir miktar para, belki de bir arsa kalacağı anlamına gelir.

Rüyada Hamile Bir Kadın Öldürmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada öldürülen kişi hamile bir kadın olarak görülürse, kişinin planlamadığı bir çocuğunun olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi eğer kadınsa istemeden hamile kalacak, rüyayı gören kişi eğer erkekse, istemediği bir hamileliğe sebep olacak demektir. Bu rüyanın bir diğer yorumu da kişinin mülkünün katlanacağı, uzun bir yolculuğa çıkıp geri dönmeyeceği, sevdiği birinin onu terk edeceği anlamlarına gelir.

Rüyada Öldürülen Kişiden Kan Akması Ne Demektir?

Rüyada öldürülen kişiden kan aktığını görmüş olmak yorumlanırken, bu durum akan kan miktarına göre değişkenlik gösterir. Eğer çok az miktarda bir kan akması söz konusu ise, kişinin başına gelen basit bir olumsuzluk düzelecek ya da kişi basit bir suç işlediyse bu insanlar tarafından görmezden gelinecek anlamına gelir. Cabir-ül Magrib-i’ye (r.a) göre öldürülen kişiden beyaz kan çıktığını görmek, rüyayı gören kişinin dinden uzaklaşacağına ve vesveseye yaklaşacağına bir işarettir.  Öldürülen kişiden kan yerine necaset aktığını görmek ise, kişinin içinde biriktirdiği sıkıntılarından kurtulacağı, bir yakınının ona parasal bir yardım yapacağı, huzura ereceği, kalbinin ferahlayacağı içsel bir dinginliğe ereceği anlamına gelir.

Rüyada Birini Öldürüp Kaçmak Nasıl Yorumlanır?

Rüyada kişi eğer birini öldürüp daha sonra da kaçtığını görüyorsa, bu durumda kişi kendisine ait olan problemlerle yüzleşmekten kaçıyor ve onları görmezden geliyor demektir. Rüyayı gören kişi hayatı kötü giderken neden bunun kötü gittiğinin farkında olsa dahi bununla yüzleşemeyerek kaçtığı için sorunlarına çözüm üretemez ve mutsuz olmaya devam eder.

Rüyada Birini Bıçakla Öldürmek Ne Anlam Taşır?

Rüyada öldürülen kişinin bıçaklandığının görülmesi, kişinin eğitim hayatında bir sıkıntıya gireceği anlamına gelir. Kişi eğer gerekli özeni göstermez ise eğitimiyle ilgili problemler yaşayacaktır. Kişinin eğitimiyle ilgili bir durum söz konusu değilse fakat kişi çalışıyor ise bu durumda da iş hayatıyla alakalı bir takım problemler yaşayacaktır.

Rüyada Birini Silahla Öldürmek Ne Demektir?

Rüyada birini silahla öldürdüğünü gören kişi problemlerinden kurtulmanın yollarını aramaktadır fakat bu durumla tek başına başa çıkamaz bu nedenle akrabalarından yardım almak durumundadır. Akrabaları ve dostları kişiye yardım edip refaha ermesine yardımcı olacaklardır.

Rüyada Birini Boğarak Öldürmek Neye Delalet Eder?

Rüyada birini boğarak öldürdüğünü görmek kişinin dini anlamda çok takdir edilen ve iman gücü kuvvetli biri olduğu anlamını taşır. Kişi hayatının büyük bir çoğunluğunu ibadetle geçirmektedir ve bu vesile ile yaptığı her işte de kazançlı çıkmaktadır.